Hoppa till huvudinnehåll
Internationellt

Svenskt företag sparkar fackligt aktiva i Turkiet

Fackligt organiserade vid svenskägda Systemairs fabrik i Turkiet har skickats hem utan lön och två personer har avskedats. Efter en rad olika händelser anmäls nu företaget av turkiska fackförbundet Birleşik Metal-İş för brott mot OECDs riktlinjer för multinationella företag.
Johanna Rovira Publicerad 2 februari 2021, kl 15:18
Systemair, Knud Erik Christensen/Colurbox
Svenska Systemairs fabrik i Turkiet. Systemair, Knud Erik Christensen/Colurbox

I mitten av oktober i fjol skickades 46 anställda på svenskägda ventilationsföretaget Systemairs fabrik i Turkiet hem. De permitterades utan lön med hänvisning till coronapandemin, i samband med att det turkiska fackförbundet Birleşik erhöll ett så kallat majoritetscertifikat som erkände förbundet som kollektivavtalande part.

Bara några dagar innan de anställda skickades hem, hade företaget dessutom hotat dem med att bli hemskickade utan lön om de inte gick ur facket, hävdar Birleşik. Arbetsgivaren ska också ha kontaktat familjemedlemmar till de anställda med samma budskap.

Två anställda avskedades därefter för att ha visat solidaritet med de permitterade som protesterade utanför fabriken. Företaget ska även, enligt det lokala facket, ha låst in anställda under deras lunchrast för att förhindra dem att stödja kollegor som demonstrerade utanför anläggningen.

Anställda som är medlemmar i facket ska också ha erbjudits avgångsvederlag, samt ersättning motsvarande arbetslöshetsersättning om de säger upp sig frivilligt.

– Samtidigt som man permitterat och sedan även erbjudit några av de anställda avgångsvederlag så kom också uppgifter om att företaget ska ha annonserat efter ny arbetskraft, säger Karin Ström, internationell ombudsman på Unionen, som engagerat sig i frågan. 

Anklagelserna mot Systemair i Turkiet är många, uppgifterna går ibland isär och ord står mot ord, men det turkiska facket Birleşik framför i sin anmälan att företaget aktivt agerat för att motverka facklig organisering, så kallad union busting.

Unionen i nära samarbete med IF Metall, har tillsammans försökt bidra till en lösning på konflikten mellan Birleşik och Systemair sedan i höstas.

– Vi har haft kontakter med både Birleşik och ledningen för Systemair och uppmanat företaget att dra tillbaka sin överklagan och att erkänna Birleşik. När det inte lyckats har vi vädjat till företaget att åtminstone inleda en dialog med Birleşik, med syftet att tillsammans gå igenom lagstiftningen med målet att komma fram till en gemensam ståndpunkt, säger Karin Ström.

Birleşik har också vid upprepade tillfällen försökt att få till stånd en dialog med den lokala ledningen i Turkiet. Då detta inte hörsammats tog tålamodet slut och Birleşik valde att göra en anmälan till den svenska nationella kontaktpunkten.

– Vi ser mycket allvarligt på händelserna i Turkiet och beklagar att det har fått gå så här långt. Vi utgår från och hoppas att Systemair bidrar till att sätta stopp för den pågående konflikten och att en dialog med det lokala facket Birleşik kan komma till stånd, säger Karin Ström.

Enligt uppgifter som Unionen och IF Metall har fått från företaget så pågår det på Systemair en intern utredning om händelserna i Turkiet.

OECD:s riktlinjer

OECD:s riktlinjer antogs 1976. Från 2011 har multinationella företag ansvar för leverantörskedjor och affärsrelationer och omfattar numera arbetstagare i indirekta anställningsförhållanden och leverantörskedjan. Varje stat som undertecknat riktlinjerna måste ha en kontrollinstans – en nationell kontaktpunkt. I Sverige är UD sammankallade. Riktlinjerna är inte rättsligt bindande, det kontaktpunkterna kan göra i sista hand är att skriva ett offentligt utlåtande.

Systemair anmäls för:

  • Failure to respect the rights of workers to establish or join trade unions and representative organizations of their own choosing.
  • Failure to respect the human rights of their workers. 
  • Failure to conduct due diligence.
  • Failure to honor the principles and standards to the fullest extent of the law.

Läs mer: Facklig handbok om OECDs riktlinjer för multinationella företag

Johanna Rovira
[email protected]