Hoppa till huvudinnehåll
Hälsa

Så vaccinerade är olika yrkesgrupper

Andelen vaccinerade mot covid-19 skiljer sig stort mellan olika yrkesgrupper. Bland exempelvis telefonförsäljare är vaccinationsgraden – 65 procent – klart under medianyrket.
Oscar Broström Publicerad 25 april 2022, kl 06:30
Skylt där det står "Drop-in vaccination covid 19"
Så många har vaccinerat sig i olika yrkesgrupper. Foto: Anders Wiklund/ TT

Det är Centrum för arbets- och miljömedicin, Camm, som undersökt hur andelen covid-19-vaccinerade ser ut mellan olika yrkesgrupper, samt skillnaderna mellan kvinnor och män i dessa yrkesgrupper. Siffrorna kommer från arbetande i region Stockholm.

I medianyrket – vilket betyder att hälften av yrkena låg under och hälften över – var vaccinationstäckningen 78 procent bland män och 82 procent bland kvinnor.

Camms resultat visar att vaccinationstäckningen överlag är högre bland högre tjänstemän än arbetaryrken med låga kvalifikationskrav. Studien visar också att det finns ett samband mellan i vaccinationstäckning i olika yrken och socioekonomiska faktorer, såsom födelseland och inkomst.

– Våra analyser har inte syftat till att ge en förklaring skillnaderna i vaccinationstäckning, utan till att identifiera grupper där det kan finnas behov av särskilda insatser. Det finns länder som involverat arbetsplatserna i sin vaccinationsstrategi. Våra resultat ger ett underlag för att diskutera om vi också bör göra det och hur det i så fall skall genomföras, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin på Camm, i ett pressmeddelande.

Kollega har tittat närmare för siffrorna i några av Unionens medlemsgrupper och generellt sett är vaccinationsgraden hög. Bland exempelvis controllers har både män och kvinnor en vaccinationstäckning på 84 procent.

Bland yrkesgrupper som sticker ut åt det lägre hållet lyfter Camm bland annat fram apotekstekniker. Där har 72,7 procent av männen och 60,9 procent av kvinnorna tagit två vaccindoser. Den största skillnaden mellan män och kvinnor bland de yrkesgrupper Kollega tittat på finns bland kabinpersonalen. Där har 86,7 procent av männen vaccinerat sig, men endast 68,9 procent av kvinnorna.

Oscar Broström
Oscar Broström
[email protected]