Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Nytt storfack för akademiker bildas

Ytterligare ett storfack föds när Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar Akavia för akademiker. Unionen ser inte det nya förbundet som något hot – trots att de båda förbunden delvis organiserar samma yrkesgrupper.
Kamilla Kvarntorp Publicerad 7 januari 2020, kl 11:47
Colourbox
Colourbox

I mitten på 1940-talet fanns 165 fackförbund i Sverige. Sedan dess har en mängd förbund slagits ihop och i dag har antalet minskat till 56 stycken, berättar Unionens förbundssekreterare Leif Nicklagård.

– Jag tror inte att vi har sett den sista sammanslagningen av fackförbund i det här landet, säger han.

Unionen är del av utvecklingen. Den 1 januari 2008 gick HTF, som organiserade handelstjänstemän och Sif, som organiserade industritjänstemän samman och bildade Sveriges största fackförbund.

Leif Nicklagård tror att det finns två förklaringar till sammanslagningarna av fackförbund. Större förbund blir ekonomiskt starkare och får samtidigt en starkare ställning på arbetsmarknaden.

– HTF och Sif slogs inte ihop och blev Unionen av ekonomiska skäl, utan för att bli starkare på arbetsmarknaden. I dag representerar vi så många medlemmar att vi är en aktör att räkna med på svensk arbetsmarknad.

Det nya fackförbundet Akavia bildades den 1 januari 2020 och får över 130 000 medlemmar. Förbundet blir det näst största Saco-förbundet efter Sveriges ingenjörer. Förutom ekonomer och jurister vill Akavia bland annat organisera samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer.

Bland Akavias medlemmar finns därmed delvis samma yrkesgrupper som hos Unionen, men Leif Nicklagård ser inte det nya storfacket som ett hot.

– Vi organiserar på helt olika idéer. Vi anser att alla på en arbetsplats ska tillhöra samma fackförbund och gör ingen skillnad beroende på vilken utbildning du har. Akavias idé är att man måste ha rätt utbildning för att kunna vara organiserad hos dem. På de arbetsplatser där Jusek och Civilekonomerna finns i dag är det samma förhållanden.

Unionen, Akavia, Vision – det finns flera exempel på nya fackförbund där namnet inte direkt återspeglar vilka yrkesgrupper som är organiserade hos dem.

– Det kan nog finnas en tanke om att vilja modernisera. Det är en utmaning om ett förbund byter namn till något som inte associerar till dess verksamhet. Men i Unionens fall har det aldrig varit någon nackdel. Vi har lanserat namnet, som är känt i dag, säger Leif Nicklagård.

Kamilla Kvarntorp
[email protected]