Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Arbetsgivarna vinnare i avtalsspelet

De senaste 25 åren har maktbalansen förskjutits till arbetsgivarnas fördel. Det konstateras i en ny bok om svensk lönebildning.
Niklas Hallstedt Publicerad 17 september 2015, kl 15:49

Visserligen har de senaste decennierna inneburit en bra reallöneutveckling för de allra flesta, men i övrigt är det arbetsgivarna som tagit hem spelet. Det visar arbetsmarknadsjournalisterna Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg i boken Ledartröja eller tvångströja.

Det är nu inte enbart av egen kraft som arbetsgivarsidan vunnit framgångar, hur världen i övrigt utvecklats har också haft en stor betydelse. Globaliseringen har på så vis gynnat arbetsgivarnas krav bland annat på ökad flexibilitet.

Arbetsfreden har blivit ett så gott som självklart tillstånd, visar författarna, vilket naturligtvis gynnar arbetsgivarna. Samma sak gäller formerna för avtalsförhandlingarna. Dagens decentraliserade förhandlingar på förbunds- eller branschnivå ses som ett steg på vägen mot den rent lokala lönebildning som arbetsgivarna länge velat ha.

Även avtalens innehåll har förändrats. Till exempel har det individuella inslaget och den differentierade lönesättningen blivit vanlig även bland LO-förbunden. Ett annat är att låglönesatsningar och individgarantier har försvunnit ur avtalen, vilket har ökat arbetsgivarnas möjlighet att styra över hur löneökningarna fördelas bland de anställda.

Enligt författarna har även politikens lyhördhet inför arbetsgivarnas önskemål tilltagit. Ett sådant exempel är  möjligheten att visstidsanställa utan särskilt skäl.

Arbetsgivarna har också varit framgångsrika när det handlar om makten över arbetstiden. På arbetarsidan har facken accepterat en ökad variation av normalarbetstiden utan övertidsersättning, medan tjänstemännen allt mer ofta får en extra semestervecka i stället för övertidsersättning.

Fackliga segrar är inte lika enkla att hitta. En som ändå lyfts fram i boken är att vissa branscher fått till arbetstidsförkortning. För en industriarbetare har årsarbetstiden kapats med nästan 80 timmar de senaste två decennierna.

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Fackligt

Anmäl en usel arbetsmiljö - så funkar det

Visste du att skyddsombud kan anmäla företag med ohälsosam arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket? Det kallas för 6:6A.
David Österberg Publicerad 10 maj 2024, kl 06:05
En chef skäller på sina medarbetare.
Har du en ohälsosam arbetsmiljö och har försökt ha en dialog med chefen utan att få gehör. Då kan en 6:6a-anmälan av ett arbetsmiljöombud vara sista utvägen. Foto: Shutterstock

1. VAD BETYDER EGENTLIGEN 6:6A? 

I arbetsmiljölagen finns bestämmelser för att se till att arbetsmiljön är bra. Kapitel 6, paragraf 6A, handlar om vad ett arbetsmiljöombud (heter också skyddsombud) ska göra om arbetsmiljön är dålig. Ombudet ska enligt lagen vända sig till arbetsgivaren och begära att något görs för att fixa problemen – det kallas för en 6:6A-anmälan. 

2. HUR GÖR MAN? 

Om ni anser att det finns risker i arbetsmiljön som arbetsgivaren struntar i vänder ni er till arbetsmiljöombudet/skyddsombudet. Då kan den personen lämna en 6:6A-anmälan. I dokumentet ska det stå vilka problemen är, hur de kan lösas och hur lång tid arbetsgivaren har på sig att arbeta med frågorna. Arbetsgivaren ska bekräfta att anmälan har kommit in och ”utan dröjsmål” meddela vad som ska göras åt problemen.

VAD SKA ARBETSGIVAREN GÖRA?

Olika åtgärder kan behövas, beroende på vilka problemen är. Det kan handla om allt från medarbetarenkäter och skyddsronder till riskbedömningar och handlingsplaner. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är bra, men det är klokt att försöka ha en dialog på arbetsplatsen.


OM PROBLEMEN INTE FIXAS?

Om arbetsmiljöombudet tycker att arbetsgivaren ignorerar frågan, tar för lång tid på sig eller inte gör tillräckligt för att förbättra arbetsmiljön kan hen skicka anmälan till Arbetsmiljöverket. Då blir det oftast inspektion, som följs av ett inspektionsmeddelande, ett föreläggande eller ett förbud. Det första är den snällaste varianten, där myndigheten meddelar vilka brister som finns. Förelägganden och förbud måste arbetsgivaren följa. Om inget görs kan vite dömas ut av Arbetsmiljöverket. 

Så skriver du anmälan som arbetsmiljöombud

Här anmäler man åtgärder för brister i arbetsmiljön som skyddsombud/arbetsmiljöombud, som det kallas i Unionen. 

Fler tips från Unionen: 
Begäran om arbetsmiljöåtgärder (6:6a)