Hoppa till huvudinnehåll
Diskriminering

DO dömer företag för diskriminering av gravid

Kvinnan fick jobb på ett callcenterföretag, men när hon berättade att hon var gravid drogs anställningsavtalet tillbaka. Nu fäller DO bolaget för diskriminering.
Elisabeth Brising Publicerad 19 september 2022, kl 15:17
Gravid kvinna.
Kvinnan fick jobbet - tills företaget fick veta att hon var gravid. Då drogs erbjudandet tillbaka. Foto: Jessica Gow / TT

I mars erbjöds kvinnan en provanställning på ett callcenterföretag. Hon fick erbjudandet efter en telefonintervju och det kom ett digitalt anställningskontrakt dagen efter. Innan hon skrev under ringde kvinnan upp företaget igen för att berätta att hon var gravid.

”Gått vidare med andra”

Kvinnan sa att hon skulle kunna sköta uppdraget även om hon skulle behöva vara ledig en tid, högst två månader. Chefen bad att få återkomma men gjorde inte det trots att kvinnan ringde och sms:ade och frågade om hon inte längre var aktuell för tjänsten. Länken till anställningsavtalet hann också bli ogiltig.

En vecka efter det första samtalet fick kvinnan ett mejl från företaget där det stod att de gått vidare med andra sökande som passade företagets bättre. Kvinnan anmälde händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Fälls för diskriminering

Nu slår myndigheten fast att företaget diskriminerade kvinnan eftersom hon missgynnades i anställningsförfarandet på grund av sitt kön. ”Om skälet till att en kvinna nekas anställning är hennes graviditet så har beslutet direkt samband med sökandes kön” skriver Diskrimineringsombudsmannen.

Beslutet går inte att överklaga och är inte heller juridiskt bindande. Vill kvinnan få skadestånd behöver hon väcka åtal om diskrimineringen i tingsrätten i stället.

En persons misstag

Bolaget har gjort en intern utredning efter händelsen och ”ser allvarligt” på det inträffade. Företaget hänvisar till en enskild medarbetares misstag. Personen ansåg att kvinnan inte skulle kunna utföra sitt arbeta när det var tänkt på grund av att hon skulle vara ledig. 

Efter att anställningserbjudandet drogs tillbaka försökte företagets företrädare kontakta kvinnan för att be om ursäkt. De har också försökt boka möten med kvinnan som hon avböjt med hänsyn till sin hälsa och graviditet.

Diskrimineringslagen

Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av:

  • Kön.
  • Ålder.
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck.
  • Etnisk tillhörighet.
  • Religion eller annan trosuppfattning.
  • Funktionsnedsättning.
  • Sexuell läggning.

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.

Källa: DO

 

Diskriminering

Gravid konsult diskriminerades

När kvinnan berättade att hon skulle vara föräldraledig valdes hon bort av konsultfirman. Nu stämmer DO arbetsgivaren på 50 000 kronor för diskriminering.
Lina Björk Publicerad 28 april 2023, kl 06:00
Gravid kvinna läser papper
Konsulten berättade att hon skulle vara föräldraledig och blev bortvald redan i rekryteringsprocessen. Arbetsgivaren stäms nu för diskriminering. Foto: Shutterstock

Kvinnan blev kontaktad av konsultbolagets affärschef som undrade om hon var intresserad av en heltidsanställning hos en av bolagets kunder. Hon svarade ja, men berättade också att hon var gravid och skulle vara föräldraledig i åtta månader.

Affärschefen lovade att återkomma, men när hon inte fick någon återkoppling kontaktade hon själv bolaget efter en tid och fick då beskedet att hon inte längre var aktuell för uppdraget eftersom hon skulle vara föräldraledig.


Valdes bort redan i rekryteringen

Det var inte kunden som hade valt bort henne utan konsultfirman. De bestämde att hennes cv inte skulle ingå i det urval av kandidater som kunden fick ta del av. Diskrimineringsombudsmannen anser därför att kvinnan har diskriminerats enligt grunden kön, då hon missgynnats i samband med sin graviditet.

DO begär att konsultbolaget ska betala 50 000 kronor i ersättning till kvinnan. Och skulle de vägra kommer det att lämnas in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Diskrimineringsgrunder

  • En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetstagare eller den som söker ett arbete enligt diskrimineringslagen.
  • Ett missgynnande som har samband med graviditet är i diskrimineringslagen likställt med diskriminering som har samband med kön eftersom endast kvinnor kan bli gravida. 
  • Övriga diskrimineringsgrunder förutom kön är etnicitet, trosuppfattning, konsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.