Hoppa till huvudinnehåll
Diskriminering

Arbetsgivare måste jobba hårdare mot diskriminering

I dag är arbetet för till exempel HBTQ-inkluderande arbetsplatser frivilligt, men från årsskiftet kommer företag att bli skyldiga att jobba förebyggande för att främja alla anställdas lika rättigheter och möjligheter. Arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet kommer då att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder.
Johanna Rovira Publicerad 23 juni 2016, kl 10:23
Colourbox
Unionen välkomnar att arbetsgivare framöver måste jobba aktivt ned samtliga sju diskrimineringsgrunder. Colourbox

Fram till årsskiftet är arbetsgivarna skyldiga att jobba för att förbygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Riksdagen fattade i veckan beslut om att ändra diskrimineringslagen så att företag från och med nästa år även måste jobba förebyggande mot diskriminering och främjande av lika rättigheter också när det gäller diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

En stor framgång, anser Peter Tai Christensen, Unionens expert på likabehandling, jämställdhet och mångfald.

– Vi vet ju att det förekommer diskriminering som har samband med samtliga diskrimineringsgrunder. Att man endast var tvungen att jobba främjande och förebyggande med tre av sju diskrimineringsgrunder känns konstigt eftersom det inte finns någon inbördes hierarki mellan diskrimineringsgrunderna.

Lagändringen innebär också att arbetssättet kommer att bli annorlunda. Arbetsgivarna måste framgent kartlägga vilka risker som finns för diskriminering och repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Läs mer: Årliga lönekartläggningar återinförs

– Medan fokus tidigare låg på målet med arbetet är fokus i nya lagen själva det systematiska arbetssättet, som tvingar arbetsgivarna att åtgärda de risker och hinder som finns.  Vi är positiva till det mesta med ändringarna, utom att vi inte har möjlighet att i kollektivavtal ersätta bestämmelserna om aktiva åtgärder med mer ändamålsenliga och branschanpassade regler, säger Peter Tai Christensen.

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]