Hoppa till huvudinnehåll
Digitalisering

Programmen som övervakar dig på jobbet

Det finns flera program som är skapade för att övervaka anställda. De kan till exempel räkna tangenttryckningar eller ta bilder med webbkameran. Här är några av dem.
David Österberg Publicerad 11 mars 2021, kl 09:50
Vilka webbplatser du besöker är lätt för arbetsgivaren att kontrollera. Illustration: Bo Lundberg

Worksmart

Produktivitetsmätningsverktyg. Räknar tangenttryckningar, tar skärmbilder, bilder med webbkameran och registrerar vilka program som används.

”Vi inser att det här kan verka skrämmande till en början, men vi har sett väldigt positiva effekter när det gäller att utveckla ett förtroendefullt förhållande till din chef, samtidigt som det ger möjlighet till feedback och insikter om produktivitet för båda parter som förbättrar förmågor och ökar arbetsglädjen”, skriver företaget på sin hemsida.

Teramind

Erbjuder verktyg för övervakning av anställda: skärmkontroll, tangentnedslag med mera. En chef kan dessutom fylla i vilka sidor på nätet som är ”produktiva” och utdela en varning om medarbetarna besöker andra sidor. Kan också ta över en medarbetares dator och till exempel stänga av tangentbordet. Kan spela in ljud och spela upp historik över vad en medarbetare har gjort under en dag.

Hubstaff

Programvara för tidsspårning. På sin hemsida skriver företaget att chefen kan få detaljerade tidrapporter mejlade till sig när dagen är slut för att få veta vad teamet har jobbat med under dagen. Via programmet kan chefen också dela ut digitala medaljer till de medarbetare som har varit mest effektiva eller produktiva. Det går också att se hur mycket tid medarbetarna har tillbringat på webben och hur länge de har besökt varje sida. Kan också ta skärmbilder med tidsintervall.

Läs mer: "Övervakning av anställda ökar lavinartat"

Digitalisering

Hög AI-press bland chefer

7 av 10 chefer känner sig pressade att använda mer artificiell intelligens. Många är samtidigt oroliga för vad som kan gå fel. Frågan bör lyftas till högsta ledningen, anser Unionens digitala expert.
Noa Söderberg Publicerad 29 november 2023, kl 06:05
En kvinna vid en dator håller för öronen och ser trött ut.
Ett modeord eller framtidens satsning? AI står högt på listan över trender just nu. Och för många är den nya tekniken - och dess möjligheter - stressande. Foto: Colourbox.

AI är ordet på allas läppar. Men vad är hajp och vad är sanning? Hur ska man förverkliga drömmen om en digital hjälpreda? Och vem bär ansvaret om något går fel?

Det är frågor som cirkulerar i många chefers hjärnor, enligt en undersökning från HR-företaget Workday. Tusen ledare har fått svara på frågor om sin syn på tekniken. Den främsta slutsatsen: Sju av tio känner press, ofta ovanifrån, på att öka både användandet och investeringarna i AI.

Victor Bernhardtz, AI-utredare på Unionen, är inte förvånad.

– Mycket, mycket pengar och uppmärksamhet går till det här området nu och då vill man ju vara med på tåget. Det finns en ”fear of missing out”, samtidigt vet man inte riktigt hur det ska gå till och det skapar stress.

Hur ska man hantera den känslan?

– Det handlar om ledarskap hos företagets högsta ledning. Hur man där bemöter den otrygghet som en chef kan känna. Bolagsstyrelser behöver dra upp strategier kring AI och kommunicera dem nedåt. Jag tror inte att man som chef ska tänka: ”Det här ska jag lösa själv.” Men man kan tjäna på att lära sig lite om de stora dragen – vad generativ AI är och hur det fungerar. 

Oro för säkerheten med AI

77 procent av de tillfrågade cheferna är skeptiska till pålitligheten i de data som används för att lära upp deras AI-verktyg. Nära hälften svarar också att de oroar sig för de anställdas personliga integritet i samband med datainsamlingen. Den oron är sund, menar Victor Bernhardtz.

– Det är helt rätt frågor att ställa sig. Fack och arbetsgivare behöver ha en dialog om detta på arbetsplatsen och även lära sig vad lagstiftningen säger, exempelvis dataskyddsförordningen.

På så sätt kan man också förebygga ryktesspridning och rädsla bland medarbetarna kring vad AI-utvecklingen kommer att innebära.

– Tydlighet och transparens kring hur man tänker är helt centralt. Folk kommer alltid vilja ha svar och får de inte svar så kommer de att börja hitta på dem själva.

Säkra värdekedjorna

Utmaningarna gäller inte bara den egna arbetsplatsen. Washington Post har under hösten avslöjat att människor i bland annat Filippinerna och Kenya jobbar i ”digitala sweatshops” med att tagga och kategorisera de bilder som används för att träna upp AI-modeller. Ofta under brutala arbetsförhållanden och för oskäliga löner.

– Man talar ofta om att säkra sina värdekedjor och ha rättvis handel av exempelvis gummi och bomull. Samma diskussion kommer behövas kring data och man tjänar på att inleda den redan nu, avslutar Bernhardtz.

Vilka utmaningar ni kring AI?

Christina Claeson-Jonsson, forskningschef NCC

− Vi gjorde en undersökning om detta i våras och ser att det behövs en allmän kunskapsuppbyggnad i alla led.

– Det finns både oro och förväntan hos medarbetarna. Chefer behöver förstå både vad AI kan innebära i ens ledarskap och för medarbetarna. Det är en stor utmaning, som inte enbart är direkt teknisk.

 

 

Eva Vati, vd Verify

− Det är att hänga med i utvecklingen. Det går fort nu, så man behöver kompetens och omvärldsbevakning.

– Som jag uppfattar AI är det ganska lättillgängligt, men vi behöver kompetens kopplat till it och digitalisering. Så att man kan applicera AI-lösningar i själva verksamheten. Vi gör det just nu.

 

 

 

Anders Candell, IT-chef Skanska

− Det är svårt att veta vilken teknik som ska användas och hur det ska hanteras på ett säkert sätt, så att de data och den kunskap som vi byggt upp genom åren inte försvinner ut ur bolaget.

 

– Sedan handlar det om kompetens. Att lära oss som organisation hur vi kan använda AI för att hantera våra kunskapsdatabanker. Det finns inget facit.