Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Många utan sjukpension till följd av arbetsgivarslarv

Varje år upptäcks att runt tvåhundra människor inte fått den extra sjukpension som de har rätt till enligt kollektivavtal. Ibland har sjuka fått leva onödigt knapert i femton år innan misstaget uppdagats. Till det kommer sannolikt ett stort mörkertal, där försäkrade ännu inte fått någon ersättning.
Anita Täpp Publicerad 24 november 2009, kl 10:20

Kollega har tidigare berättat om Ewa Nilsson som hann vara sjukpensionär i fem år innan hon av en slump fick veta att hon hade rätt till en extra sjukpension, tack vare att hon omfattats av ett kollektivavtal på sin gamla arbetsplats. (Se pdf-fil här intill)

Orsaken till att hon inte hade fått den extra sjukpensionen, och därför tvingats leva med en onödigt knapp ekonomi, var att arbetsgivaren glömt att sjukanmäla henne till tjänstepensionsföretaget Alecta som betalar ut ersättningen.

Sedan Alecta utrett saken kom man fram till att Ewa Nilsson skulle få ett retroaktivt engångsbelopp på 180 000 kronor och dessutom en sjukpension på 2 200 kronor fram till 65-års dagen.

Men Ewa Nilsson är inte ensam om att ha drabbats av arbetsgivarens slarv.

Alecta har ingen statistik på hur många liknande fall som upptäcks varje år men enligt en uppskattning som gjorts för Kollegas räkning rör det sig om ungefär 200 sjuka.

- I värsta fall har det gått upp till femton år innan man upptäckt det här och det har hänt att vi har fått betala ut runt en halv miljon kronor i retroaktiv ersättning, säger Annika Öhman, expert på sjukpensioner hos Alecta.

Både Annika Öhman och Jessica Rundgren, som är en av Unionens  försäkringsinformatörer, tror det finns ett stort mörkertal, där sjuka ännu inte fått den ersättning de har rätt till enligt kollektivavtal. Det innebär att många sjuka kan tvingas leva knappare än nödvändigt år efter år, eller i värsta fall hinner avlida innan de fått den extra sjukpensionen.

- Med tanke på hur många som är försäkrade och på att jag själv ofta möter sjukskrivna på mina informationsträffar där vi upptäcker att arbetsgivaren glömt att göra en sjukanmälan till Alecta så måste det finnas ett stort mörkertal, säger Jessica Rundgren.

- Bara sedan i somras har jag träffat tre medlemmar där vi sett att de har rätt till den här extra sjukpensionen. Och jag vet att det här inte heller är ovanligt hos mina kollegor runt om i landet.

I många fall kan misstaget bero på att en anställde insjuknat i samband med att hon eller han ska sluta, eller redan har slutat, på arbetsplatsen.

Men enligt Jessica Rundgren och Annika Öhman glömmer arbetsgivare också bort att sjukanmäla anställda till Alecta.

Det trots att de själva förlorar pengar på det. Efter en sjukanmälan till Alecta blir arbetsgivaren nämligen premiebefriad efter två veckor eller tre månader, beroende på vilken ITP-plan den sjuke omfattas av, vid en sjukskrivning på minst 25 procent.

Alecta har i dag ingen möjlighet att kontrollera vilka sjuka som inte fått sin kollektivavtalade sjukpension för att rätta till arbetsgivarnas misstag.
Men i och med att man nu planerar att starta en samkörning med Försäkringskassans uppgifter nästa år kan situationen förbättras.

- Anledningen till vår samkörning är en annan. Men som en bonus hoppas vi också komma åt en del av de här fallen. Men det kommer tyvärr alltså ändå fortsätta att vara så att man måste kontrollera själv att arbetsgivaren gjort en sjukanmälan, säger Annika Öhman.