Hoppa till huvudinnehåll
Arbetstid

Mötesfri dag på jobbet

En mötesfri dag i arbetsveckan ger tid för reflektion och djupjobb. På energibolaget Eon testar en avdelning tisdagar.
Publicerad 31 januari 2022, kl 06:00
Tycker du att det vore skönt med en hel arbetsdag utan möten? Illustration: Anna Skoog

No Meeting Wednesday – att ha en mötesfri dag i veckan – är något som allt fler företag hakar på. Linn Johansson, presskommunikatör på avdelningen Brand & Marketing på energibolaget Eon, läste om modellen och tyckte att den verkade intressant.

– Jag upplevde själv att mina dagar ofta togs över av möten och tänkte att en mötesfri dag kunde underlätta att få till obruten tid för djuparbete, säger hon.

Den senaste riskkartläggningen, som avdelningen gjorde i våras, handlade mycket om att jobba hemifrån. Där framkom att många tyckte att det var svårt att sätta gränser för när arbetstiden börjar och slutar, och att det fanns en känsla av att man alltid ska vara tillgänglig via mobil och dator, samt att de digitala mötena var många och låg väldigt tätt.

Det var då Linn Johansson lyfte frågan om en mötesfri dag kunde vara något för dem att prova.

Just onsdag passade inte, den var redan upptagen för teamets veckomöte, men tisdagar var en dag alla kunde enas om och så föddes avdelningens Tuesday Focus Day. För det är just att ge tid till fokus och reflektion som är hela syftet med dagen.

Att avsätta en specifik dag gjorde att det blev av för mig

Eon är ett stort bolag med många medarbetare och team. I början fanns det en oro för att det skulle bli svårt att få ihop möten med andra i företaget, men det har fungerat bra. Även om dagen är blockerad i kalendern är det fritt fram att boka möten även på tisdagar.

– Jag har aldrig lyckats hålla dagen helt mötesfri, men det positiva har varit att dagen ändå präglats av betydligt färre möten än vanligt, och de möten jag tagit har varit sådana som jag själv har valt att prioritera. Att dagen ligger blockerad i min kalender har respekterats, på så sätt har jag fått mer kontroll över vad jag vill använda den dagen till, säger Linn Johansson.

Om och när teamet återgår till kontoret på heltid, nu när restriktionerna släpps, kommer inte att avgöra om modellen med en mötesfri dag i veckan blir bestående. Linn Johansson tror att det viktigaste är att man fortsätter att diskutera hur man frigör tid för arbetsuppgifter som kräver kreativitet, strategiskt tänkande och eftertanke.

– Det behöver kanske inte vara en hel dag, det fungerar nog lika bra att blockera arbetstid i kalendern, men då ska man vara noga med att göra det också. Att avsätta en specifik dag gjorde att det blev av för mig, säger hon.

Anna Bartholf, avdelningschef på Brand & Marketing, ser även andra fördelar med att teamet har testat en mötesfri dag i veckan.

– Det viktigaste har varit att visa för varandra att det går att ta kontroll över en situation och en känsla genom att göra en konkret förändring. Jag uppmuntrar gärna till att våga testa nya grepp för att nå nya och andra typer av resultat. Nu ska vi utvärdera våra mötesfria tisdagar och så får vi se om behovet finns kvar – om det är något vi fortsätter med eller om vi testar något annat, säger hon.

Arbetsdag utan möten

➧ Sedan i mitten av 2010-talet har trenden med en mötesfri dag i veckan vuxit sig allt starkare. Shopify var ett av de företag som var tidigt ute. Facebook införde det under pandemin.

➧ Det ökade hemarbetet har bidragit till att fler provar modellen. Många upplever att de digitala mötena går i ett och att det är svårt att hinna fokusera på själva jobbet.

➧ Syftet med en mötesfri dag i veckan är att skapa obruten arbetstid för reflektion, djuparbete och kreativt tänkande.

➧ Poängen är att en fast dag i veckan gör modellen långsiktigt hållbar.

 

Fotnot: Linn Johansson och Anna Bartholf har båda svarat på våra frågor via e-post, något de menar också är ett sätt att underlätta och själv styra sin arbetsdag.

 

Text: Ulrika Sundström