Hoppa till huvudinnehåll
Arbetstid

Chefer jobbar övertid utan ersättning

Chefer arbetar mer övertid än andra grupper på arbetsmarknaden. Nästan var femte chef gör det dessutom utan att få kompensation, enligt nya siffror från SCB.
Ola Rennstam Publicerad 11 juni 2020, kl 15:19
Syda Productions / Colourbox
Chefer är den grupp som jobbar mest övertid utan ersättning. Syda Productions / Colourbox

I genomsnitt arbetade fler än 700 000 personer övertid varje år under perioden 2005 till 2019. Det visar en stor undersökning från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Enligt rapporten är övertid vanligare bland män, personer med eftergymnasial utbildning, de som har fasta jobb på heltid och som är födda i Sverige. Övertid är också betydligt vanligare i privat sektor än i kommunal eller statlig.

Den yrkesgrupp som framför allt sticker ut är chefer – drygt 33 procent av dem arbetar övertid. Närmare 19 procent av dem fick ingen ersättning för sitt övertidsarbete, motsvarande siffra för samtliga anställda i undersökningen var fem procent.

Enligt en undersökning som SCB gjorde på uppdrag av Kollega 2017, jobbade Unionens medlemmar 658 000 timmar övertid i veckan. En siffra som motsvarar över 16 000 heltidstjänster.

Läs mer: Övertid motsvarande 16 400 heltidstjänster

Jobbar du mycket övertid?

  • Tänk på att det är din arbetsgivares ansvar att se till att du inte jobbar för mycket. Den som upplever att man har för hög arbetsbelastning bör i första hand berätta det för sin chef. Om ingenting sker kan du gå vidare till ditt arbetsmiljöombud lokalt eller regionalt om ni inte har något på arbetsplatsen.
     
  • Om du erbjuds att förhandla bort övertidsersättningen bör först fundera över om du verkligen tjänar på några extra dagars semester. Du kan alltid ångra en sådan överenskommelse i efterhand. Det är en uppgörelse mellan dig och arbetsgivaren och kan sägas upp av dig inför varje semesterårs utgång. Titta vilka regler som gäller för dig i ditt kollektivavtal.

Här ger Unionens arbetsmiljöexpert fler tips: Arbetsgivarens ansvar om du jobbar för mycket

Så mycket får du jobba

MED KOLLEKTIVAVTAL
Arbetsgivaren får med ett par undantag ta ut högst 150 timmar övertid per kalenderår och anställd. Med särskilda skäl kan en anställd få arbeta ytterligare 150 timmar, men då måste facket godkänna det.

... OCH UTAN
Arbetstidslagens regler innebär en gräns på max 200 timmar allmän övertid per år och högst 50 timmar övertid under en månad. Arbetsgivaren ska föra övertidsjournal.