Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Unionen stämmer Klarna för brott mot mbl

Unionen och Klarna har inte kommit överens i tvisteförhandlingarna om brott mot mbl. Nu kommer Unionen stämma Klarna i domstol.
Oscar Broström Publicerad 10 oktober 2022, kl 11:10
Martin Wästfelt på Unionen och bild på Klarnas huvudkontor.
Tvisteförhandlingarna mellan Unionen och Klarna avslutades i oenighet. Nu är nästa steg i processen att Unionen stämmer banken i domstol. Foto: Unionen och Claudio Bresciani/TT

Förhandlingarna mellan Unionen och Klarna har nått vägs ände. Under måndagen meddelar Unionen att förhandlingarna är avslutade i oenighet.

– Unionens ambition har hela tiden varit att komma överens med Klarna, men vi har inte lyckats. Vi har olika uppfattningar om hur de uppfyllt förhandlings- och informationsskyldigheten i medbestämmandelagen, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen.

Det var i maj som Klarna Bank varslade 10 procent av sin personalstyrka, som uppgår till ungefär 3 500 personer.

Varslet kom som en nyhet för Unionens fackklubb på Klarna. Att varken informera berörda fack, eller förhandla med dem, kan vara ett brott mot mbl, medbestämmandelagen.

Ärendet går till domstol

Efter varslet kallade Unionen Klarna till tvisteförhandlingar om brott mot mbl, men parterna kunde alltså inte komma överens.

– Klarna varken förhandlade eller informerade klubben om uppsägningarna. Då menar vi att det inte uppfyllt sina skyldigheter i lagen om medbestämmande, säger Martin Wästfelt.

Nästa steg i processen är att Unionen stämmer Klarna.

Kollega söker Klarna för en kommentar.

Arbetsrätt

Butikschefer sparkade - Unionen stämmer Telenor

Två butikschefer på Telenor avskedades efter otillåtna säljmetoder. Enligt Unionen har företaget dock inte kunnat visa hur agerandet har lett till någon ekonomisk vinning för cheferna och har nu stämt bolaget.
Ola Rennstam Publicerad 27 september 2023, kl 06:30
Rad av mobiltelefoner i en telefonaffär.
Två butikschefer sparkades och Telenor hävdar att butikscheferna använde otillåtna säljmetoder för att få högre provision. Det tillbakavisas av Unionen som stämmer företaget. Foto: Colourbox.

Det var i våras som telekombolaget Telenor valde att avskeda två butikschefer i Sydsverige. Motiveringen var att cheferna använt en säljmetod kallad "Churn and return" och som inte är tillåten enligt bolagets regelverk. Det handlar om tillfällen när en tjänst sägs upp för en kunds räkning och en ny tecknas. Metoden har tidigare varit tillåten att utföra i butik men efter att det uppdagats felaktigheter vid försäljning av mobilabonnemang beslöt företaget för några år sedan att kunderna istället skulle hänvisas till kundtjänst. Det gällde dock inte för tecknande av bredbandsabonnemang då det kan vara tillåtet under vissa omständigheter.

– Det har gjort att reglerna har upplevts som otydliga bland personalen, säger Lisa Melin, förbundsjurist på Unionen, som företräder de båda butikscheferna.

Telenor hävdar att butikscheferna använde säljmetoden för att få högre provision men det tillbakavisas av Unionen.

– Arbetsgivaren har inte kunnat visa på vilket sätt våra medlemmar gjort en ekonomisk vinning. Dessutom borde företaget ha uppmärksammat dem på att de agerat felaktigt och gett dem möjlighet att ändra sitt arbetssätt, säger Lisa Melin.

Redogör inte grunderna för avsked

För att avskeda en arbetstagare krävs, enligt rättspraxis, att denne gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse. Unionen menar att butikschefernas uppsåt har varit kundernas och företagets bästa.

Att bli avskedad är det mest ingripande du kan råka ut för som anställd. Då måste arbetsgivaren kunna redogöra för det underlag som ligger till grund för avskedet och det har de inte gjort här i avgörande delar. Det är anmärkningsvärt, säger Lisa Melin.

Unionen stämmer därför nu Telenor i Arbetsdomstolen och kräver att avskedandena ogiltigförklaras och att bolaget betalar ett allmänt skadestånd till medlemmarna på sammanlagt 300 000 kronor.

Telenor har en annan bild av vad som hänt. Åsa Lennhoff, head of compliance (ansvarig för ansvarsfulla affärer och regelefterlevnad), på Telenor Sverige svarar via mejl:

”Vi kommenterar inte enskilda ärenden, men generellt ser vi mycket allvarligt på omoraliska och icke tillåtna säljbeteenden som drabbar våra kunder. Churn and return är en otillåten metod som enskilda säljare har använt systematiskt i syfte att manipulera sin försäljningsstatistik för egen vinning. Telenors medarbetare är väl medvetna om att detta är en olovlig metod som leder till konsekvenser. Vi har löpande uppföljning, men det händer att medarbetare kringgår våra affärsregler. Beroende på omständigheter och omfattning kan det vara så allvarligt att det leder till avsked.”