Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

It-företag övervakade anställda under jobbresor

It-företaget övervakade sina anställda i realtid och kunde dela informationen till sina kunder. Nu stämmer Unionen bolaget på 40 000 kronor för varje medlem som drabbades.
Oscar Broström Publicerad 14 oktober 2022, kl 13:50
Person åker i bil med gps i mobilen.
Företaget kunde via en gps-tjänst följda sina anställda när de var på resor och dela med sig av informationen till sina kunder. Foto: Erik Simander/TT

De anställda på it-företaget är eller var fältservicetekniker för företaget och var ofta ute hos kunder. Under jobbresorna övervakades de i realtid med hjälp av en gps-tjänst, Enroute, som samlade in data om medarbetarnas namn, var de befann sig, när de påbörjade sina resor, beräknad ankomsttid samt arbetsordernummer.

Den här informationen kunde sedan delas med en tredje part, det vill säga bolagets kunder.

Redan när gps-tjänsten infördes på arbetsplatsen flaggade Unionen, under mbl-förhandlingar, för att insamlingen av medlemmarnas personuppgifter kunde bryta mot dataskyddsförordningen.

– Det här är en viktig fråga för de enskilda individer som drabbats men också för Unionen som facklig organisation. Det har att göra med att vi tycker oss kunna se att den här typen av övervakning blir vanligare och vi vill få prövat var gränserna går, säger Susanna Kjällström, förbundsjurist på Unionen.

Hon tillägger:

 Att kunna följa en arbetstagare i realtid med gps och att dessutom lämna ut den informationen till en tredje part är en alldeles för långtgående och närgående övervakning. Det är en övervakning som har skapat stort obehag hos medlemmarna.

Stämningen rör 15 medlemmar i Unionen som vardera kan få 40 000 kronor i skadestånd, om Unionen får igenom sitt yrkande. Övervakningen pågick under ett år och fem månader.

Söker klargöranden från EU-domstolen

Dataskyddsförordningen, ofta kallad GDPR, är en EU-lag som infördes 2018. Det finns få avgöranden från andra länder, och inget alls i svensk domstol, för hur skadestånd ska betalas ut vid brott mot förordningen.

Därför har Unionen bett om ett så kallat förhandsavgörande från EU-domstolen.

 Det här är en förordning som ska tillämpas likadant i alla EU-länder. Därför är det vår uppfattning att en svensk domstol inte kan ta ställning till om skadestånd ska betalas ut och till vilka nivåer, utan att få vissa klargöranden från EU-domstolen, säger Susanna Kjällström.

Arbetsrätt

Avskedad via sms under sjukskrivning

Mannen hade jobbat på bärgningsfirman i fyra år när han under en sjukskrivning blev avskedad via sms. Anledningen var att han föredrog den bil han brukade köra.
Publicerad 2 juni 2023, kl 13:03
Man tittar på sin smartphone och läser ett sms
När mannen varit sjukskriven ett par veckor fick han ett sms av sin arbetsgivare som talade om att han var avskedad. Foto: Shutterstock

Enligt arbetsgivaren hade mannen arbetsvägrat och misskött sin tidrapportering. Arbetsvägran rörde sig om en händelse då en kollega hade bett honom att köra en specifik bil, men mannen hade föredragit en annan och tagit den istället.  

Bolaget menar också att han misskött sin tidsredovisning och inte rapporterat in rätt antal timmar för olika uppdrag. Här har dock Unionen en annan uppfattning.

– Han har rapporterat in korrekt tid både muntligen och via den app som företaget använder för tidsredovisning, säger Sverker Wickberg, förbundsjurist på Unionen och som företräder medlemmen i tingsrätten.
 

Avskedades via sms

Bara några veckor efter att mannen blev sjukskriven avskedades han utan att bolaget gett honom en varning eller påpekat några problem. Unionen stämmer nu arbetsgivaren på sammanlagt 150 000 kronor för avskedandet, samt utebliven lön och sjuklön.