Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

"BRA försöker dumpa villkoren"

Kabinpersonalen på BRA blev uppsagd i våras. Men nu ska ett tyskt bolag bedriva samma trafik och kommer sannolikt att hyra in personal. Villkorsdumpning, anser såväl kabinklubb som piloter.
Ola Rennstam Publicerad 3 december 2019, kl 11:49
Johan Nilsson/TT
"Man kommer bedriva exakt samma produktion som tidigare men med en billigare aktör. Målet är att dumpa villkoren", säger Therese Arroyo, ordförande i Unionenklubben på BRA. Johan Nilsson/TT

I april beslutade flygbolaget BRA att avveckla den delen av koncernen som flyger med jetplan, gamla Malmö Aviation. 361 personer varslades om uppsägning, varav 161 kabinanställda. Skälet som angavs var arbetsbrist när de gamla flygplanen skulle fasas ut. Under de efterföljande förhandlingarna lyckades kabinklubben rädda 50 tjänster, som från och med årsskiftet kommer att jobba i det bolag som flyger med propellerplan.

Läs mer: Dålig lönsamhet tvingar Bra att varsla

Nu har BRA meddelat att de kommer att hyra in moderna jetplan från det tyska företaget WDL Aviation. Det innebär att de 116 svenska piloterna byts ut mot tyska vilket fått de uppsagda piloterna att gå i taket och mena att BRA rundar lagen om anställningsskydd, las:

– Det är en ren avtalsdumpning på marknaden de håller på med. Företaget avser att hyra in motsvarande produktion med jettrafik från ett annat land, säger Lars Petersson på Svensk pilotförening, till Sveriges Radio.

WDL Aviation har ingen anställd kabinpersonal. Men BRA har informerat facket om att det tyska bolaget har för avsikt att hyra in personal från ett bemanningsföretag i Sverige. Ett beslut som upprör kabinklubben, som precis som pilotföreningen inte anser att det finns en arbetsbristsituation.

– Man kommer att bedriva exakt samma produktion som tidigare men med en annan aktör som är billigare. Målet är att dumpa villkoren, säger Therese Arroyo, ordförande i Unionenklubben på BRA.

Den varslade personalen kommer att sluta i mars nästa år, ett år efter att bolaget varslade om uppsägning.

– Folk mår väldigt dåligt. Det finns de som jobbat här i 30 år, själv är jag inne på mitt 23:e år i bolaget. Det är tufft att, under ett helt år, jobba och prestera under de här förutsättningarna.

Orsaken till neddragningarna är att BRA har ekonomiska problem. Det handlar om en vikande inrikesmarknad, flygskam, bränslepriser och en svag svensk krona.

– Att byta ut flygplanen har man planerat för i tio år, men vi förstår inte varför personalen måste bytas ut bara för att vårt arbetsredskap ska göra det, säger Therese Arroyo.

Arbetsrätt

Sjukskriven med adhd blev uppsagd – stämmer techföretag

Otydliga roller och en rörig arbetsmiljö ledde till att mannen blev sjukskriven från techföretaget där han jobbade. Men i stället för att få hjälp att komma tillbaka till arbetsplatsen blev han uppsagd. Nu stämmer Unionenmedlemmen företaget för brott mot LAS och för diskriminering.
Linnea Andersson Publicerad 11 september 2023, kl 13:06
Till vänster en datorskärm ur fokus för att illustrera stress. Till höger interiör från en tingsrätt med lagbok och domarklubba.
Utvecklaren sades upp och nu stämmer han med hjälp av Unionen arbetsgivaren för flera brott mot lagen om anställningsskydd och brott mot diskrimineringslagen. Foto: Lise Åserud/Jessica Gow/TT.

Mannen tog för några år sedan jobb som utvecklare på ett företag i techbranschen. Tack vare sin tidigare erfarenhet kom han snabbt in i jobbet och fick redan efter några månader erbjudande om att ta sig an rollen som teamledare.

Efter en tid upplevde han dock att rollerna på arbetsplatsen var otydliga och att hans team hade för hög arbetsbelastning. Han tog flera gånger upp den dåliga arbetsmiljön med sin chef och andra i ledningen som, enligt Unionen, inte gjorde tillräckligt för att komma till rätta med problemen.

Blev sjukskriven

Både han själv och andra i gruppen började utveckla tydliga symptom på stress. Han blev till slut sjukskriven, men inte heller då fick han den hjälp han hade rätt till.

 I stället för att vidta åtgärder för att främja hans återgång till arbetsplatsen vidtog man åtgärder för att avsluta hans anställning. Arbetsgivaren skyller de problem som finns på arbetsplatsen på honom och det tycker jag är helt felaktigt, säger Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen.

Utöver att stämma för flera brott mot lagen om anställningsskydd, LAS, stäms arbetsgivaren även för brott mot diskrimineringslagen. Det eftersom medlemmen har adhd som räknas som en funktionsnedsättning och därmed är diskrimineringsgrundande – om det finns en koppling mellan bolagets agerande och funktionsnedsättningen.

Fler ärenden rör adhd

Enligt Elisabet Ohlsson får facket allt oftare ärenden som rör just adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

— Många som saknar diagnos är inte medvetna om att de problem man har kanske är kopplade till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I takt med att fler genomgår en utredning får vi fler ärenden, säger hon.

För att underlätta för anställda, inte minst för dem med adhd, trycker Elisabet Ohlsson på vikten av ett bra arbetsmiljöarbete med tydliga strukturer och ramar och att man som arbetsgivare jobbar enligt föreskriften för Organisatorisk och social arbetsmiljö (se faktaruta).

— Det gynnar alla arbetstagare, såväl dem som har en funktionsnedsättning som dem som inte har det, att vi vet vad vi ska göra, vid vilken tidpunkt och på vilket sätt.

Utöver ersättning för utebliven lön, semesterersättning, övertidsersättning och bonus samt skadestånd vill Unionen att arbetsgivaren ska betala medlemmen diskrimineringsersättning på 120 000 kronor.

Kollega har sökt företaget som svarar att de inte kommenterar pågående personalärenden.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen finns sju diskrimeringsgrunder:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

OSA

OSA står för Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Det berör frågor som stress, arbetsbelastning, konflikter, mobbning, trygghet och balans i arbetslivet. Föreskriften infördes 2016 och innehåller flera krav på vad arbetsgivare är skyldiga att göra för att förbättra arbetsmiljön.