Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Anställd lurades jobba gratis

En arbetsgivare tutade i den nyanställde revisorn att denne skulle plocka varor och jobba extra gratis på helgerna. Han blev också blåst på semesterersättning och uppsägningslön. Unionen stämmer nu företaget.
Johanna Rovira Publicerad 17 april 2023, kl 06:00
En butiksanställd packar varor i hyllor.
Arbetsgivaren lurade mannen att jobba extra gratis på helgerna. Han blev också blåst på semesterersättning och uppsägningslön. Unionen stämmer nu företaget. Foto: Colourbox.

I november i fjol anställde ett livsmedelsföretag en revisor med universitetsutbildning i företagsekonomi. Raskt visade det sig att revisorn i huvudsak inte fick arbeta med ekonomin, utan i stället skulle sitta i kassan och plocka upp varor i butiken.  Dessutom krävde arbetsgivaren att han utöver sina 40 timmar även skulle jobba lördagar och ibland också söndagar.

 Medlemmen fick beskedet att det är så det fungerar enligt svensk lag, säger Pierre Dahlqvist, förbundsjurist på Unionen, som företräder medlemmen.

Trots att företaget beviljats stöd för nystartsjobb för medlemmen till augusti i år så blev han efter bara fyra månader uppsagd av kostnadsskäl. Revisorn hade då jobbat 164 timmar övertid och fick sluta utan såväl uppsägningslön som semesterersättning, med följd att han fick svårt att betala sina räkningar. Återigen hänvisade arbetsgivaren till svensk lag.

 Det är mycket anmärkningsvärt att bolaget sagt till medlemmen att man inte har rätt till semesterersättning och uppsägningslön. Det kan omöjligt ha varit fråga om okunskap, enligt vad vi gör gällande måste arbetsgivaren medvetet ha försökt vilseleda medlemmen, säger Pierre Dahlqvist.

Stämmer arbetsgivaren på 175 000

Men medlemmen lät sig inte luras, utan gjorde egna efterforskningar och kontaktade sedan Unionen, som efter försök till förhandling nu stämmer företaget för medlemmens räkning.

Förbundet yrkar på att bolaget ska ge medlemmen sammanlagt 175 000 kronor, dels för att han fått för lite lön utbetalad, dels för den övertids- och semesterersättning han snuvats på samt utebliven uppsägningslön. I beloppet ingår även skadestånd för brott mot las och semesterlagen.

 Skadestånden är en bit över normalbeloppen, men vi anser att det finns anledning att se allvarligt på att arbetsgivaren så flagrant åsidosatt lagen, säger Pierre Dahlqvist.

Nystartsjobb

  • Arbetsgivare som anställer någon som varit borta länge från arbetsmarknaden eller nyligen kommit till Sverige kan få ekonomiskt stöd. 
  • Ersättningen motsvarar minst två arbetsgivaravgifter upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete. (För en månadslön på 20 000 innebär det att arbetsgivaren endast betalar 7 432 kronor)
  • För att få stödet krävs bland annat att arbetsgivaren erbjuder lön och förmåner enligt kollektivavtal/likvärdiga med kollektivavtal. 

    Du kan läsa mer om nystartsjobb här

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Arbetsrätt

Skyddsombud ifrågasatte arbetsmiljön – avskedades

Skyddsombudet påtalade brister i arbetsmiljön på maskinföretaget. Utan några varningar avskedades han i december med motiveringen att han hade samarbetssvårigheter.
Lina Björk Publicerad 10 april 2024, kl 13:04
Man i vit skjorta och slips samlar sina kontorstillhörigheter i en brun kartong.
Serviceteknikern avskedades. På grund av samarbetssvårigheter, menar arbetsgivaren. Felaktigt, menar Unionen och kopplar avskedet till mannens förtroendeuppdrag som skyddsombud. Foto: Colourbox.

Företaget som serviceteknikern jobbade på sysslade huvudsakligen med reparationer och installationer av städmaskiner. Det var ett tungt jobb och han försökte förbättra arbetsmiljön, framför allt sista året då han även var skyddsombud. 

I februari förra året inträffade en incident i företagets lokaler. En kollega till skyddsombudet och en person i ledande ställning hade en diskussion som utmynnade i handgripligheter. Kollegan anmälde händelsen till serviceteknikern i egenskap av skyddsombud och han upprättade en tillbudsanmälan efter att ha ringt och frågat Unionen om råd. 

Unionen stämmer: Kopplar avsked till uppdrag

I tillbudsanmälan råkade serviceteknikern av misstag kryssa i att anmälan gjordes av arbetsgivaren. Men i hela rapporten har han skrivit att det är han själv i egenskap av skyddsombud som skrivit. Arbetsgivaren ansåg att misstaget var allvarligt och valde att avskeda honom med motiveringen att han har samarbetssvårigheter. 

Unionen stämmer nu maskinföretaget och skriver i stämningsansökan att det finns en tydlig koppling mellan mannens roll som skyddsombud och avskedandet. Man begär därför 220 000 kronor i allmänt skadestånd samt utebliven lön och att avskedandet ska förklaras ogiltigt.