Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Anställd lurades jobba gratis

En arbetsgivare tutade i den nyanställde revisorn att denne skulle plocka varor och jobba extra gratis på helgerna. Han blev också blåst på semesterersättning och uppsägningslön. Unionen stämmer nu företaget.
Johanna Rovira Publicerad 17 april 2023, kl 06:00
En butiksanställd packar varor i hyllor.
Arbetsgivaren lurade mannen att jobba extra gratis på helgerna. Han blev också blåst på semesterersättning och uppsägningslön. Unionen stämmer nu företaget. Foto: Colourbox.

I november i fjol anställde ett livsmedelsföretag en revisor med universitetsutbildning i företagsekonomi. Raskt visade det sig att revisorn i huvudsak inte fick arbeta med ekonomin, utan i stället skulle sitta i kassan och plocka upp varor i butiken.  Dessutom krävde arbetsgivaren att han utöver sina 40 timmar även skulle jobba lördagar och ibland också söndagar.

 Medlemmen fick beskedet att det är så det fungerar enligt svensk lag, säger Pierre Dahlqvist, förbundsjurist på Unionen, som företräder medlemmen.

Trots att företaget beviljats stöd för nystartsjobb för medlemmen till augusti i år så blev han efter bara fyra månader uppsagd av kostnadsskäl. Revisorn hade då jobbat 164 timmar övertid och fick sluta utan såväl uppsägningslön som semesterersättning, med följd att han fick svårt att betala sina räkningar. Återigen hänvisade arbetsgivaren till svensk lag.

 Det är mycket anmärkningsvärt att bolaget sagt till medlemmen att man inte har rätt till semesterersättning och uppsägningslön. Det kan omöjligt ha varit fråga om okunskap, enligt vad vi gör gällande måste arbetsgivaren medvetet ha försökt vilseleda medlemmen, säger Pierre Dahlqvist.

Stämmer arbetsgivaren på 175 000

Men medlemmen lät sig inte luras, utan gjorde egna efterforskningar och kontaktade sedan Unionen, som efter försök till förhandling nu stämmer företaget för medlemmens räkning.

Förbundet yrkar på att bolaget ska ge medlemmen sammanlagt 175 000 kronor, dels för att han fått för lite lön utbetalad, dels för den övertids- och semesterersättning han snuvats på samt utebliven uppsägningslön. I beloppet ingår även skadestånd för brott mot las och semesterlagen.

 Skadestånden är en bit över normalbeloppen, men vi anser att det finns anledning att se allvarligt på att arbetsgivaren så flagrant åsidosatt lagen, säger Pierre Dahlqvist.

Nystartsjobb

  • Arbetsgivare som anställer någon som varit borta länge från arbetsmarknaden eller nyligen kommit till Sverige kan få ekonomiskt stöd. 
  • Ersättningen motsvarar minst två arbetsgivaravgifter upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete. (För en månadslön på 20 000 innebär det att arbetsgivaren endast betalar 7 432 kronor)
  • För att få stödet krävs bland annat att arbetsgivaren erbjuder lön och förmåner enligt kollektivavtal/likvärdiga med kollektivavtal. 

    Du kan läsa mer om nystartsjobb här
Arbetsrätt

Butikschefer sparkade - Unionen stämmer Telenor

Två butikschefer på Telenor avskedades efter otillåtna säljmetoder. Enligt Unionen har företaget dock inte kunnat visa hur agerande har lett till någon ekonomisk vinning för cheferna och har nu stämt bolaget.
Ola Rennstam Publicerad 27 september 2023, kl 06:30
Rad av mobiltelefoner i en telefonaffär.
Två butikschefer sparkades och Telenor hävdar att butikscheferna använde otillåtna säljmetoder för att få högre provision. Det tillbakavisas av Unionen som stämmer företaget. Foto: Colourbox.

Det var i våras som telefonbolaget Telenor valde att avskeda två butikschefer i Sydsverige. Motiveringen var att cheferna använt en säljmetod kallad "Churn and return" och som inte är tillåten enligt bolagets regelverk. Det handlar om tillfällen när en tjänst sägs upp för en kunds räkning och en ny tecknas. Metoden har tidigare varit tillåten att utföra i butik men efter att det uppdagats felaktigheter vid försäljning av mobilabonnemang beslöt företaget för några år sedan att kunderna istället skulle hänvisas till kundtjänst. Det gällde dock inte för tecknande av bredbandsabonnemang då det kan vara tillåtet under vissa omständigheter.

– Det har gjort att reglerna har upplevts som otydliga bland personalen, säger Lisa Melin, förbundsjurist på Unionen, som företräder de båda butikscheferna.

Telenor hävdar att butikscheferna använde säljmetoden för att få högre provision men det tillbakavisas av Unionen.

– Arbetsgivaren har inte kunnat visa på vilket sätt våra medlemmar gjort en ekonomisk vinning. Dessutom borde företaget ha uppmärksammat dem på att de agerat felaktigt och gett dem möjlighet att ändra sitt arbetssätt, säger Lisa Melin.

Redogör inte grunderna för avsked

För att avskeda en arbetstagare krävs, enligt rättspraxis, att denne gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse. Unionen menar att butikschefernas uppsåt har varit kundernas och företagets bästa.

Att bli avskedad är det mest ingripande du kan råka ut för som anställd. Då måste arbetsgivaren kunna redogöra för det underlag som ligger till grund för avskedet och det har de inte gjort här i avgörande delar. Det är anmärkningsvärt, säger Lisa Melin.

Unionen stämmer därför nu Telenor i Arbetsdomstolen och kräver att avskedandena ogiltigförklaras och att bolaget betalar ett allmänt skadestånd till medlemmarna på sammanlagt 300 000 kronor.

Telenor har en annan bild av vad som hänt. Åsa Lennhoff, head of compliance (ansvarig för ansvarsfulla affärer och regelefterlevnad), på Telenor Sverige svarar via mejl:

”Vi kommenterar inte enskilda ärenden, men generellt ser vi mycket allvarligt på omoraliska och icke tillåtna säljbeteenden som drabbar våra kunder. Churn and return är en otillåten metod som enskilda säljare har använt systematiskt i syfte att manipulera sin försäljningsstatistik för egen vinning. Telenors medarbetare är väl medvetna om att detta är en olovlig metod som leder till konsekvenser. Vi har löpande uppföljning, men det händer att medarbetare kringgår våra affärsregler. Beroende på omständigheter och omfattning kan det vara så allvarligt att det leder till avsked.”