Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Gott rykte ger glada medarbetare

Ett företags goda rykte bidrar till större arbetsglädje hos medarbetarna. Det är dessutom lättare att rekrytera kompetent personal om arbetsplatsen är väl ansedd. Det visar en internationell medarbetarundersökning.
Linnea Andersson Publicerad 5 augusti 2015, kl 14:00
Colourbox
Ett företag med gott rykte ger dtolta och glada medarbetare. Colourbox

Var tionde medarbetare uppger att den största källan till arbetsglädje är företagets anseende och stolta medarbetare är helt klart bra för varumärket. Bland dem som upplever att de jobbar på ett företag med gott rykte tipsar sex av tio andra om att söka jobb på arbetsplatsen och sju av tio rekommenderar gärna företagets produkter och erbjudanden.

På företag med dåligt anseende gäller det omvända, sju av tio medarbetare låter bli att rekommendera andra att söka jobb på företaget och sex av tio rekommenderar inte företagets produkter eller tjänster. De anställda kan i värsta fall svärta ner företagets anseende ännu mer genom att tala illa om arbetsgivaren. Det visar en global undersökning som gjorts av konsultföretaget Ennova.

Ett gott anseende hänger ihop med att företaget levererar bra produkter och service samt agerar ”etiskt korrekt”. Medarbetarnas upplevelse av företagets anseende är dessutom starkt kopplat till hur bra det går för verksamheten, ju mer framgångsrik en organisation är desto bättre anseende.

I Sverige har privat sektor något bättre rykte än offentlig sektor, men offentlig sektor är på frammarsch. Anseendet i offentlig sektor har förbättrats markant under de senaste fem åren.

Gott rykte påverkar inte bara personalen utan leder även till fler kunder och fler investeringar.

Läs rapporten

Här finns Ennovas rapport: European Employee Index 2015

Linnea Andersson
[email protected]