Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Bra att jobba hemifrån – för vissa

Att jobba hemifrån är populärt, inte minst hos dem som pendlar till jobbet. Men att distansarbeta är inget som passar alla, visar ny forskning. Du ska ha rätt arbetsuppgifter, jobba i rätt organisation och inte minst – ha rätt karaktär.
Linnea Andersson Publicerad 30 september 2015, kl 07:50
Colourbox
Med god självdisciplin och rätt arbetsverktyg kan hemmajobb leda till flera fördelar. Colourbox

Även om de flesta verkar ha en positiv syn på distansarbete har forskningen hittills inte visat på några särskilda för- eller nackdelar. De studier som finns har gjorts inom olika branscher och definierat ”distansarbete” på olika sätt. Men nu har amerikanska forskare jämfört tidigare studier och kommit fram till både plus och minus med att jobba hemma.

Enligt forskarna associerar anställda möjligheten att jobba hemifrån med ökad jobbtillfredsställelse, större engagemang för organisationen man jobbar i, högre arbetsprestation samt mindre stress och utmattning.

Men hos den som tillbringar största delen av sin arbetstid utanför kontoret finns risken att hen känner sig utanför och isolerad från sina kollegor och att kunskapsutbytet mellan dem minskar. Att jobba hemifrån riskerar också att sudda ut gränsen mellan familjelivet och arbetet och leda till att anställda fortsätter jobba när arbetsdagen egentligen är slut.

Läs mer: 10 punkter för hemmajobbaren

Att jobba utanför den egentliga arbetsplatsen kan vara bra för arbetstagare, speciellt om organisationen underlättar distansarbete. Det är därför viktigt att det är tydligt under vilka omständigheter det passar att jobba hemma och hur ens arbetsinsats utvärderas när man inte är på kontoret. Arbetsgivare bör också se till att de anställda har tillgång till rätt teknik för att förenkla deras arbete och för att de ska kunna hålla kontakt med arbetskamraterna.

Flest fördelar verkar distansarbete leda till när det praktiseras i måttlig grad. Medarbetare med självständigt arbete, med större kontroll över när de kan jobba hemma och över egna deadlines, drar större nytta av att arbeta hemifrån än andra.

Däremot är distansjobb ett sämre val för den som har problem med självdisciplinen.

Linnea Andersson
Linnea Andersson
[email protected]