Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmarknad

Dekra bilbesiktning riskerar konkurs – har 220 anställda

Dekra får inte längre besikta bilar. Det beslutade Swedac den 1 december. Enligt företaget är risken för konkurs nu stor och därmed kan 220 anställda förlora sina jobb.
David Österberg Publicerad 17 december 2021, kl 11:48
Två besiktningstekniker går igenom ett fordon på bilprovningen.
Dekra riskerar enligt företaget att gå konkurs. Foto: Anders Wiklund / TT

Dekra Automotive AB driver 71 besiktningsstationer för bilar runt om i Sverige. Den 1 december beslutade kontrollorganet Swedac att dra in företagets ackreditering. Enligt Swedac finns stora brister i verksamheten.

Dekra överklagade beslutet till förvaltningsrätten. I väntan på rättens beslut begärde Dekra inhibition. Det skulle innebära att företaget får fortsätta med sin verksamhet medan processen pågår. I tisdags beslutade dock förvaltningsrätten att inte ge inhibition och stationerna är därmed fortsatt stängda.

Beslutet innebär att Dekra riskerar att gå i konkurs, enligt företaget. I sin begäran om inhibition skriver företaget: ”Om förvaltningsrätten inte meddelar inhibition kommer någon sakprövning med stor sannolikhet inte att kunna ske. Dekra och Dekras verksamhet kommer att ha gått i konkurs och försvunnit innan prövningen äger rum och Dekras 220 anställda ha förlorat sina arbetstillfällen.”

Dekra anser att de åtgärdat avvikelserna och att de nu fortsätter att arbeta med kvalitetsarbetet.

Företaget skriver också att de brister som Swedac hittat inte har inneburit någon risk för fordons- eller trafiksäkerheten.

Det påståendet är felaktigt, enligt Swedac. Myndigheten anser att företaget fick gott om tid på sig att rätta till bristerna och inte har tagit problemen på allvar: ”Även om en återkallelse av ackrediteringen uppenbart har negativa verkningar för Dekra måste i sammanhanget beaktas att det stora antalet brister i den ackrediterade verksamheten som har framkommit med stor sannolikhet kan komma att påverka trafiksäkerheten”, skriver Swedac till förvaltningsrätten.

Enligt Swedac brister Dekra i förmågan att hantera avvikelser och i förmågan att styra verksamheten från central nivå. Dessutom finns brister besiktningsteknikernas förmåga att utföra kontroller.

Dekra har överklagat förvaltningsrättens beslut att inte ge inhibition till kammarrätten.

Kollega har varit i kontakt med Dekra Automotives vd Jörgen Backersgård. Han skriver i ett mejl att företaget har beslutat att inte kommentera verksamheten under den pågående rättsliga prövningen.

Vad som nu händer med personalen är oklart. Enligt Torbjörn Olsson, central ombudsman på Unionen, finns just nu inga ärenden som rör Dekra.

Exempel på brister som Swedac hittat

  • En station utför provkörning på en väg där hastighetsgränsen är 30 kilometer i timmen. Provet ska utföras i 40-50 kilometer i timmen.
  • Dokumentation över anställdas introduktion och kvalitetsuppföljning saknas.
  • Besiktningstekniker läser inte av hela chassinumret.
  • Bristfälliga kunskaper i hur man kontrollerar inställningen av halvljus.
  • Ojämn besiktningskvalitet.
  • Relevant utrustning saknas. På en station går det till exempel inte att lyfta en motorcykel.
Arbetsmarknad

Regeringen lovar ändring om studiestöd

Den som jobbar i ett bristyrke kan nekas omställningsstudiestöd. Det är fel, enligt fack och arbetsgivare. Nu lovar regeringen att ändra i lagen.
David Österberg Publicerad 2 juni 2023, kl 15:15
Till höger utbildningsminister Mats Persson, till vänster en person öppnar ett kuvert från CSN.
I onsdags träffade organisationerna bakom huvudavtalet – LO, PTK och Svenskt Näringsliv – regeringen för att diskutera frågan om studiestöd. Efter mötet lovade utbildningsminister Mats Persson (L) att lagen ska ändras. Foto: Lars Schröder/Jessica Gow/TT.

I höstas öppnade ansökningen till det nya omställningsstudiestödet. Nu visar det sig att personer nekats stöd på felaktiga grunder, enligt en artikel från TT. CSN har avslagit flera ansökningar på grund av att personerna som sökt jobbar i ett bristyrke. Men att neka någon stöd med den motiveringen strider mot det huvudavtal som fack och arbetsgivare tecknat och som ligger till grund för den nya lagen.

Martin Wästfelt. Foto: Jessica Gow/TT.

– Vi kan aldrig acceptera att någon får sin ansökan avslagen baserat på nuvarande yrke. Reformens kärna är att skapa rörlighet på arbetsmarknaden och att individen ska kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det kan innebära att man utvecklas inom det yrke man redan arbetar inom eller att man byter karriär helt, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef för den fackliga samverkansorganisationen PTK och förhandlingschef på Unionen.

Men är det inte rimligt att den som redan har en stark ställning på arbetsmarknaden får stå tillbaka för personer som inte har det?

– Det kan finnas flera skäl till att man vill byta jobb. Det kan till exempel handla om att man har svårt att klara av ett helt arbetsliv inom sitt nuvarande yrke eller att man vill göra något annat av något annat skäl. Omställningsorganisationerna gör en bedömning av om en utbildning stärker en individs ställning på arbetsmarknaden, men det är fel att neka någon stödet för att den redan jobbar inom ett bristyrke.

Regeringen lovar lagändring

I onsdags träffade organisationerna bakom huvudavtalet – LO, PTK och Svenskt Näringsliv – regeringen för att diskutera frågan. Efter mötet lovade utbildningsminister Mats Persson (L) att lagen ska ändras.

– Det är bra eftersom det här är en principiellt viktig fråga, säger Martin Wästfelt.

Långa handläggningstider

Ytterligare ett problem med omställningsstudiestödet är de långa handläggningstiderna. Kollega har i flera artiklar berättat om personer som väntat i månader på besked och om att pengar avsatta för omställning riskerar att brinna inne.

– Vi har en tät dialog med både regeringen och CSN och har varit tydliga med att vi inte kan acceptera de långa handläggningstiderna. Det är oacceptabelt att regeringen inte håller sin del av överenskommelsen.

Vad kan ni göra om de långa handläggningstiderna fortsätter?

– Det finns mycket vi kan göra, men just nu konstaterar jag att det finns en stark vilja och bred politisk förankring kring att värna reformen. Vi har också förståelse för att det finns en del barnsjukdomar och att regelverket är nytt och komplext. Jag är övertygad om att frågan kommer att lösas.