Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmarknad

Dekra bilbesiktning riskerar konkurs – har 220 anställda

Dekra får inte längre besikta bilar. Det beslutade Swedac den 1 december. Enligt företaget är risken för konkurs nu stor och därmed kan 220 anställda förlora sina jobb.
David Österberg Publicerad 17 december 2021, kl 11:48
Två besiktningstekniker går igenom ett fordon på bilprovningen.
Dekra riskerar enligt företaget att gå konkurs. Foto: Anders Wiklund / TT

Dekra Automotive AB driver 71 besiktningsstationer för bilar runt om i Sverige. Den 1 december beslutade kontrollorganet Swedac att dra in företagets ackreditering. Enligt Swedac finns stora brister i verksamheten.

Dekra överklagade beslutet till förvaltningsrätten. I väntan på rättens beslut begärde Dekra inhibition. Det skulle innebära att företaget får fortsätta med sin verksamhet medan processen pågår. I tisdags beslutade dock förvaltningsrätten att inte ge inhibition och stationerna är därmed fortsatt stängda.

Beslutet innebär att Dekra riskerar att gå i konkurs, enligt företaget. I sin begäran om inhibition skriver företaget: ”Om förvaltningsrätten inte meddelar inhibition kommer någon sakprövning med stor sannolikhet inte att kunna ske. Dekra och Dekras verksamhet kommer att ha gått i konkurs och försvunnit innan prövningen äger rum och Dekras 220 anställda ha förlorat sina arbetstillfällen.”

Dekra anser att de åtgärdat avvikelserna och att de nu fortsätter att arbeta med kvalitetsarbetet.

Företaget skriver också att de brister som Swedac hittat inte har inneburit någon risk för fordons- eller trafiksäkerheten.

Det påståendet är felaktigt, enligt Swedac. Myndigheten anser att företaget fick gott om tid på sig att rätta till bristerna och inte har tagit problemen på allvar: ”Även om en återkallelse av ackrediteringen uppenbart har negativa verkningar för Dekra måste i sammanhanget beaktas att det stora antalet brister i den ackrediterade verksamheten som har framkommit med stor sannolikhet kan komma att påverka trafiksäkerheten”, skriver Swedac till förvaltningsrätten.

Enligt Swedac brister Dekra i förmågan att hantera avvikelser och i förmågan att styra verksamheten från central nivå. Dessutom finns brister besiktningsteknikernas förmåga att utföra kontroller.

Dekra har överklagat förvaltningsrättens beslut att inte ge inhibition till kammarrätten.

Kollega har varit i kontakt med Dekra Automotives vd Jörgen Backersgård. Han skriver i ett mejl att företaget har beslutat att inte kommentera verksamheten under den pågående rättsliga prövningen.

Vad som nu händer med personalen är oklart. Enligt Torbjörn Olsson, central ombudsman på Unionen, finns just nu inga ärenden som rör Dekra.

Exempel på brister som Swedac hittat

  • En station utför provkörning på en väg där hastighetsgränsen är 30 kilometer i timmen. Provet ska utföras i 40-50 kilometer i timmen.
  • Dokumentation över anställdas introduktion och kvalitetsuppföljning saknas.
  • Besiktningstekniker läser inte av hela chassinumret.
  • Bristfälliga kunskaper i hur man kontrollerar inställningen av halvljus.
  • Ojämn besiktningskvalitet.
  • Relevant utrustning saknas. På en station går det till exempel inte att lyfta en motorcykel.
David Österberg
David Österberg
[email protected]