Hoppa till huvudinnehåll
Anställningsvillkor

Stora klasskillnader på semestern

Dubbelt så stor andel tjänstemän som arbetare åker iväg på en semesterresa, eller har tillgång till fritidshus eller husvagn. En skillnad i semestervanor som inte ändrats nämnvärt de senaste 30 åren. Men det är också stora skillnader tjänstemän emellan.
Sandra Lund Publicerad 25 juni 2014, kl 16:01

30 procent av arbetarna har varken åkt iväg på en semesterresa på minst en vecka, eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn. För tjänstemän är det 14 procent. Det visar LO:s rapport om semestervanor för 2013 som presenterades i dag, onsdag. Och så har det, med undantag för enskilda konjunktursvängningar, sett ut under de senaste 30 åren.

Men det är också stora skillnader mellan högre och lägre tjänstemän. Till högre tjänstemän hör människor med minst sex års utbildning efter grundskolan. Till lägre hör yrken med krav på mindre än tre års utbildning efter grundskola. Bland lägre tjänstemän har 21 procent varken rest det senaste året eller haft tillgång till fritidshus/husvagn. För högre tjänstemän handlar det om tio procent.

Även när det gäller andra fritidsvanor är det stora skillnader. 40 procent av arbetarna läser aldrig böcker, medan 19 procent av tjänstemännen aldrig öppnar en bok. 22 procent av arbetarna använder aldrig dator, medan nio procent av tjänstemännen inte gör det.  17 procent av arbetarna motionerar aldrig, medan tio procent av tjänstemännen svarar samma sak.

LO:s rapport baserar sig på SCB:s undersökningar om levandsförhållanden, som kommer varje år.

Sandra Lund