Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Unionens a-kassa: "Vi hanterar dessa ärenden bra"

Graden av självständighet avgör om man ses som anställd eller företagare. Unionens a-kassa tycker att fallen med egenanställningar är svårbedömda, men att de behandlas rättssäkert.
Ola Rennstam Publicerad 8 juni 2017, kl 06:01
Kollega
Kollega

Unionens a-kassa kommenterar inte enskilda fall, men intygar att man ser en klar ökning av antalet ärenden med egenanställningar. De är ofta svårbedömda och komplicerade.

Läs mer: Egenanställd kan förlora a-kassa

– De tar lång tid, kräver mycket diskussioner och vi måste begära in många uppgifter. Ofta blir det en vågskålsbedömning där vi tittar på de faktiska omständigheterna för att avgöra om vi ska tillämpa regelverket för anställda eller för företagare, förklarar Anna-Lena Leksell, försäkringsansvarig på Unionens a-kassa.

Läs mer: Egenföretagare? Se upp med a-kassan!

A-kassan tittar särskilt på förhållandet till uppdragsgivaren och hur arbetet utförts. Om uppdragsgivaren till exempel har kontroll över en uppdragstagares arbetstid, om personen använder uppdragsgivarens verktyg och blir ersatt per timme, då liknar förhållandet i stora drag en anställning.

Trots att en person varken har företag eller f-skatt kan man alltså ändå bli klassad som företagare?
– Ja, man kan hamna i den kategorin där vi tillämpar reglerna om företag. Det som är helt klart är att vi inte betraktar Frilans Finans som arbetsgivare, de används bara för att fakturera uppdragsgivaren. Om jag till exempel vill anlita en scenograf så kontaktar jag inte Frilans Finans utan den här scenografen direkt.

Några råd till uppdragstagare som vill undvika problem vid arbetslöshet?
– Jag vet inte om de hamnar i kläm bara för att de inte får ersättning. Om någon får in för lite jobb i sitt företag är inte tanken att staten ska gå in och stötta en olönsam verksamhet genom a-kassa. Då uppstår en snedvriden konkurrenssituation. Om säsongen tar slut och uppdragen minskar finns alltid möjligheten att lägga verksamheten vilande och ta upp den igen senare.

Vissa hävdar att arbetslöshetsförsäkringen inte har hängt med i utvecklingen på arbetsmarknaden. Bör regelverket förtydligas kring egenanställningar och uppdragstagare?
– Förtydliganden av lagar och praxis är alltid bra. Det är ett faktum att vissa yrkesgrupper har svårt att få anställning i dag, de som tidigare var arbetsgivare är numera uppdragsgivare.

Läs mer: Allt fler är egenanställda

Med anledning av det ökande antalet egenanställningar gjorde IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, en undersökning förra året av hur landets a-kassor ser på situationen. Enligt rapporten upplever många kassor svårigheter i bedömningen om en uppdragstagare ska anses vara självständig eller osjälvständig. Kassorna ansåg att regelverket borde förtydligas. De menade också att rättspraxis spretar och att det finns för få vägledande domar.

– Det finns kammarrättsdomar som pekar åt olika håll. Ju fler domar, desto mer information får vi om hur vi ska tänka. Jag tycker att vi hanterar dessa ärenden bra. Det viktiga är att vi gör en rättssäker bedömning, det finns inget tyckande i det här, säger Anna-Lena Leksell.

Men förtydligande av regelverket lär dröja. Slutsatsen i IAF:s rapport är att antalet uppdragstagarärenden är för få för att en ändring av lagen ska vara motiverad.

Antalet ärenden med olika typer av uppdragstagare uppskattas till 2 400 under 2015. Antalet förväntas öka med tio procent de kommande åren och a-kassorna befarar att rättspraxis kan komma att bli mer tillåtande mot egenanställningsbolag, vilket ytterligare kan öka svårigheten i handläggningen.

Läs mer: Kan man plugga med a-kassa?

OSJÄLVSTÄNDIG UPPDRAGSTAGARE

Det finns ingen särskild reglering för uppdragstagare i lagen om arbetslöshetsförsäkring. I a-kassornas bedömning av rätten till ersättning är uppdragstagaren antingen företagare eller arbetstagare. Det viktigaste kriteriet vid bedömningen är uppdragstagarens självständighet till uppdragsgivaren.

För att en uppdragstagare ska anses osjälvständig och ha rätt till ersättning, säger reglerna bland annat att man enbart får ställa sin arbetskraft till förfogande, bara ha en eller möjligen två uppdragsgivare och utföra uppdraget på en plats som uppdragsgivaren bestämmer.

SÅ FUNKAR EN EGENANSTÄLLNING
Juridiskt sett finns inte begreppet egenanställning. Är man anställd av ett egenanställningsföretag är man normalt visstidsanställd, anlitad för en viss tid eller för ett visst arbete.

Egenanställning har funnits i Sverige sedan tidigt 90-tal. År 2016 var 34 000 personer egenanställda i Sverige. Det är en ökning med 35 procent sedan året innan. Många av dem har dock även en traditionell anställning på hel- eller deltid.

Egenanställningsföretaget tar oftast betalt i procent av det belopp som den anställda fakturerar.