Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

M-väljare: "A-kassan är en försäkring"

Företrädare för Moderaterna anser att a-kassan är ett bidrag och inte en försäkring. Nu visar en undersökning från TCO att deras väljare inte håller med.
Sandra Lund Publicerad 27 juni 2014, kl 11:21

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har bland annat i en intervju i Dagens Nyheter sagt att a-kassan har ”karaktären av bidrag”. Även andra M-politiker har gått ut och sagt att a-kassan är ett bidrag.

Nu har TCO gjort en undersökning bland allians- och M-väljare som visar en annan syn på saken. 60 procent av dem som svarat att de sympatiserar med M anser att det är en försäkring. Att jämföra med allmänheten där 64 procent ser a-kassan som en försäkring.

- Moderata företrädare har inte stöd i fakta eller hos sina egna sympatisörer när man kallar a-kassan ett bidrag. Vi vill att retoriken ändras och att man börjar rusta upp a-kassan som löntagarna betalat in pengar till. Hittills har stora delar av de pengar som är avsedda för försäkringen använts till annat i statsbudgeten, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark i en kommentar.

Samtliga partier, utom Moderaterna, säger nu att de vill höja taket i a-kassan. I dag står sju av tio anställda utanför a-kassan. Och en granskning som tidningen Kommunalarbetaren nyligen gjorde visade att knappt hälften av de kommunalare som var med i a-kassan fick ersättning över huvud taget. Orsaken är att reglerna för att få ersättning blev hårdare 2007, vilket främst drabbar människor som har många tillfälliga anställningar och/eller jobbar deltid. Av Unionens arbetslösa medlemmar fick 15 av 20 ersättning.

Enligt TCO:s siffror var överskottet för arbetslöshetsförsäkringen i statskassan 10,3 miljarder kronor förra året.

A-kassa

Sveriges a-kassor: "Finns brister i systemet"

Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till rekordlånga väntetider för medlemmarna. Serviceorganisationen Sveriges a-kassor, som har samordnat utvecklingen av systemet håller med om att det finns brister.
Lina Björk Publicerad 1 september 2023, kl 06:00
Till vänster Unionens a-kassa, till höger en bunt med internetkablar.
Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till att medlemmar fått vänta extra länge på sina pengar. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.
Johan Ahlgren
Johan Ahlgren

– Under 2023 gör Sveriges a-kassor förbättringar i systemet, vilka installeras löpande i olika leveranser till a-kassorna, säger kommunikationschefen Johan Ahlgren.

Sedan det nya ärendehanteringssystemet för Våra sidor infördes under hösten 2022 har handläggningen för försäkringsutredarna havererat. Systemet som skulle automatisera arbetsuppgifter har i stället lett till ökad manuell hantering och varje enskilt ärende tar längre tid. Först ut att testa var Unionens a-kassa, som var pilot för projektet. Sedan följde resten av landets 24 a-kassor efter. Resultatet blev långa väntetider för medlemmarna och stressade och pressade handläggare.

– Vi kan konstatera att systemet inte motsvarade a-kassornas förväntningar. Det var fler saker att åtgärda än vi bedömde innan installationen inleddes. Detta har lett till längre väntetider hos ett antal a-kassor, säger Johan Ahlgren.

Unionens a-kassa pilot för projektet

Att det nya systemet infördes var en del i ett utvecklingsprojekt för att kunna administrera arbetslöshetsförsäkringen så effektivt som möjligt. Det påbörjades inte i år utan har pågått under en längre tid. Den senaste veckostatistiken visar att Unionens a-kassa nu har en genomsnittlig handläggningstid på cirka nio veckor, men många har väntat betydligt längre än så.

Tror du att förtroendet för a-kassan urholkas när medlemmar inte får sina pengar?

– Det är klart att det uppstår en besvikelse för enskilda medlemmar som får vänta på sin handläggning. Men om det påverkar förtroendet för a-kassan i stort är för tidigt att svara på, säger Johan Ahlgren.

Under året kommer sex nya leveranser att installeras i det nya ärendehanteringssystemet, något Johan Ahlgren tror ska kunna förbättra situationen för a-kassorna.

–  Behovet av förbättringar var större än vi hade räknat med, men vi ser att de nya leveranserna redan har lett till bättre resultat så jag har goda förhoppningar om året

Sveriges a-kassor

Sveriges a-kassor är en service- och intresseorganisation som bland annat stöttar Sveriges 24 a-kassor med IT-utveckling, utbildning och kommunikation/opinionsbildning.