Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Jobbade fyra timmar för mycket – blir av med ett års a-kassa

Den arbetslöse mannen hade rätt att driva firma samtidigt som han fick ersättning från Unionens a-kassa. Men vid en kontroll uppgav han att han arbetat fyra timmar för mycket i månaden. Efter en dom kan han tvingas betala tillbaka nästan 200 000 kronor.
Niklas Hallstedt Publicerad 31 augusti 2020, kl 13:26
Fredrik Sandberg / TT
Mannen hade tillåtelse att arbeta 50 timmar i månaden samtidigt som han fick a-kassa. Fredrik Sandberg / TT

Före arbetslösheten hade mannen en firma vid sidan av sin anställning. När han blev av med jobbet fortsatte han hålla firman i gång som en bisyssla samtidigt som han fick arbetslöshetsersättning. Det godkände a-kassan under förutsättning att han inte arbetade mer än 50 timmar per månad. Siffran baserade sig på uppgifter om hur mycket han hade arbetat i det egna företaget före arbetslösheten.

Men när det gjordes en årskontroll uppgav medlemmen att han hade arbetat 54 timmar per månad. Att det bara handlade om fyra timmar extra per månad spelade ingen roll, hans företag kunde inte längre betraktas som en bisyssla, ansåg a-kassan.

När målet var uppe i kammarrätten hävdade mannen själv att antalet arbetade timmar borde räknas fram som ett genomsnitt över en tolvmånadersperiod. Med det sättet att räkna skulle han inte ha arbetat fler timmar i firman än innan han blev arbetslös, hävdade mannen.

Den invändningen tar dock inte kammarrätten ställning till. I domslutet konstateras att mannen själv uppgett att han hade arbetat 54 timmar per månad under en tolvmånadersperiod. Och, påpekar domstolen, när a-kassan godkände det egna företaget som bisyssla angavs också att detta inte skulle gälla om de 50 timmarna överskreds.

Vid en tidigare prövning av fallet, i förvaltningsrätten, hade mannen i stället fått rätt. Den gången hävdade han att det handlade om ett skrivfel när han angett att han hade arbetat 54 timmar i månaden. Men till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att det var upp till mannen att bevisa sitt påstående med hjälp av arbetsjournaler eller liknande, något han inte gjort.

Totalt ska nu a-kassan få tillbaka 191 490 kronor, enligt domen.

Domen kan överklagas i Högsta förvaltningsdomstolen. För detta krävs dock särskilda skäl, exempelvis att en prövning anses viktig för rättstillämpningen.
 

Att tänka på om du skaffar en bisyssla

Att ha ett extraknäck vid sidan om det ordinarie arbetet är vanligt. Av Sveriges 400 000 yrkesverksamma har till exempel 400 000 egna företag på deltid. Andra jobbar på kvällar eller helger hos en annan arbetsgivare.

Om du har ett jobb
Det är inte självklart att du har rätt att extraknäcka. Enligt många avtal får man inte bedriva verksamhet som konkurrerar med huvudarbetsgivarens.

Bisysslan kan också vara otillåten om den inkräktar på dina ordinarie arbetsuppgifter, exempelvis gör dig uttröttad.

Enligt vissa kollektivavtal är man tvungen att informera arbetsgivaren om bisysslor. Även om det inte gäller just ditt avtal kan det vara en god regel att försäkra sig om att bisysslan är okej för din arbetsgivare.

Hur påverkas skatten?
Får du lön från två ställen kan det påverka den procentuella skattesatsen. Hamnar din sammanlagda inkomst på över 509 300 kronor per år ska du också betala statlig skatt. Det innebär 20 procent på det överstigande beloppet. Men drar båda dina arbetsgivare skatt enligt tabellen finns risk för att du betalar för lite och får kvarskatt. För att slippa det kan du be din arbetsgivare dra mer i skatt.

Och sjukpenningen?
Sjukpenningen påverkas positivt eftersom den sammanlagda inkomsten blir högre. Det innebär att du kan få mer pengar när du blir sjuk eller är föräldraledig.

Den sjukpenninggrundande inkomsten kan dock aldrig bli högre än 378 400 kronor per år.

För föräldrapenningen får du dock räkna inkomster upp till 473 000 kronor per år.

Om du är arbetslös
Om du blir av med jobbet kan du under vissa omständigheter fortsätta med din bisyssla och ändå få a-kassa.

Du ska dels ha haft bisysslan under minst tolv månader, dels inte tjäna mer än 2 190 kronor per vecka på extrajobbet.

Har du företag vid sidan om och förlorar ditt heltidsarbete kan du få a-kassa om du arbetat i företaget minst tolv månader och kunnat visa att företaget inte hindrar dig från att ta en heltidsanställning. Du får inte heller börja arbeta mer i företaget än tidigare. Tjänar du mer än 3 060 kronor i veckan från företaget dras det överstigande beloppet från a-kasseersättningen.

Har du företag vid sidan om och förlorar ditt deltidsarbete gäller bland annat att du ska ha arbetat i företaget max tio timmar per vecka.

På grund av coronapandemin är de ovannämnda beloppen tillfälligt höjda under 2020, till 3 060 respektive 3 600 kronor.

Läs mer: Extraknäck - tänk på det här!

A-kassa

Unionens a-kassa tillbaka på normala väntetider

Medlemmar i Unionens a-kassa har fått vänta länge på ersättning det senaste året. Nu har man jobbat ikapp.
Lina Björk Publicerad 20 november 2023, kl 14:15
Till vänster fasadskylt till Unionens a-kassa, till höger en hand som håller i ett stoppur.
Tidigare i år hade Unionens a-kassa längst väntetid av alla a-kassor. Då var väntetiden för att få besked om ersättning 10 veckor - nu är den 5 veckor. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.

Först var det en cyberattack, sedan ett ärendehanteringssystem som krånglade. Efter sommaren låg Unionens a-kassa rejält efter i handläggningstider och utbetalningar, vilket Kollega tidigare rapporterat om

Till slut ryckte a-kassornas tillsynsmyndighet IAF ut och startade ett ärende kring väntetiderna med ultimatumet: få ner handläggningstiderna till fem veckor innan december är slut, annars kan statsbidraget helt eller delvis dras in. Och enligt IAF: s senaste statistik har man lyckats med det. Den genomsnittliga väntetiden för att få besked om ersättning är nu fem veckor, att jämföra med 10 veckors väntetid efter sommaren. 

Samarbete och övertid lösningen

Enligt kassaföreståndaren Harald Peterson handlar resultatet dels om att handläggarna jobbat mer, dels tydliga veckomål och uppföljningar.

Harald Peterson
Harald Peterson Mattias Lindbäck

– Vi har jobbat mer men har också lagt in två återhämtningsveckor. Sedan har vi fått visst stöd från andra a-kassor, vilket har underlättat, säger han. 

Tidigare har medlemmar haft svårt att nå a-kassans handläggare då man endast haft en timmes telefontid per dag. 

Kommer medlemmar att kunna nå sina handläggare nu? 

–  Vi jobbar långsiktigt och bygger nu vidare för att bibehålla ett stabilt arbetsläge och där vi också kan stärka tillgängligheten.