Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Extrastöd räddar a-kassan

Antalet ansökningarna till Unionens a-kassa har nästan fördubblats under pandemin. Men väntetiderna har inte ökat i motsvarande grad – tack vare extra stöd till kundtjänsten och nyanställningar.
Niklas Hallstedt Publicerad 11 januari 2021, kl 13:13
Ola Rennstam / Kollega
Före coronapandemin fick låg antalet ersättningsärenden hos Unionens a-kassa på runt 16 000 per månad. Den siffran är nu uppe i 30 000. Ola Rennstam / Kollega

Pandemin har slagit hårt mot många branscher. Det visar sig också hos Unionens a-kassa. Före pandemin låg antalet ersättningsärenden på runt 16 000 per månad. Den siffran är nu uppe i 30 000.

För att klara verksamheten har kassan under fjolåret dels ökat personalstyrkan med drygt 30 procent, dels köpt stöd utifrån. Det så kallade a-kassestödet drivs av intresseorganisationen Sveriges a-kassor och ger kassorna en möjlighet att få förstärkning till sin kundtjänst för att svara på allmänna frågor.

Läs mer: Kraftig ökning av arbetslösa hos a-kassan

– Det ger oss möjlighet att öka vår tillgänglighet och är ett komplement till vår ordinarie verksamhet, säger Harald Petersson, kassaföreståndare på Unionens a-kassa.

– Kontakterna med oss har ökat kraftigt. A-kassestödet gör det möjligt för oss att både ha en god tillgänglighet i kombination med bra handläggningstider.

Handläggningstiden, den tid det tar från att man söker a-kassa till att den betalas ut, ligger i dag på mellan fem och sex veckor i genomsnitt, uppger Harald Petersson. Det är en ökning med omkring en vecka jämfört med normalläget.

– Men enskilda ärenden kan ta längre tid, beroende på hur komplicerade de är och om det är flera arbetsgivarintyg som måste hämtas in. Som mest finns det ärenden som har tagit omkring tio veckor.

Extrastödet för kundtjänsten kommer Unionens a-kassa använda sig av under hela det kommande året.

Den ökning av personalstyrkan som blivit en konsekvens av pandemin ser Harald Petersson behov av även framöver.

– De högre volymerna ser ut att bli ett normalläge ett tag, men sedan beror det ju också på hur vaccineringarna går och vilken effekt det får på arbetsmarknaden.

A-kassa

Unionens a-kassa tillbaka på normala väntetider

Medlemmar i Unionens a-kassa har fått vänta länge på ersättning det senaste året. Nu har man jobbat ikapp.
Lina Björk Publicerad 20 november 2023, kl 14:15
Till vänster fasadskylt till Unionens a-kassa, till höger en hand som håller i ett stoppur.
Tidigare i år hade Unionens a-kassa längst väntetid av alla a-kassor. Då var väntetiden för att få besked om ersättning 10 veckor - nu är den 5 veckor. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.

Först var det en cyberattack, sedan ett ärendehanteringssystem som krånglade. Efter sommaren låg Unionens a-kassa rejält efter i handläggningstider och utbetalningar, vilket Kollega tidigare rapporterat om

Till slut ryckte a-kassornas tillsynsmyndighet IAF ut och startade ett ärende kring väntetiderna med ultimatumet: få ner handläggningstiderna till fem veckor innan december är slut, annars kan statsbidraget helt eller delvis dras in. Och enligt IAF: s senaste statistik har man lyckats med det. Den genomsnittliga väntetiden för att få besked om ersättning är nu fem veckor, att jämföra med 10 veckors väntetid efter sommaren. 

Samarbete och övertid lösningen

Enligt kassaföreståndaren Harald Peterson handlar resultatet dels om att handläggarna jobbat mer, dels tydliga veckomål och uppföljningar.

Harald Peterson
Harald Peterson Mattias Lindbäck

– Vi har jobbat mer men har också lagt in två återhämtningsveckor. Sedan har vi fått visst stöd från andra a-kassor, vilket har underlättat, säger han. 

Tidigare har medlemmar haft svårt att nå a-kassans handläggare då man endast haft en timmes telefontid per dag. 

Kommer medlemmar att kunna nå sina handläggare nu? 

–  Vi jobbar långsiktigt och bygger nu vidare för att bibehålla ett stabilt arbetsläge och där vi också kan stärka tillgängligheten.