Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Extrastöd räddar a-kassan

Antalet ansökningarna till Unionens a-kassa har nästan fördubblats under pandemin. Men väntetiderna har inte ökat i motsvarande grad – tack vare extra stöd till kundtjänsten och nyanställningar.
Niklas Hallstedt Publicerad 11 januari 2021, kl 13:13
Ola Rennstam / Kollega
Före coronapandemin fick låg antalet ersättningsärenden hos Unionens a-kassa på runt 16 000 per månad. Den siffran är nu uppe i 30 000. Ola Rennstam / Kollega

Pandemin har slagit hårt mot många branscher. Det visar sig också hos Unionens a-kassa. Före pandemin låg antalet ersättningsärenden på runt 16 000 per månad. Den siffran är nu uppe i 30 000.

För att klara verksamheten har kassan under fjolåret dels ökat personalstyrkan med drygt 30 procent, dels köpt stöd utifrån. Det så kallade a-kassestödet drivs av intresseorganisationen Sveriges a-kassor och ger kassorna en möjlighet att få förstärkning till sin kundtjänst för att svara på allmänna frågor.

Läs mer: Kraftig ökning av arbetslösa hos a-kassan

– Det ger oss möjlighet att öka vår tillgänglighet och är ett komplement till vår ordinarie verksamhet, säger Harald Petersson, kassaföreståndare på Unionens a-kassa.

– Kontakterna med oss har ökat kraftigt. A-kassestödet gör det möjligt för oss att både ha en god tillgänglighet i kombination med bra handläggningstider.

Handläggningstiden, den tid det tar från att man söker a-kassa till att den betalas ut, ligger i dag på mellan fem och sex veckor i genomsnitt, uppger Harald Petersson. Det är en ökning med omkring en vecka jämfört med normalläget.

– Men enskilda ärenden kan ta längre tid, beroende på hur komplicerade de är och om det är flera arbetsgivarintyg som måste hämtas in. Som mest finns det ärenden som har tagit omkring tio veckor.

Extrastödet för kundtjänsten kommer Unionens a-kassa använda sig av under hela det kommande året.

Den ökning av personalstyrkan som blivit en konsekvens av pandemin ser Harald Petersson behov av även framöver.

– De högre volymerna ser ut att bli ett normalläge ett tag, men sedan beror det ju också på hur vaccineringarna går och vilken effekt det får på arbetsmarknaden.

A-kassa

Sveriges a-kassor: "Finns brister i systemet"

Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till rekordlånga väntetider för medlemmarna. Serviceorganisationen Sveriges a-kassor, som har samordnat utvecklingen av systemet håller med om att det finns brister.
Lina Björk Publicerad 1 september 2023, kl 06:00
Till vänster Unionens a-kassa, till höger en bunt med internetkablar.
Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till att medlemmar fått vänta extra länge på sina pengar. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.
Johan Ahlgren
Johan Ahlgren

– Under 2023 gör Sveriges a-kassor förbättringar i systemet, vilka installeras löpande i olika leveranser till a-kassorna, säger kommunikationschefen Johan Ahlgren.

Sedan det nya ärendehanteringssystemet för Våra sidor infördes under hösten 2022 har handläggningen för försäkringsutredarna havererat. Systemet som skulle automatisera arbetsuppgifter har i stället lett till ökad manuell hantering och varje enskilt ärende tar längre tid. Först ut att testa var Unionens a-kassa, som var pilot för projektet. Sedan följde resten av landets 24 a-kassor efter. Resultatet blev långa väntetider för medlemmarna och stressade och pressade handläggare.

– Vi kan konstatera att systemet inte motsvarade a-kassornas förväntningar. Det var fler saker att åtgärda än vi bedömde innan installationen inleddes. Detta har lett till längre väntetider hos ett antal a-kassor, säger Johan Ahlgren.

Unionens a-kassa pilot för projektet

Att det nya systemet infördes var en del i ett utvecklingsprojekt för att kunna administrera arbetslöshetsförsäkringen så effektivt som möjligt. Det påbörjades inte i år utan har pågått under en längre tid. Den senaste veckostatistiken visar att Unionens a-kassa nu har en genomsnittlig handläggningstid på cirka nio veckor, men många har väntat betydligt längre än så.

Tror du att förtroendet för a-kassan urholkas när medlemmar inte får sina pengar?

– Det är klart att det uppstår en besvikelse för enskilda medlemmar som får vänta på sin handläggning. Men om det påverkar förtroendet för a-kassan i stort är för tidigt att svara på, säger Johan Ahlgren.

Under året kommer sex nya leveranser att installeras i det nya ärendehanteringssystemet, något Johan Ahlgren tror ska kunna förbättra situationen för a-kassorna.

–  Behovet av förbättringar var större än vi hade räknat med, men vi ser att de nya leveranserna redan har lett till bättre resultat så jag har goda förhoppningar om året

Sveriges a-kassor

Sveriges a-kassor är en service- och intresseorganisation som bland annat stöttar Sveriges 24 a-kassor med IT-utveckling, utbildning och kommunikation/opinionsbildning.