Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Eldsjäl beviljas a-kassa

Unionenmedlemmen nekades a-kassa på grund av sina uppdrag i en bandyförening. Det ideella arbetet sågs som företagande. Men efter tre år har han nu fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen.
Ola Rennstam Publicerad 24 juni 2015, kl 13:13
ANDERS WIKLUND / TT
Bandytränaren får rätt till a-kassa. ANDERS WIKLUND / TT

Under flera år utförde mannen oavlönat arbete för bandyklubben Söråkers IF utanför Sundsvall, vid sidan om sitt heltidsarbete. Men när han miste sitt jobb visade sig det ideella engagemanget bli ett hinder för att få ersättning från a-kassa. Det har Kollega berättat om tidigare.

Unionens a-kassa ansåg att mannen bedrivit näringsverksamhet i sin roll som ledamot i styrelsen för bandyföreningen Söråkers IF utanför Sundsvall och firmatecknare för dess driftsbolag.

LO-TCO Rättsskydd, som företrätt medlemmen, höll inte med och drev saken till domstol. Man invände bland annat att engagemanget i den ideella föreningen inte gett honom några ekonomiska fördelar och att han hade varit timavlönad i aktiebolaget men inte ägt någon andel i bolaget.

Såväl förvaltningsrätt som kammarrätt klassade Unionenmedlemmens ideella uppdrag som bisyssla, vilket gav honom rätt till ersättning från a-kassan. Däremot delade domstolarna a-kassans bedömning av mannen som företagare. Eftersom fallet var principiellt viktigt valde LO-TCO Rättsskydd att driva fallet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu alltså gett Unionenmedlemmen rätt.

Domstolen upphäver därmed underinstansernas avgöranden och förklarar att mannen inte är att betrakta som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening.