Hoppa till huvudinnehåll
Varsel

210 tjänster bort på Sandvik

Lika många tjänstemän som varslades i augusti kommer att sägas upp. Det står klart sedan första delen av förhandlingarna på Sandvik Materials Technology avslutats.
Niklas Hallstedt Publicerad 6 oktober 2017, kl 13:38
Mats Åstrand/TT
Mats Åstrand/TT

Ofta brukar varsel om uppsägningar som företagen lägger omfatta fler än vad som slutligen blir fallet. Men inte på SMT. Här försvinner 210 tjänster, lika många som företaget varslat om.

Nu följer förhandlingarna om vilka som ska sluta. Där har facket sin hållning klar. De tre facken, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer, är inte beredda att göra avsteg från lagen om anställningsskydd, las.

– Våra intentioner är att följa lagar och regelverk, säger Mikael Larsson, sektionsordförande för Unionen på SMT.

Enligt Mikael Larsson kommer facken nu begära att företaget redovisar vilka följderna blir när 210 tjänster ska bort.

– Vi måste sluta göra vissa saker. Vi måste också sänka ambitionsnivån inom vissa områden. Överbelastningen blir annars för stor för individerna med risk för psykosocial ohälsa.

Läs mer: Oro för ökad ohälsa när Sandvik varslar

För både fack och företag är kommunikationen med anställda och medlemmar just nu det viktigaste.

– Det har en direkt påverkan på de anställdas motivation. Tappar individerna motivationen är det helt klart en affärsrisk.

En löntagarkonsult har, på fackens begäran, varit inne och tittat på de ekonomiska konsekvenserna av förändringen.

– Löntagarkonsulten verifierar i sin rapport de farhågor vi haft och tagit upp med företaget, säger Mikael Larsson.

Niklas Hallstedt
[email protected]