Hoppa till huvudinnehåll
Unionen

Unionen lägger locket på om Sverigedemokraterna

Flera anställda på Unionen reagerar starkt på att förbundet inte tar ställning mot SD. Eller tydliggör varför man inte gör det. Såväl partipolitisk obundenhet som respekt mångfald finns med i första paragrafen i förbundets stadgar. Men ledningen vägrar svara.
Sandra Lund Publicerad 15 april 2014, kl 11:27

Flera fackförbund har den senaste tiden aktivt tagit ställning mot Sverigedemokraterna (SD). Dock inte Unionen, vilket kollega.se skrev om för drygt två veckor sedan.

Då svarade Unionens presschef Louise Gerdemo Holmgren på frågorna å ledningens vägar. Enligt henne ska varje medlem stå upp för de värderingar som finns med i stadgarna, men förbundet ”respekterar ett demokratiskt val” och har inga synpunkter på partitillhörighet hos vare sig medlemmar eller förtroendevalda.

Uttalandet har väckt starka känslor bland många anställda och medlemmar inom Unionen.

– Jag är ganska härdad men blev faktiskt chockad när jag läste vad som sades. Jag trodde jag jobbade på ett ställe där jag skulle slippa läsa sådant. Man gömmer sig bakom stadgarna och jag kan bara hoppas på en kovändning, säger Paulina Viancos som är avtalshandläggare på förbundskontoret och medlem i förbundet.

Hon säger att förbundet måste hänga med i samtiden och prioritera den verklighet många medlemmar lever i.

– Det finns väl några procent där ute som är som jag och därför riskerar att drabbas av rasism och diskriminering. Det gör mig lite mörkrädd att jag har en passiv arbetsgivare. Man läser hela tiden om att vi är stora och starka. Men i de viktigaste frågorna vågar vi inte ta ställning.

I den första paragrafen i Unionens stadgar står att organisationen bygger på solidaritet och värderingar som värnar grundläggande demokratiska principer med respekt för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde. Men också att förbundet är partipolitiskt obundet.

– Nu blir det som att allt utom det partipolitiskt obundna är en liten parentes. För mig finns grundpunkten i all facklig verksamhet i begreppet solidaritet. Det rimmar väldigt illa med ett parti som gör skillnad på folk och folk, säger Jakob Engblom som är säljare på förbundskontoret.

Han trodde att det bara var en tidsfråga för Unionens del när Vision senast gick ut och tog ställning mot SD, trots att även Vision är partipolitiskt obundet. I stället tycker han att svaren som Unionen gav blev glidande och att förbundet är ute på en ”väldigt slirig bana”.

– Det är som att vi blivit för pragmatiska för att blidka så många som möjligt. Jag förstår inte problemet med att ta avstånd. Och jag vill som medarbetare och medlem ha ett förtydligande. Tystnad är acceptans.

Unionen har tecknat kollektivavtal med flera SD-kanslier. Det finns också förtroendevalda som är aktiva sverigedemokrater. Men till skillnad från till exempel Vision utesluter inte Unionen någon på grund av det. Däremot får man inte verka i Unionens namn på ett sätt som går emot stadgarna om alla människors lika värde. Det räcker inte anser många medlemmar och anställda som Kollega talat med.

– I dag är det SD, i morgon kanske Svenskarnas parti. När partier som vill söndra samhället väljs in är det allvar, och det är Unionens ansvar som tung aktör på arenan att  jobba mot en sådan utveckling. Om vi värnar demokratin så behöver vi ta avstånd från partier med en antidemokratisk agenda, oavsett hur folkvalda de är. Just eftersom vi värnar demokratin, säger Linda Madsen som är kommunikatör i Stockholm men vill poängtera att hon uttalar sig som medlem.

Enligt Jörgen Olsson, ordförande för facklig samverkan på Unionen – ett organ för samtliga klubbar som finns inom förbundet – är frågan inte aktuell rent fackligt.

– Hittills har jag inte stött på att det skulle vara problem för oss anställda att hantera förbundsstyrelsen och de kongressbeslut som finns i frågan. Men vi får se. Det är en komplex fråga, jag har tankar men de är inte helt klara.

Han anser att SD:s beslut att kalla papperslösa för illegala och inte ge dem rätt till akutvård strider mot stadgarna om alla människors lika värde. Men också att ledningen är tydlig med att partipolitisk obundenhet går före.

– Jag tycker inte att det finns brist på ställningstagande. Däremot har frågan inte ställts på sin spets. Och det är en förbundsstyrelsefråga. Vill man ha en annan ordning från medlemmarna får man hantera det på kongressen. Rent fackligt har vi har inget riktigt case här.

Linda Madsen tycker att Unionen ska fundera över vilket samhälle man vill vara med och utforma framöver.

– Unionen är i dag Sveriges största fackförbund och vi har i allra högsta grad inflytande över samhällsutvecklingen. Jag hoppas ledningen kommer med ett tydligt och kraftfullt uttalande om att Unionen självklart tar avstånd från SD:s främlingsfientliga politik och att den inte är förenlig med våra värderingar.

Men Unionens presschef Louise Gerdemo Holmgren säger till Kollega att hon, och ledningen, inte kommenterar detta ytterligare.

Ur SD:s principprogram

Om mångkulturalism:

Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.

Om invandring:

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

Om familj och jämställdhet:

Det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är av uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.

Om nationen:

Det faktum att vi ser assimilering som möjlig och eftersträvansvärd är inte detsamma som att vi också ser den som okomplicerad. Assimileringsprocessen är ofta lång och problemfylld och historien visar att det ibland kan ta flera generationer innan den är slutförd och i vissa fall lyckas den inte överhuvudtaget, utan leder istället till uppkomsten av segregerade och särkulturella samhällen. Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska.

Om demokrati:

Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk.

Om nationalism:

Att kärleken till den egna nationen och viljan att befrämja dess intressen vid flera tillfällen i historien har vänts till hat och aggression mot andra nationer är ett beklagligt faktum. Att på dessa grunder avfärda alla former av nationalism och fosterlandskärlek är dock lika befängt som att avfärda den romantiska kärleken mellan två människor på basis av att den i vissa undantagsfall kan resultera i svartsjuka och svek som ibland slutar med våld.

Om kultur:

Kulturimpulser som utan att anpassas till svenska förhållanden inympas i det svenska samhället av makthavare eller grupper som inte själva ser sig som svenska betraktar vi dock inte som en del av den svenska kulturen utan snarare som en form av kulturimperialism.

Unionen

Marina Åman har gått bort

Marina Åman, Unionens 2:e vice ordförande, har efter en tids sjukdom gått bort. ”Våra tankar i denna svåra och sorgliga stund går till Marinas familj och anhöriga”, säger Martin Linder, Unionens ordförande, i en kommentar.
Oscar Broström Publicerad 10 november 2022, kl 12:53
Marina Åman, Unionens 2:e vice ordförande
Marina Åman, Unionens 2:e vice ordförande, har gått bort efter en tids sjukdom.

Marina Åman, född och uppvuxen i Arvidsjaur, valdes till Unionens 2:e vice ordförande 2015, då hon jobbade som service delivery manager på IBM.

Under sin tid på Unionen engagerade sig Åman bland annat i allas lika värde och en jämställd arbetsmarknad. Hon var också drivande i Unionens arbete med hbtq-frågor.

– Jag brukar tänka på när man är så där nykär och inte kan låta bli att säga den personens namn hela tiden. Att då hålla inne med sina känslor av rädsla för att mötas av förakt och fördomar på jobbet för att den man älskar är av samma kön, eller för att man själv väljer att klä sig i särskilda kläder, det är inte rättvist. En arbetsplats ska vara välkomnande och öppen för alla, sa hon i en intervju med Kollega 2016.

I ett pressmeddelande skriver Unionen att Marina Åman gick in med stort engagemang i de sammanhang där hon verkade som Unionens representant.

Hon brann även för ledarskapsfrågor med särskilt fokus på att lyfta, inspirera och leda andra kvinnor vilket hon gjort med omtanke och skärpa”, skriver Unionen i pressmeddelandet.

Martin Linder, Unionens förbundsordförande:

Vi är många som kommer sakna Marina och hennes glöd, värme och rättspatos. Våra tankar i denna svåra och sorgliga stund går till Marinas familj och anhöriga.”