Hoppa till huvudinnehåll
Stress

Chefer som mediterar blir mer strategiska

Att lära sig meditera kan vara den bästa ledarskapsutbildningen. Det visar en svensk studie från Handelshögskolan i Stockholm som visar att chefer som mediterar får mer tid för strategiskt arbete och uppmärksammar grunden till olika problem i högre grad.
Gabriella Westberg Publicerad 9 september 2015, kl 16:18
Pressbild
Chefen blir en bättre chef med meditation. Det visar Lasse Lynchells forskning från Handelshögskolan i Stockholm. Pressbild

Forskaren Lasse Lynchell har under två år följt sju vd:ar och ägare på sex olika företag inom en mängd olika branscher. Deltagarna i studien praktiserade alla någon form av meditation under studiens lopp.

Resultatet visar att cheferna med tiden ägnade mer tid åt strategiskt arbete och att de lättare kunde se förbi ytliga symptom för att istället gå på grundorsakerna bakom olika situationer. Dessutom fick de en bättre och öppnare relation till sina medarbetare och kände en större vilja att bidra till allas bästa.

- Genom att stanna upp och betrakta sina egna tankar, känslor och förnimmelser får cheferna tillgång till mer och rikare information om situationen samtidigt som de också tydligare ser sin egen roll i sammanhanget, säger Lasse Lychnell. På så vis kan de undvika att upprepa automatiserade handlingsmönster eller fatta förhastade beslut under inflytande av starka känslor, säger Lasse Lynchell.

Cheferna i studien upplevde också att det de fick med sig från meditationen in i det dagliga arbetet var så pass användbart att de såg till att skapa utrymme för meditation även mitt i de mest hektiska arbetstopparna.

- På så sätt blev jobbet inte ett hinder för meditation utan en del av den personliga utvecklingen.

Gabriella Westberg