Annons
Annons
 • När musikföretagets ägare fick klart för dig att kunden var homosexuell, avbokade man tiden. Diskrimineringsombudsmannen stämmer nu företaget. Foto: Shutterstock.

Musikföretag avbokade homosexuell kund

Publicerad 12 november 2021, kl 14:35

Företagets ägare avbokade en kund när han fick reda på att kunden var homosexuell. Det här var diskriminering, menar DO – diskrimineringsombudsmannen – och stämmer företaget.

Företaget tillhandahåller en tjänst där du får skriva och spela in musik tillsammans med företagets ägare. Efter att ägaren och den nye kunden kommit överens om tid och kostnad, skickade ägaren ett meddelande till kunden och frågade rakt ut om kunden var homosexuell. När ägaren fick ett jakande svar, avbokade han tiden.

Ägaren uppgav att det inte var förenligt med hans kristna tro att samarbeta med någon som är homosexuell.

DO: Det är diskriminering

DO skriver i en kommentar att ägaren har diskriminerat mannen med sitt agerande, samt att ägarens religion och egna tro saknar betydelse i en situation som denna.

– Var och en har en självklar rätt till sin tro, men rättspraxis klargör att själva utövandet av den religiösa tron kan begränsas om utövandet kommer i konflikt med något av de diskrimineringsförbud som finns i diskrimineringslagen, exempelvis förbudet mot diskriminering vid tillhandahållande av tjänster. Ett företag som erbjuder tjänster till allmänheten får därför inte med hänvisning till religion diskriminera mellan olika kunder som vänder sig till företaget, säger Johanna Fernlund tillförordnad chef för DO:s processenhet, i en kommentar.

DO begär att företaget ska betala ut 25 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen. Stämningen är inlämnad till Varbergs tingsrätt, som avgör ärendet.

Läs mer: DO ska driva fler ärenden i domstol

Oscar Broström
[email protected]
 • Läs även...

  Lön: DO ska driva fler ärenden i domstol

  Att sätta lön efter kön är olagligt. Att strunta i lönekartläggningar likaså. Den nya Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska ta fler arbetsgivare till domstol och hoppas på fler och skarpare sanktioner.

 • Läs även...

  Fotboll, kärlek och mänskliga rättigheter

  Att stötta mänskliga rättigheter låter kanske högtidligt, som något som samhället i stort ska syssla med. Men var och en har ansvar att utmana fördomar. Till exempel ska den som inte är heterosexuell kunna vara lika öppen som den som är det.

 • Läs även...

  Få arbetsgivare döms för diskriminering

  Trots att diskriminering på jobbet är vanligt är diskrimineringsärenden svåra att driva till domstol. På fem år har Unionen bara vunnit en enda gång mot en arbetsgivare. Men hälften av medlemmarna får ändå kompensation.

 • Läs även...

  Fortsatt stora löneskillnader mellan könen

  Män tjänar fortfarande mer än kvinnor. Trots det struntar en stor del av företagen i att göra lönekartläggningar – och bryter därmed mot lagen. Men risken att straffas är minimal.

 • Läs även...

  Skuld vid diskriminering ska klargöras

  Arbetsgivare ska inte kunna köpa sig fria från anklagelser om diskriminering. Det har EU-domstolen slagit fast. Men avgörandet kan även försvåra möjligheterna att komma överens i domstol anser Unionen.

 • Läs även...

  Telia får hbtqi-pris

  På Telia började ledningen för många år sedan aktivt uppmuntra anställda i hela världen att delta i Pride, även i länder där Pride är mer kontroversiellt.
  Hallå där ... Clara Bodin, mångfaldschef på Telia, som får årets hbtqi-pris av Unionen.