Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Hon ska göra klimatbov hållbar

Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb arbetar för att skapa världens första klimatneutrala cementfabrik.
Publicerad 2 mars 2022, kl 06:00
Karin Comstedt Webb och Cementas fabrik i Slite
Det är inom basindustrin som det går att göra verklig skillnad, menar Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb. Foto: Cementa, Fredrik Sandberg/TT

Cementa släppte ut näst mest koldioxid av alla svenska bolag i fjol. Vad tänker du som hållbarhetschef om det?
– Att det är en förmån att få arbeta med hållbarhetsfrågor just här. Det är inom basindustrin som de stora förändringarna kan ske. Vi har ett stort ansvar i Sveriges omställningsarbete och jag kan faktiskt inte tänka mig ett mer spännande eller meningsfullt uppdrag.

Hur hamnade du i det här jobbet?
– Jag kom till Heidelberg Cement år 2009, som trainee. Jag fick vara ute i de olika verksamheterna och drillades i hela kedjan. Därefter har jag haft olika utlandsstationeringar inom bolaget, som jobb på finansavdelningen. Sedan år 2020 är jag hållbarhetschef i Norden.

Finns det inte krockar i din roll?
– Såklart finns det stora utmaningar. Men klimatfrågan är den enskilt största frågan i bolaget. Alla är överens om att det handlar om vår överlevnad och det är fantastiskt att den beslutskraften finns. Sedan finns det förstås utmaningar i hur det ska kombineras med fortsatt konkurrenskraft och finansiering för allt som behöver komma på plats för att vi ska kunna ställa om.

Den senaste tiden har turerna kring ert fortsatta tillstånd för att bryta kalksten på Gotland varit i fokus. Vad innebär ditt jobb till vardags annars?
– Internt har jag ett team med helhetsgrepp över hållbarhetsfrågor. Vi stöttar kollegor och projekt i bolaget. Min roll i det externa handlar om påverkansarbete, om att knyta kontakter för att skapa förut sättningar för industriell omställning. Rätt politiska beslut behöver komma på plats och myndigheter agera. Kunder och andra företag behöver också ha samma inriktning.

Vad är du särskilt stolt över i rollen som hållbarhetschef?
– Att vi är i genomförandefasen av världens första koldioxidavskiljningsanläggning inom cementindustrin i vår norska verksamhet. Den håller nu på att skalas upp i Sverige. Målet är att fabriken i Slite år 2030 ska bli världens första klimatneutrala cementfabrik. 1,8 miljoner ton koldioxid ska fångas in årligen. Det är mer än tre procent av dagens samlade utsläpp i Sverige.

Text: Tora Villanueva Gran

KARIN COMSTEDT WEBB

GÖR: Chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och Heidelberg Cement norra Europa.

ÅLDER: 39 år.

UTBILDNING: Civilingenjör samt civilekonom.

BAKGRUND: Trainee, projektledare i olika roller inom bolaget

Ledarskap

Därför mår unga chefer dåligt

Unga chefer upplever sin arbetsmiljö och psykiska hälsa som sämre än äldre chefer. Det visar ny forskning – som resulterat i en guide med tips för att stötta unga ledare.
Publicerad 11 oktober 2023, kl 10:42
Man hänger bredvid kvinna med tablet.
En ny guide med tips ska stötta unga chefer för till en bättre arbetsmiljö och psykisk hälsa. Bild: Colourbox

Många unga chefer går igenom ett stålbad i början av sina karriärer.

Susanne Tafvelin

– Prövningen i chefsrollen blir tuffare än för äldre, eftersom det sticker ut från normen att chefen är en äldre person med erfarenhet. Det gör att unga chefer ställer väldigt höga krav på sig själva och strävar efter att visa sig dugliga i en ”senior roll”, säger Susanne Tafvelin, projektledare för forskningsstudierna vid Umeå universitet och Karolinska institutet.

I forskningen ingår intervjuer med chefer i åldern 19-29 år. Forskarna har kartlagt samspelet mellan deras arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Resultaten visar att yngre chefer i högre grad än äldre chefskollegor uppger att de är mer stressade och utmattade. De upplever också chefsrollen som otydlig och mer känslomässigt krävande.

– Vi ser brister i arbetsmiljön som orsaker till den psykiska ohälsan. Många upplever till exempel att det är känslomässigt svårt med personalfrågor och att de saknar stöd i organisationen.

"Viktigt våga pröva, misslyckas och be om hjälp"

Forskningsprojektet har utmynnat i en guide med konkreta tips till unga chefer och till organisationer som vill förebygga ohälsa bland sina yngre chefer.

– Flera tips handlar om hur viktigt det är att ge unga chefer stöd. Det bästa är när det finns en närmaste chef eller HR-avdelning i närheten, så att det går snabbt och lätt att fråga om hjälp. Äldre chefer skulle också kunna vara mentorer och dela med sig av chefs- och livserfarenheter.

Andra åtgärder kan handla om att ha ordentliga introduktionsprogram för unga chefer, så att de successivt kommer in i sin roll. Och att skapa en trygg organisationskultur där det finns utrymme att våga pröva, misslyckas och be om hjälp.

I enkätundersökningen kom det fram dystra uppgifter om hur det är att vara ung chef. Men när forskare därefter intervjuade unga chefer förändrades bilden.

– Vi märkte att unga chefer har ett stort driv och en vilja att utvecklas. Jag hoppas att våra tips kan underlätta för unga chefer att använda sin potential.

Text: Kristina Karlberg

4 framgångsfaktorer

  • Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback till mindre erfarna chefer.
  •  Gör chefsrollen så tydlig som möjlig: vilket ansvar och mandat som ingår och vilka förväntningar som finns.
  • Hjälp unga chefer att hitta en balans mellan att vilja framåt och att stanna upp och lära.
  •  Utforma stödsystem, till exempel mentorskap, till unga chefer.

Guiden finns att ladda ner på Umeå universitets hemsida.

 

Vad är din största utmaning som ung chef?

Jenny Felldin, 29, Head of transformation, Tietoevry.

Jenny Felldin

– Att inte springa på för fort, utan hinna reflektera innan jag tar mig an nya uppgifter. För mig handlar det om att hitta en bra balans. Uppgifterna får inte bli övermäktiga, samtidigt som jag vill utmanas och utvecklas. Med ökad självinsikt har jag lagt ett inplanerat avbrott efter varje arbetsdag då jag tränar eller gör någon annan aktivitet. Det hjälper mig att få distans till arbetet och lättare kunna avgöra vilka uppgifter som kan vänta.

 


Måns Sjögren, 28, it-chef, Gpa flowsystem.

Måns Sjögren

– Det är det klassiska dilemmat, att jag som ung chef i högre grad känner ett behov av att bevisa något och få respekt. Nu har jag arbetat på företaget i tio år och dem jag arbetar nära vet vad jag kan, då känns min roll mer naturlig.

Men när jag möter personal från andra avdelningar eller nya konsulter kan det vara svårare att få samma mottagande. Många förväntar sig att det ska vara en äldre person som är den beslutsfattande chefen.


Moa Crantz, 29, områdeschef, Manpower matchning.

Moa Crantz

– Bristen på erfarenhet. Jag hamnar ibland i situationer när jag snabbt måste hitta lösningar där och då. Det kan till exempel handla om personalfrågor. Då saknar jag åren med erfarenheter från liknande situationer.

För mig är det en trygghet att jag alltid kan ringa någon av mina chefskollegor om jag behöver råd. De har hjälpt mig in i chefsrollen. Jag hoppas att jag kommer att kunna stötta nya unga chefer på liknande sätt.