Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Hon ska göra klimatbov hållbar

Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb arbetar för att skapa världens första klimatneutrala cementfabrik.
Publicerad 2 mars 2022, kl 06:00
Karin Comstedt Webb och Cementas fabrik i Slite
Det är inom basindustrin som det går att göra verklig skillnad, menar Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb. Foto: Cementa, Fredrik Sandberg/TT

Cementa släppte ut näst mest koldioxid av alla svenska bolag i fjol. Vad tänker du som hållbarhetschef om det?
– Att det är en förmån att få arbeta med hållbarhetsfrågor just här. Det är inom basindustrin som de stora förändringarna kan ske. Vi har ett stort ansvar i Sveriges omställningsarbete och jag kan faktiskt inte tänka mig ett mer spännande eller meningsfullt uppdrag.

Hur hamnade du i det här jobbet?
– Jag kom till Heidelberg Cement år 2009, som trainee. Jag fick vara ute i de olika verksamheterna och drillades i hela kedjan. Därefter har jag haft olika utlandsstationeringar inom bolaget, som jobb på finansavdelningen. Sedan år 2020 är jag hållbarhetschef i Norden.

Finns det inte krockar i din roll?
– Såklart finns det stora utmaningar. Men klimatfrågan är den enskilt största frågan i bolaget. Alla är överens om att det handlar om vår överlevnad och det är fantastiskt att den beslutskraften finns. Sedan finns det förstås utmaningar i hur det ska kombineras med fortsatt konkurrenskraft och finansiering för allt som behöver komma på plats för att vi ska kunna ställa om.

Den senaste tiden har turerna kring ert fortsatta tillstånd för att bryta kalksten på Gotland varit i fokus. Vad innebär ditt jobb till vardags annars?
– Internt har jag ett team med helhetsgrepp över hållbarhetsfrågor. Vi stöttar kollegor och projekt i bolaget. Min roll i det externa handlar om påverkansarbete, om att knyta kontakter för att skapa förut sättningar för industriell omställning. Rätt politiska beslut behöver komma på plats och myndigheter agera. Kunder och andra företag behöver också ha samma inriktning.

Vad är du särskilt stolt över i rollen som hållbarhetschef?
– Att vi är i genomförandefasen av världens första koldioxidavskiljningsanläggning inom cementindustrin i vår norska verksamhet. Den håller nu på att skalas upp i Sverige. Målet är att fabriken i Slite år 2030 ska bli världens första klimatneutrala cementfabrik. 1,8 miljoner ton koldioxid ska fångas in årligen. Det är mer än tre procent av dagens samlade utsläpp i Sverige.

Text: Tora Villanueva Gran

KARIN COMSTEDT WEBB

GÖR: Chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och Heidelberg Cement norra Europa.

ÅLDER: 39 år.

UTBILDNING: Civilingenjör samt civilekonom.

BAKGRUND: Trainee, projektledare i olika roller inom bolaget

Ledarskap

Läs böcker - och bli en bättre chef

Visioner, motgång och makt. Inom världslitteraturen finns klassiska teman som kan synliggöra dina styrkor och svagheter. Skönlitteratur kan utveckla ditt ledarskap.
Publicerad 24 maj 2024, kl 06:06
Chef läser böcker i skön fåtölj.
Läs böcker och utvecklas som ledare. Att ta sig tid att läsa kan gör att man kan få nya perspektiv på saker i ens vardag - och på jobbet. Foto: Colourbox.

Vad har Strindberg, Shakespeare och Dostojevskij att göra med ledarskap och förändringsarbete? En hel del.

Det menar Mattias Fyhr som utvecklar chefer genom att korsa ledskapsteorier med humanistisk kunskap.

Med hjälp av skönlitteratur och filosofi vässar han ledare till förbättrad självkännedom, kreativitet och kommunikation.

– Humanioran är lite för bra och stimulerande för att bara häcka på högskolorna. I synnerhet som näringsliv och organisationer törstar efter kunskap som stämmer med dagens krav på ledare, säger Mattias Fyhr som driver företaget Origo Consulting.

Ledarskap i praktiken: Klassiker ger insikter

Enligt Mattias Fyhr är skönlitteratur en effektiv väg för att driva de förändringar som ständigt efterfrågas i moderna företag och organisationer. Ett arbete som många gånger misslyckas.

– Anledningen till att förändringsarbetet kör fast är oftast bristande kunskap i att förstå och kommunicera med människor. Att läsa skönlitteratur är en väg att begripa och reflektera över egna och andras beteenden, behov och drivkrafter. Litteraturen triggar både känslan och tanken, på ett märkligt och inspirerande sätt.

Genom att djupdyka i världslitteraturens klassiker – exempelvis Machiavellis Fursten, Shakespeares Julius Caesar och Strindbergs Hemsöborna – kan ledarskapsfrågor som visioner, styrning, mångfald, motgång och makt göras konkreta.

– Att diskutera böckerna gör att man får en chans till nya perspektiv, att skärpa tanken och att dessutom få syn på sina styrkor och svagheter som ledare, säger Mattias Fyhr.

Skönlitteraturens lektioner för ledare

Med avstamp i de skönlitterära texterna väcks frågor kopplade till det egna ledarskapet: Vad driver mig? Varför vill jag vara chef? Vad kännetecknar ett gott förändringsarbete? Hur ser jag på mina medarbetare? Vilka är mina strategier för att kommunicera? Hur kan jag utveckla mig?

I många andra länder, som USA, Storbritannien och Frankrike, är goda kunskaper i humaniora självklart för ledare. Däremot har samma bildningstradition saknats i Sverige. Men nu tycks något börja hända. I dag har exempelvis Handelshögskolan i Stockholm infört bokcirklar på schemat. Syftet är att göra studenterna – som ju är framtidens makthavare – mer analytiska, kreativa och bättre på kritiskt tänkande.

Mattias Fyhr framhåller att bildning inte handlar om att kunna svänga sig med referenser.

– Det innebär i stället att öppna sig för nya kunskaper om mänskligt tänkande och agerande. Förutom att bredda referensramarna har jag märkt att bildning dessutom stärker självförtroendet och gör oss lite mer rakryggade.

Text: Gertrud Dahlberg. 

11 LÄSTIPS SOM UTVECKLAR LEDARE

Mathias Fyhr, som utvecklar chefer med hjälp av litteratur, har några favoritböcker.

Makt och drivkrafter: Fursten av Niccolò Machiavelli.

Förändringsarbete: Livläkarens besök av P.O. Enquist.

Kommunikation och retorik: Julius Caesar av William Shakespeare.

Kvinnligt respektive manligt ledarskap: Kronprinsessan av Hanne-Vibeke Holst.

Balans i livet: Tio tankar om tid av Bodil Jönsson.

Plikt, ansvar och lojalitet: Mörkrets hjärta av Joseph Conrad.

Ledarskap i motgång: Kung Oidipus av Sofokles.

Självkännedom: Brott och straff av Fjodor Dostojevskij.

Gruppdynamik: Flugornas herre av William Golding.

Motivation, stimulans och effektivitet: Främlingen av Albert Camus.

Kommunikation: Röda rummet av August Strindberg.

CHEF, VARFÖR LÄSER DU?

Patric Pettersson

PATRIC PETERSSON,

security director, Volvo i Göteborg.

– Det gör mig klokare och mer lyhörd. Som ledare har jag lärt mig mycket av de stora sagorna, där det onda och goda inte alltid är självklart. Det är element som påminner om den knepiga verkligheten. Ur Machiavellis Fursten kan jag dra paralleller till att styra människor med antingen morot eller piska. Piskad personal blir inte öppen för förändring, omhändertagna medarbetare blir kreativa.

Tinni Ernsjöö Rappe

TINNI ERNSJÖÖ RAPPE,

director, Art Initiative and Literary Agenda, Handelshögskolan i Stockholm.

– Det är ett sätt att uppleva världen ur en annan människas perspektiv. Det vidgar empatin, ökar reflektionsförmågan och väcker existentiella frågor som i förlängningen kan skapa trygghet inför tillvarons komplexitet. Och det är något chefer behöver.

– Vi erbjuder våra studenter att delta i en bokcirkel där de under ett år läser och diskuterar sju aktuella skönlitterära verk.

Anders Johansson

ANDERS JOHANSSON,

business implementation officer, Husqvarna Construction. 

– Det ökar förmågan att hålla fokus. Att berätta historier är en kraftfull metod för att involvera människor, och det har blivit ett sätt för mig att uppnå mina mål. Jag ledde nyligen en workshop om något så torrt som kravhantering. Genom att beskriva det med hjälp av en privat anekdot tror jag att jag lyckades levandegöra något som annars ingen skulle ha lagt på minnet.