Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Delal hittar jobb åt utsatta unga

När Delal Apak fick erbjudande om att jobba med ungdomar med funktionsvariationer kändes det som att hon hittade hem. Hela livet har hon varit medveten om de orättvisor och hinder som finns för olika grupper i samhället.
Johanna Rovira Publicerad 1 februari 2022, kl 07:00
Delal Apak i kontorslandskap.
Delal Apak har alltid varit medveten om de orättvisor och hinder som finns för personer med funktionsvariation. Foto: Christopher Hunt

Vad gör ditt företag?
– Novare Peritos jobbar med att hjälpa unga människor med framförallt neuropsykiatriska funktionshinder att få sitt första jobb.

Hur hamnade du där?
– Jag har alltid innerst inne drömt om att jobba med något där jag kan göra skillnad samtidigt som jag gillar att jobba med affärsutveckling. Jag har en syster med funktionsvariation, så under hela min uppväxt har jag varit medveten om de orättvisor och de hinder som finns för personer med andra förutsättningar än normen. Det här är en fråga jag brinner för, så när jag fick erbjudande om att jobba här kändes det som att hitta hem.

Behövs det ett speciellt konsultföretag för unga med funktionsvariationer?
– Ja, det sorgliga är att det finns en hög arbetslöshet hos specifika grupper i samhället där unga med funktionsvariationer är överrepresenterade. De sållas oftast bort, får sällan en chans att visa vad de går för eftersom de inte passar in i mallen.

Hur funkar det praktiskt?
– De unga eller deras föräldrar hör av sig till oss. Vi anställer de unga som konsulter och försöker hitta längre uppdrag åt dem på olika företag. Efterfrågan på jobb är mycket högre än de vi jobb vi förmedlar. Vi erbjuder mycket stöd och är ute ofta på företagen och kollar att allt fungerar som det ska.

Hur många konsulter har ni?
– Vanligtvis brukar vi ha ett 30-tal anställda. Vi brukar lyckas få ut 70 procent av konsulterna efter sitt första år hos oss – antingen genom att företagen tar över deras anställning eller att de börjar plugga.

Krävs det något speciellt att vara chef över en konsult med funktionsvariation?
– Jag skulle vilja säga nej, men helt ärligt krävs det nog lite mer lyhördhet och ödmjukhet inför det faktum att folk inte är likadana. Man behöver vara trygg i sig själv om man ska vara chef över de som är lite annorlunda än normen.

Hur tacklar du fördomarna du möter i jobbet?
– Jag skulle säga att det snarare handlar om rädslor än fördomar – rädsla för att det är krångligt och svårt att anlita våra konsulter. Jag försöker vara öppen och prata klarspråk med kunderna. I och med att vi har arbetsgivaransvaret är det vi som tar riskerna.

Hur är du som chef?
– Jag tycker om när jag bidra till att få personer att utvecklas och bryr mig genuint om dem runt omkring mig. Jag är övertygad om att trivs man så gör man också ett bättre jobb. Jag försöker också vara en närvarande och intresserad chef.

Varför är du med i facket?
– Det är en värderingsfråga i grund och botten. Som vd kanske jag inte borde vara med, men jag tycker man får ett mervärde av facket – en viss trygghet och ett intressant utbud.

Delal Apak

Namn: Delal Apak

Gör: Vd, delägare och coach på Novare Peritos

Ålder: 34 år

Bor: Hägersten, Stockholm

Karriär: Har jobbat som rekryterare, projektledare, produktchef, konsultchef på olika företag inom tjänstebranschen.

Ledarskap

Därför mår unga chefer dåligt

Unga chefer upplever sin arbetsmiljö och psykiska hälsa som sämre än äldre chefer. Det visar ny forskning – som resulterat i en guide med tips för att stötta unga ledare.
Publicerad 11 oktober 2023, kl 10:42
Man hänger bredvid kvinna med tablet.
En ny guide med tips ska stötta unga chefer för till en bättre arbetsmiljö och psykisk hälsa. Bild: Colourbox

Många unga chefer går igenom ett stålbad i början av sina karriärer.

Susanne Tafvelin

– Prövningen i chefsrollen blir tuffare än för äldre, eftersom det sticker ut från normen att chefen är en äldre person med erfarenhet. Det gör att unga chefer ställer väldigt höga krav på sig själva och strävar efter att visa sig dugliga i en ”senior roll”, säger Susanne Tafvelin, projektledare för forskningsstudierna vid Umeå universitet och Karolinska institutet.

I forskningen ingår intervjuer med chefer i åldern 19-29 år. Forskarna har kartlagt samspelet mellan deras arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Resultaten visar att yngre chefer i högre grad än äldre chefskollegor uppger att de är mer stressade och utmattade. De upplever också chefsrollen som otydlig och mer känslomässigt krävande.

– Vi ser brister i arbetsmiljön som orsaker till den psykiska ohälsan. Många upplever till exempel att det är känslomässigt svårt med personalfrågor och att de saknar stöd i organisationen.

"Viktigt våga pröva, misslyckas och be om hjälp"

Forskningsprojektet har utmynnat i en guide med konkreta tips till unga chefer och till organisationer som vill förebygga ohälsa bland sina yngre chefer.

– Flera tips handlar om hur viktigt det är att ge unga chefer stöd. Det bästa är när det finns en närmaste chef eller HR-avdelning i närheten, så att det går snabbt och lätt att fråga om hjälp. Äldre chefer skulle också kunna vara mentorer och dela med sig av chefs- och livserfarenheter.

Andra åtgärder kan handla om att ha ordentliga introduktionsprogram för unga chefer, så att de successivt kommer in i sin roll. Och att skapa en trygg organisationskultur där det finns utrymme att våga pröva, misslyckas och be om hjälp.

I enkätundersökningen kom det fram dystra uppgifter om hur det är att vara ung chef. Men när forskare därefter intervjuade unga chefer förändrades bilden.

– Vi märkte att unga chefer har ett stort driv och en vilja att utvecklas. Jag hoppas att våra tips kan underlätta för unga chefer att använda sin potential.

Text: Kristina Karlberg

4 framgångsfaktorer

  • Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback till mindre erfarna chefer.
  •  Gör chefsrollen så tydlig som möjlig: vilket ansvar och mandat som ingår och vilka förväntningar som finns.
  • Hjälp unga chefer att hitta en balans mellan att vilja framåt och att stanna upp och lära.
  •  Utforma stödsystem, till exempel mentorskap, till unga chefer.

Guiden finns att ladda ner på Umeå universitets hemsida.

 

Vad är din största utmaning som ung chef?

Jenny Felldin, 29, Head of transformation, Tietoevry.

Jenny Felldin

– Att inte springa på för fort, utan hinna reflektera innan jag tar mig an nya uppgifter. För mig handlar det om att hitta en bra balans. Uppgifterna får inte bli övermäktiga, samtidigt som jag vill utmanas och utvecklas. Med ökad självinsikt har jag lagt ett inplanerat avbrott efter varje arbetsdag då jag tränar eller gör någon annan aktivitet. Det hjälper mig att få distans till arbetet och lättare kunna avgöra vilka uppgifter som kan vänta.

 


Måns Sjögren, 28, it-chef, Gpa flowsystem.

Måns Sjögren

– Det är det klassiska dilemmat, att jag som ung chef i högre grad känner ett behov av att bevisa något och få respekt. Nu har jag arbetat på företaget i tio år och dem jag arbetar nära vet vad jag kan, då känns min roll mer naturlig.

Men när jag möter personal från andra avdelningar eller nya konsulter kan det vara svårare att få samma mottagande. Många förväntar sig att det ska vara en äldre person som är den beslutsfattande chefen.


Moa Crantz, 29, områdeschef, Manpower matchning.

Moa Crantz

– Bristen på erfarenhet. Jag hamnar ibland i situationer när jag snabbt måste hitta lösningar där och då. Det kan till exempel handla om personalfrågor. Då saknar jag åren med erfarenheter från liknande situationer.

För mig är det en trygghet att jag alltid kan ringa någon av mina chefskollegor om jag behöver råd. De har hjälpt mig in i chefsrollen. Jag hoppas att jag kommer att kunna stötta nya unga chefer på liknande sätt.