Hoppa till huvudinnehåll
Klimat

”Bättre än att textilierna slängs"

Textilåtervinning är en del av den cirkulära ekonomin och den så kallade gröna omställningen. Men mest negativ miljöeffekt har produktionen av de kläder och hemtextilier vi köper.
Anita Täpp Publicerad 23 mars 2022, kl 06:00
Hög med gamla kläder i fabrikslokal.
Vi kastar årligen 7,5 kilo fullt användbara textilier per person och år i Sverige, enligt Naturvårdsverket. Men en del blir ändå återvunnet, som i Renewcells provanläggning i Kristinehamn. Foto: Alexander Donka

Varje år kastar vi i Sverige i genomsnitt 7,5 kilo fullt användbara textilier per person, enligt en studie från Naturvårdsverket.

När textilierna går upp i rök så ökar det också vårt utsläpp av växthusgaser.

Mest negativ miljöeffekt har dock produktionen av de kläder och hemtextilier vi köper. Enligt forskning står produktionsfasen för 80 procent av en textils totala miljö- och klimatpåverkan.

Innebär max tio procent mindre klimatpåverkan

Därför är inte textilåtervinning enda lösningen på problemet med vår textilkonsumtion, framhåller Yvonne Augustsson, textilexpert på Naturvårdsverket.

– Vid återvinning från textil till ny textilfiber får man fram en fibermassa som sedan går tillbaka till produktionen där den måste bearbetas – spinnas och färgas – för att bli ett användbart tyg igen. Produktionen blir alltså densamma förutom råvaran. Därför innebär återvinningen bara en minskad klimatpåverkan med fem till tio procent, säger hon.

Hur återvinningsprocessen med Renewcells teknik påverkar miljön kan Yvonne Augustsson inte uttala sig om.

– Men all sådan återvinning har olika slags miljöpåverkan, exempelvis beroende på vilken slags energi man använder och vilka kemikalier som används i processen. Fast återvinningen är ändå absolut bättre än att textilierna slängs.

"Vi behöver köpa färre nya kläder"

För att komma tillrätta med de stora miljöproblemen inom textilbranschen behövs fler åtgärder och det framför allt i produktionen, så att man exempelvis använder sig av andra energikällor där, påpekar Yvonne Augustsson.

– Sedan behöver vi ändra på vårt konsumtionsmönster så att vi köper färre nya kläder och använder våra gamla fler gånger. Och att vi köper mer second hand, hyr plagg vi använder mer sällan och använder gammal textil genom att sy om exempelvis.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi har beskrivits som en motsats till slit- och slängsamhället.
Vad begreppet mer konkret innebär finns det enligt Naturvårdsverket dock ingen absolut och tydligt vedertagen definition av.

Naturvårdsverket förklarar innebörden så här:

  • Produkter ska designas och produceras med en så liten miljöpåverkan som möjligt och för att kunna användas länge. Det kräver att produkterna har en sådan kvalitet och säkerhet att de kan återanvändas, liksom att de enkelt kan repareras, renoveras, moderniseras eller materialåtervinnas.
     
  • Mängden avfall ska minimeras. Produkter, komponenter och material ska i stället cirkuleras och används som råvara, medan biologiskt material, exempelvis matavfall, komposteras och rötas för utvinning

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Klimat

”Vi klarar oss inte utan plast”

Plasten har uselt rykte i klimatdebatten. Framställningen ger stora utsläpp. Det försöker kemijätten Borealis – som menar att vi inte klarar oss utan materialet – göra något åt.
David Österberg Publicerad 30 oktober 2023, kl 06:15
Borealis gigantiska krackeranläggning förvandlar kolväten till eten – som sedan blir till plast.
Borealis gigantiska krackeranläggning förvandlar kolväten till eten – som sedan blir till plast. Foto: Nicke Messo.

Byggnadsställningar och rör. Och fler rör. Och några rör till. Här och var pyser ånga. För en oinvigd ser det ut som om rören monterats ihop slumpmässigt där de vindlar hit och dit. Krackeranläggningen, ett par hundra meter från havet i Stenungsund, är enorm. Trots det är den nästan folktom – anläggningen styrs via ett kontrollrum, oftast behövs ingen fysisk handpåläggning.

Men vi är ett litet gäng som travar över asfalten. Borealis har tagit en ny vattenreningsanläggning i bruk som ska ta hand om det dagvatten som förorenas i fabriken och den ska vi titta på i dag.

Vi svettas ymnigt i tjocka overaller, handskar, stålhättade skor och hjälmar på vår promenad. Vinden är torr och het och det är tungt att kliva i trappor.

Det är juni och solen har gassat över Sverige i flera veckor. I augusti kom skyfallen. Flera städer drabbades hårt av översvämningar och vägar och banvallar förstördes.

Extremväder orsakas av klimatförändringar

Mycket tyder på att extremväder är en följd av klimatförändringar. Borealis är en av Sveriges största utsläppare. När Naturvårdsverket rankar företag efter hur mycket koldioxid de tillförde atmosfären förra året hamnar företaget på plats sex i Sverige.

Borealis tillverkar polyetenplast. Borealis importerar kolväten – exempelvis etan, propan, butan – som utvunnits ur naturgas eller råolja. I krackeranläggningen blir de till eten, som sedan kan bli plast i företagets polyetenfabrik. Plasten köps i sin tur av andra företag som tillverkar olika produkter av den.

När plasten fick sitt stora uppsving efter andra världskriget var kärleken till materialet stor. I dag har den mist en del av sin forna glans.I världshaven flyter miljontals kilo omkring. Engångsartiklar är förbjudna i hela EU och skatt på påsar har gjort det dyrt att bära hem maten. Bara tio procent av plastavfallet återvinns till nya produkter. Resten energiåtervinns genom eldning i värmekraftverk och det kol som bundits i produkten blir till koldioxid som hamnar i atmosfären.

Vi behöver plast

Men om man kallar Borealis för miljöbov blir personalen här irriterad.

Jonas Eklund och Anders Axelsson. Foto: Nicke Messo.

– Plast har oförtjänt dåligt rykte. Det är klart att det är ett jätteproblem med plast i naturen, men är det plastens fel att människor slänger skräp där det inte ska vara? I samhället i dag behöver vi plast och vi gör allt för att göra produkter som är så bra som möjligt och som håller i många år, säger Anders Axelsson.

Han är en av dem som arbetat länge på företaget. Första gången han satte sin fot här var som sommarjobbare. Efter studenten fick han fast anställning på ett av Borealis laboratorium och i dag jobbar han med kvalitetskontroller. Det innebär dels att kontrollera att den råvara som importeras håller bra kvalitet, dels att deras egna produkter gör det. Dessutom är Anders Axelsson nyvald ordförande för Unionenklubben.

Projekt för ökad hållbarhet

Nu lutar han sig fram och kikar in i en av tankarna till reningsanläggningen. Vattnet därinne är mörkbrunt och det är precis som det ska vara. Organiska kemikalier har blandats i vattnet och de har sett till så att det bildats slam av föroreningarna. På så sätt går det att separera smuts och rent vatten.

Anläggningen är ny och bättre än den förra. När den är ordentligt inkörd kommer Anders Axelsson att vara med och löpande testa att den fungerar som den ska.

Anläggningen är ett av företagets projekt för ökad hållbarhet. Och sådana finns det många av. Enligt Jonas Eklund, Borealis klimat- och energiexpert, har koncernen globalt som mål att årligen minska sina koldioxidutsläpp från 5,1 miljoner ton till under två miljoner till 2030.

– Det kan handla om att ersätta den fossila råvaran med förnybar råvara eller med återvunnen plast. Det vi en gång skördat i form av olja eller gas ska vi använda om och om och om igen. Vi vill att plast ska ingå i en cirkulär ekonomi. Jag förfäras också av bilderna på plastöar i haven, men jag ser också ett enormt slöseri med en resurs, säger han.

Så återvinner man plast

Plast kan återvinnas både mekaniskt och kemiskt. I det förstnämnda fallet mals återvunnen plast till granulat som sedan blir nya plastprodukter. I det sistnämnda kan återvunnen plast till exempel köras i en pyrolysanläggning för att få fram en olja som kan användas som återvunnen råvara i krackeranläggningen.

– Fördelen med den typen av återvinning är att plasten som sedan produceras får högre kvalitet. Av kemiskt återvunnen plast kan man göra produkter som kräver hög renhet, som mat- och läkemedelsförpackningar eller högspänningskablar. Därför genomför vi nu studier för kemisk återvinning i Stenungsund och forskar på olika teknologier.

Att sluta tillverka plast är däremot en dum idé – plasten är avgörande för att vi ska lyckas ställa om till ett hållbart samhälle, enligt Jonas Eklund.

– ”Avgörande” är ett starkt ord, men det är faktiskt så. Plast är ett av världens bästa material – om man använder det till rätt saker och producerar och hanterar det på rätt sätt. Utan plast klarar vi inte den gröna omställningen. Den behövs till allt från att bygga elbilar till att dra elkablar långa sträckor till exempel mellan vindkraftverk till havs och på land.

Plast tillverkas av fossila råvaror, men återvinning och elektrifiering kan göra koldioxidutsläppen mindre. Foto: Nicke Messo.

Stor brist på el

Mycket av omställningen till en mer miljövänlig anläggning ligger i Borealis egna händer. Men bristfällig tillgång på el är ett stort problem. Företaget utvärderar ytterligare elektrifiering av delar i anläggningen, exempelvis dagens gasdrivna ångpannor, men då krävs betydligt mer el än den som just nu finns tillgänglig på västkusten.

Bristen på el gör också att företagets mål att starta en anläggning med kemisk plaståtervinning om två år inte är möjlig. Enligt branschorganisationen IKEM ”lär det bli efter 2030 i stället”.

– Vi vill ha förnybar och planerbar el. Kemiindustrin har tagit initiativet till omställningen, men tillståndsprocesserna lever kvar i det förgångna. Att bygga en elledning tar lång tid. Vi har exempel på projekt som tagit 15 år, det är alldeles för länge. Men nu ser vi att myndigheter och politiker anstränger sig, även om det går långsammare än vi hade hoppats. 

”Hjärtat i Stenungsund”

Borealis är Stenungsunds största privata arbetsgivare med ungefär tusen anställda. Företaget är utspritt över samhället, men krackeranläggningen är basen och ”hjärtat i Stenungsunds kemikluster”, enligt dem som arbetar här. De senaste åren har företagit vuxit och de närmaste åren väntas antalet anställda öka ytterligare.

Anna-Karin Blommé är HR-chef.

– Förra året anställde vi 80 personer. Vi har en normal omsättning av personal, men vissa roller kommer vi att behöva mer av i framtiden. Vi, och hela branschen, är inne i en grön omställning. Det innebär att vi behöver ny kompetens, säger hon.

– Traditionellt sett har vi till exempel anställt kemiingenjörer och andra med bakgrund från kemiindustrin, men nu ser vi att vi behöver fler med kunskaper inom el och automation, med tanke på att vi elektrifierar delar av verksamheten.

Även från fackligt håll är kompetensförsörjningen en viktig fråga, enligt Anders Axelsson.

– Med tanke på den konkurrens om arbetskraften som finns här i Stenungsund är det viktigt att Borealis är en attraktiv arbetsgivare. Lönen är förstås viktig, men det kan också handla om andra förmåner. Där tycker jag företaget är ganska bra. Vi har gym och fritidsklubbar som sysslar med allt från golf till kajakpaddling.

Enligt HR-chefen Anna-Karin Blommé är de goda utvecklingsmöjligheterna inom Borealis en stor konkurrensfördel.

– Vi har även betydande verksamhet utomlands, så det finns goda möjligheter att jobba i ett annat land om man vill det. Många vill också vara med i omställningen av en bransch i förändring.

Rotera mellan tjänster

Att Borealis är Stenungsunds största företag är en fördel, tycker Anders Axelsson. Det gör det möjligt att rotera mellan tjänster – och att utvecklas i sitt yrke.

– Sedan jag började här har jag lärt mig jättemycket och bytt tjänst flera gånger. Just nu har jag inga planer på att vara någon annanstans.

Majoriteten av de anställda, ungefär 75 procent, är män. Företaget arbetar för att öka andelen kvinnor, enligt Anna-Karin Blommé.

– Målet är att vara minst 35 procent kvinnor 2035. Det kan låta lite, men innebär att hälften av dem vi anställer ska vara kvinnor. Det är ett väldigt långsiktigt arbete eftersom vi måste börja med att skapa intresse för teknik och teknikutbildningar redan i grundskolan och på gymnasiet.

Förändra företagen inifrån

Rundturen vid vattenreningsanläggningen är slut. Vi vandrar mot utgången, badande i svett. Solen gassar oförtrutet. Jonas Eklund är övertygad om att Borealis kommer att lyckas med sin gröna omställning – och hoppas att nästa miljömedvetna generation tar över när han så småningom går i pension.

– Det blir väldigt spännande att följa utvecklingen när man som jag har varit med och sått frön och stakat ut vägen. När jag är ute på skolor och universitet märker jag att det finns ett jätteintresse för det här. Jag uppmanar alltid unga med miljöintresse att söka sig till företagen och hjälpa till att förändra dem inifrån – det har så mycket större effekt än att stå utanför på barrikaderna.