Hoppa till huvudinnehåll
Jämställdhet

Unga kvinnor ratar IT-yrken

Grabbigt, mansdominerat och för få kvinnor som förebilder. Det är några av de främsta anledningarna till att unga kvinnor ratar IT-yrken. Unionen tror på att integrera tekniken i andra skolämnen.
Linnea Andersson Publicerad 24 juni 2015, kl 16:05
JONAS EKSTRÖMER / TT
Barn på skola i Stockholm lär sig programmering. Unionen tror på att integrera IT och programmering i övriga skolämnen, för att få upp intresset hos tjejerna. JONAS EKSTRÖMER / TT

Mer än varannan ung kvinna kan inte tänka sig att arbeta med IT. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av bland annat Unionen. Som Kollega berättat tidigare syns kvinnobristen såväl i yrkeslivet som på IT-utbildningarna

Var fjärde ung kvinna tror att den främsta anledningen till att så få kvinnor jobbar inom IT-branschen är att företagskulturen är för grabbig och var femte svarar att de inte skulle trivas i en så mansdominerad miljö. Men hela 41 procent tror att det främst beror på att branschen har så få kvinnor som förebilder.

Peter Hellberg, Unionens 1:e vice ordförande, som tidigare arbetat på IBM, säger att diskussionen om att få in fler kvinnor i branschen var aktuell redan när han själv pluggade systemvetenskap på 80-talet. Han tror att kvinnor låter bli att söka sig till IT-sektorn för att bilden av branschen och vilken typ av arbetsuppgifter som finns inom IT är för smal. I undersökningen säger sig enbart 22 procent ha god kännedom om vad det innebär att jobba med IT.

– Man ser inte att IT-branschen är en väldigt bred bransch med många olika slags arbetsuppgifter och många olika slags företag. Den omfattar nästan hela arbetslivet i dag. Det är inte EN typ av människa som passar i IT-branschen, säger Peter Hellberg.

Han hänvisar till att man i undersökningen ställt frågor om vilken typ av arbetsuppgifter kvinnorna kan tänka sig och att det då var färre kvinnor som valde bort IT-arbetsuppgifter jämfört med i den direkta frågan om de kan tänka sig att jobba med IT, då 56 procent svarade nej.

Peter Hellberg tycker rent generellt att det är ett problem med en könssegregerad arbetsmarknad eftersom marknaden inte blir lika välfungerande om det finns arbetsplatser, sektorer eller branscher som inte tilltalar alla.

– Det är klart att det blir en bättre fungerande bransch om man har hela i stället för halva arbetsmarknaden att välja ur när det gäller arbetssökande.

Enligt Peter Hellberg gör man redan i dag rätt genom att försöka intressera unga tjejer för teknik, men problemet är att det ofta är via kampanjer eller engångsföreteelser, i stället för att man väver in ”IT-kunskap” i skolan via andra ämnen. Att man till exempel skulle kunna utveckla hjälpmedel eller applikationer till andra skolämnen, så att man förstår att man inte programmerar för programmerandets skull.

– Man behöver inte bara vara intresserad av datorer utan man kan vara intresserad av det som datorerna ska hjälpa till med.

Endast en dryg tiondel av kvinnorna i undersökningen säger att de fått lära sig mycket om IT i skolan.  

Hur kan facket göra branschen mer attraktiv för kvinnor?
– Om vi ser facket som representant för alla anställda så handlar det om att vi som faktiskt finns i branschen kan visa att det är en kul bransch. Att det är en bransch som är utvecklande och inspirerande och att det massor av olika kul arbetsuppgifter.

Om undersökningen:

Undersökningen är gjord på uppdrag av Unionen, IIS, Centric och Ericsson. Insight Intelligence har varit övergripande ansvarig för undersökningen och rapporten.

Resultaten bygger på svar från drygt 1 000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år.

Linnea Andersson
[email protected]