Hoppa till huvudinnehåll
Jämställdhet

Bara 1 av 3 chefer är kvinna i EU

Bland Unionens medlemmar är 34 procent av cheferna kvinnor, vilket motsvarar EU-genomsnittet. Motsvarande siffra för Sverige är bättre upp, där är 4 av 10 chefer kvinnor.
Publicerad 8 mars 2017, kl 12:57
Colourbox
Bland Unionens chefsmedlemmar är 34 procent kvinnor. Colourbox

Internationella kvinnodagen uppmärksammas av EU:s statistikorgan Eurostat med färsk statistik över könsfördelningen på chefspositioner Europa runt. På företag med mer än tio medarbetare är bara 35 procent av sammanlagt 7,3 miljoner chefer kvinnor.

Den genomsnittliga könsfördelningen på chefsposterna skiljer sig en hel del mellan de 28 medlemsländerna. Enda landet där kvinnorna är i majoritet på chefsposterna är i Lettland. Där är 53 procent av cheferna kvinnor.

Läs mer: Här är chefen i Unionen

I många tidigare öststater står det förhållandevis bättre till med jämställdheten. I både Bulgarien och Polen är 44 procent av cheferna kvinnor. Litauen, Ungern och Rumänien ligger liksom Irland på 41 procent kvinnliga chefer. Därefter kommer Sverige och Frankrike där motsvarande siffra är 40 procent.

I jämställdhetsbotten ligger Tyskland, Italien och Cypern där bara 22 procent av cheferna är kvinnor. Varken Belgien, Österrike eller Luxemburg når ens upp till en fjärdedel kvinnor på chefsposterna.

Andelen kvinnor är bara en av flera jämställdhetsparameter. Lönegapet mellan kvinnor och män på chefsposter inom EU är också stort. I genomsnitt tjänar de kvinnliga cheferna 23,4 procent mindre än männen. I Sverige är motsvarande siffra 16,3 procent.

Störst löneskillnad är det i Ungern och Italien. Där tjänar kvinnliga chefer knappt en tredjedel mindre än sina manliga chefskolleger. I Rumänien är lönegapet som minst. Där tjänar kvinnorna 5 procent mindre än männen.

Cajsa Högberg
[email protected]

Kvinnor som är chefer i Unionens branscher:

Bygg & Fastighet: 21 %

Energi & Miljö: 21 %

Farmaci & Hälsa: 35 %

Handel: 39 %

Industri & Teknik: 20 %

IT & Telekom: 25 %

Konsult & Finans: 47 %

Media & Kommunikation: 42 %

Organisation & Föreningar: 47 %

Service & Tjänster: 47 %

Transport & Logistik: 32 %

Totalt: 34 %