Hoppa till huvudinnehåll
Internationellt

Strejkrätten under hot

Arbetsgivarsidan inom ILO ifrågasätter rätten att strejka. Något som äventyrar hela den internationella arbetsrätten enligt fackliga företrädare.
– En politisk tvist klädd i juridik, sa Lise Donovan, jurist på TCO, under ett seminarium ordnat av LO-TCO Biståndsnämnd.
Linnea Andersson Publicerad 1 september 2014, kl 11:01
Victor R Caviano/AP/TT
Kravallpolis vid sidan av ett demonstrationståg i samband med en facklig strejk för högre löner och fler jobb, i Buenos Aires, Argentina, 27 augusti 2014. Victor R Caviano/AP/TT

I många delar av världen har arbetstagarna ingen rätt att gå ut i strejk vid en eventuell konflikt med arbetsgivaren. I Sverige är strejk inte heller en lagstadgad rätt, men regleras däremot i kollektivavtal. Majoriteten av världens länder, även de utan nationell strejkrätt, är dock medlemmar i FN-organet för arbetslivsfrågor, ILO (International Labour Organization).

ILO har ett hundratal konventioner som medlemsländerna i mer eller mindre hög grad har bundit sig till. Ett krav för medlemskapet är dock att landet skriver under på de åtta kärnkonventionerna. Bland dem ingår konventionen om att organisera sig fackligt, där de flesta länder i världen räknar in strejkrätten.

Att rätten att strejka räknas in i den konventionen har sällan, om någonsin, varit ifrågasatt. Förrän nu. Under de tre senaste ILO-konferenser har arbetsgivarsidan gjort invändningar mot strejkrätten.

Vid konferensen 2012 vägrade arbetsgivarsidan för första gången i ILO:s historia att medverka i den årliga granskningen av hur medlemsländerna lever upp till de ILO-konventioner som de gått med på att följa. Och under årets konferens vägrade man i flera fall gå med på att ILO skulle agera mot de länder som brutit mot strejkrätten, till exempel mot Ghana och Colombia. Till årets konferens hade arbetsgivarsidan dessutom förberett sig genom att slipa sina argument och kallat in advokater.

- Då havererade allt, förhandlingarna tog bara stopp, sa Lise Donovan, jurist på TCO, som var med under sommarens konferens.

- Det är en politisk tvist klädd i juridik.

Lise Donovan tror att en bidragande orsak kan vara det politiska läget i Europa sedan 1990 med Östeuropas fall samt en globalisering där allt fler länder förväntas komma överens om och gå med på ILO-konventionernas ställning. En annan händelse som ligger närmre i tid är det så kallade Laval-målet som 2010 utmynnade i en svårlöst konflikt mellan ILO-rätt och EU-rätt där den slutliga domen begränsade strejkrätten.

Som svar på arbetsgivarsidans invändningar släppte världsfacket Ituc nyligen en rapport som visar att strejkrätten skyddas av internationell arbetsrätt.

Internationellt

Unionen stöttar finska storstrejken

Över 40 000 privatanställda tjänstemän är i strejk mot den finska regeringens begränsningar av strejkrätten. Nu går Unionens ordförande Peter Hellberg ut till stöd för de strejkande, i ett uttalande som Kollega tagit del av.
Noa Söderberg Publicerad 1 februari 2024, kl 14:08
Peter Hellberg, Unionen till vänster och till höger Finlands flagga.
Samtliga finska tjänstemän på SSAB, Stora Enso och många andra företag strejkar mot regeringen
– Finlands sak är vår, säger Unionens ordförande Peter Hellberg.
Foto: Peter Jönsson/Hasse Holmberg/TT.

Kort efter att den finska högerregeringen tillträdde aviserades förslag om stora förändringar av landets strejkrätt, löneförhandlingssystem och regler kring uppsägningar. Regeringen meddelade också att de vill genomföra nedskärningar och sänka ersättningarna i landets välfärdssystem.

Den finska fackföreningsrörelsen reagerade skarpt och har, enligt egen utsago, försökt få till förhandlingar med regeringen utan framgång. Därför har stora delar av fackföreningsrörelsen varslat om politisk strejk under torsdagen och fredagen. Delar av flygtrafiken, skolor, fabriker och restauranger står just nu still.

Unionens systerförbund Pro har tagit ut över 40 000 privatanställda tjänstemän i strejk. På arbetsplatser som ABB, SSAB, Stora Enso och Sandvik har samtliga tjänstemän lagt ned arbetet. Förbundet deltar också i en demonstration på Senatstorget i centrala Helsingfors under torsdagen.
 

Unionen till de strejkandes försvar

Nu rycker Unionens ordförande Peter Hellberg ut till de strejkandes försvar. I ett uttalande som Kollega tagit del av skriver han att konflikten ”har sin grund i en omfattande politisk inblandning i lönebildningen”. Han fortsätter:

”Att genom politiken kraftigt förändra spelplanen utan att samtal och förhandling sker, det skadar förutsättningarna för en väl fungerande arbetsmarknad. Det är en dålig politik för Finlands löntagare!”

Hellberg uttrycker också sitt explicita stöd till strejkerna, demonstrationerna och ”de fackförbund i Finland som arbetar stenhårt för en rättvis, trygg och inkluderande arbetsmarknad”. Rubriken på uttalandet lyder ”Finlands sak är vår”.

Demonstrationer i Finland

Andreas Mårtensson är ordförande i riksklubben på Boliden Minerals – ytterligare ett av de företag där finska tjänstemän är i strejk. Han berättar för Kollega att han varit i kontakt med sina finska kollegor genom företagets bolagsstyrelse och Europeiska arbetsråd (EWC). Enligt Mårtensson har arbetsgivaren uttryckt ”neutralitet” inför konflikten och den svenska klubben har därför beslutat att inte göra någon särskild stödaktion. Däremot säger Mårtensson att han själv stöttar sina finska kollegor.

– Vi har ju svårt att göra sympatiåtgärder eller så, säger han och fortsätter:

– Men vi står bakom dem och stödjer dem i deras strid.

Den finska tidningen Huvudstadsbladet rapporterar på torsdagseftermiddagen att demonstrationen i centrala Helsingfors har "stort deltagande och folkmassan bara växer".