Hoppa till huvudinnehåll
Internationellt

Strejkrätten under hot

Arbetsgivarsidan inom ILO ifrågasätter rätten att strejka. Något som äventyrar hela den internationella arbetsrätten enligt fackliga företrädare.
– En politisk tvist klädd i juridik, sa Lise Donovan, jurist på TCO, under ett seminarium ordnat av LO-TCO Biståndsnämnd.
Linnea Andersson Publicerad 1 september 2014, kl 11:01
Victor R Caviano/AP/TT
Kravallpolis vid sidan av ett demonstrationståg i samband med en facklig strejk för högre löner och fler jobb, i Buenos Aires, Argentina, 27 augusti 2014. Victor R Caviano/AP/TT

I många delar av världen har arbetstagarna ingen rätt att gå ut i strejk vid en eventuell konflikt med arbetsgivaren. I Sverige är strejk inte heller en lagstadgad rätt, men regleras däremot i kollektivavtal. Majoriteten av världens länder, även de utan nationell strejkrätt, är dock medlemmar i FN-organet för arbetslivsfrågor, ILO (International Labour Organization).

ILO har ett hundratal konventioner som medlemsländerna i mer eller mindre hög grad har bundit sig till. Ett krav för medlemskapet är dock att landet skriver under på de åtta kärnkonventionerna. Bland dem ingår konventionen om att organisera sig fackligt, där de flesta länder i världen räknar in strejkrätten.

Att rätten att strejka räknas in i den konventionen har sällan, om någonsin, varit ifrågasatt. Förrän nu. Under de tre senaste ILO-konferenser har arbetsgivarsidan gjort invändningar mot strejkrätten.

Vid konferensen 2012 vägrade arbetsgivarsidan för första gången i ILO:s historia att medverka i den årliga granskningen av hur medlemsländerna lever upp till de ILO-konventioner som de gått med på att följa. Och under årets konferens vägrade man i flera fall gå med på att ILO skulle agera mot de länder som brutit mot strejkrätten, till exempel mot Ghana och Colombia. Till årets konferens hade arbetsgivarsidan dessutom förberett sig genom att slipa sina argument och kallat in advokater.

- Då havererade allt, förhandlingarna tog bara stopp, sa Lise Donovan, jurist på TCO, som var med under sommarens konferens.

- Det är en politisk tvist klädd i juridik.

Lise Donovan tror att en bidragande orsak kan vara det politiska läget i Europa sedan 1990 med Östeuropas fall samt en globalisering där allt fler länder förväntas komma överens om och gå med på ILO-konventionernas ställning. En annan händelse som ligger närmre i tid är det så kallade Laval-målet som 2010 utmynnade i en svårlöst konflikt mellan ILO-rätt och EU-rätt där den slutliga domen begränsade strejkrätten.

Som svar på arbetsgivarsidans invändningar släppte världsfacket Ituc nyligen en rapport som visar att strejkrätten skyddas av internationell arbetsrätt.

Linnea Andersson
Linnea Andersson
[email protected]