Hoppa till huvudinnehåll
Internationellt

80 miljoner jobb hotas av klimatet

Den globala uppvärmningen väntas leda till svårare arbetsförhållanden och lägre produktivitet. Totalt beräknas 80 miljoner heltidsjobb försvinna fram till 2030, visar en färsk rapport från den internationella arbetsorganisationen, ILO.
Kamilla Kvarntorp Publicerad 5 juli 2019, kl 14:13
AP Photo/Sergei Grits/TT
En kvinna i Belarus (Vitryssland) fyller på sin vattenflaska i Minsk under värmeböljan i slutet av juni i år. AP Photo/Sergei Grits/TT

Enligt ILO:s prognos stiger den globala temperaturen med 1,5 grader fram till nästa sekelskifte. Temperaturökningen väntas leda till ökad värmestress. Med värmestress avses temperaturer som är så höga att vi påverkas fysiskt negativt. Det sker normalt vid temperaturer över 35°C i hög luftfuktighet. Att arbeta när det är varmare är en hälsorisk, och kan i extrema fall leda till värmeslag – vilken kan vara dödligt.

När arbetstagarnas fysik och arbetsförmåga försämras på grund av värmen påverkas produktiviteten och företagens ekonomi negativt – och arbetstillfällen försvinner. Om rapportförfattarna får rätt och den globala temperaturen stiger med 1,5 grader till nästa sekelskifte väntas 2,2 procent av den totala arbetstiden, motsvarande 80 miljoner heltidsjobb och 2 400 miljarder amerikanska dollar gå förlorade fram till 2030.

Jordbruket och byggbranschen väntas drabbas hårdast av de stigande temperaturerna. Exempel på andra utsatta branscher är turism, sport, transport samt vissa former av industriellt arbete.

Hårdast drabbas låglöneländer, där möjligheterna att snabbt anpassa sig till högre temperaturer är sämre. Asien och Västafrika är två särskilt utsatta regioner – 5 procent av arbetstiden, vilket motsvarar 43 respektive 9 miljoner arbetstillfällen – väntas försvinna på grund av klimatförändringarna fram till 2030.

För att hantera klimatförändringarna och skydda arbetstagarna efterfrågar rapportförfattarna större satsningar på att utforma, finansiera och genomföra nationella strategier för värmestress. Det behövs till exempel bättre varningssystem för kommande värmeböljor. Anpassning av arbetstider, klädkoder, utrustning samt användning av ny teknologi, mer arbeta i skuggan och återkommande pauser är andra exempel på hur de stigande temperaturerna kan hanteras.

Läs mer: Working on a warmer planet: The effect of heat stress on productivity and decent work

Kamilla Kvarntorp
[email protected]