Hoppa till huvudinnehåll
Hälsa

Hjärnfunktioner förbättras med stigande ålder

Vissa tankeförmågor som vi behöver i våra jobb blir bara bättre med åren. Träning ger färdighet för bland annat förmågan att bearbeta ny information och att fokusera på det väsentliga, visar ny forskning. 
Johanna Rovira Publicerad 23 augusti 2021, kl 06:34
Shutterstock
Vissa kognitiva förmågor fungerar bättre hos äldre än hos yngre. Shutterstock

Att bli äldre påverkar i viss mån vår arbetsprestation. Men inte alltid till det sämre. Forskare vid Georgetown University Medical center i USA undersökte tre olika funktioner i hjärnan hos 702 personer i åldrarna 58-98 år.

De fann att även om reaktionsförmågan försämrades med stigande ålder, så kunde förmågan att koncentrera sig på det mest väsentliga och förmågan att sortera bort irrelevant information, förbättras med åren, åtminstone upp till 75-80-årsåldern. 

Dessa kognitiva funktioner i hjärnan anser de amerikanska forskarna, blir bättre genom träning och är viktiga för såväl självkontroll, matte, språk och läsning som för beslutsfattande. 

Delegationen för senior arbetskrafts rapport Vad blir bättre och vad blir sämre när man blir äldre hävdar tvärtom att studier visar att äldre kan ha svårare med snabba beslut. Men rapporten konstaterar samtidigt att för flertalet arbetsuppgifter kompenseras detta och andra försämringar av större motivation, mer erfarenhet och bättre helhetsbedömning.  
 

Johanna Rovira
Johanna Rovira
[email protected]