Hoppa till huvudinnehåll
Diskriminering

Musikföretag avbokade homosexuell kund

Företagets ägare avbokade en kund när han fick reda på att kunden var homosexuell. Det här var diskriminering, menar DO – diskrimineringsombudsmannen – och stämmer företaget.
Oscar Broström Publicerad 12 november 2021, kl 14:35
Musikstudio med instrument.
När musikföretagets ägare fick klart för dig att kunden var homosexuell, avbokade man tiden. Diskrimineringsombudsmannen stämmer nu företaget. Foto: Shutterstock.

Företaget tillhandahåller en tjänst där du får skriva och spela in musik tillsammans med företagets ägare. Efter att ägaren och den nye kunden kommit överens om tid och kostnad, skickade ägaren ett meddelande till kunden och frågade rakt ut om kunden var homosexuell. När ägaren fick ett jakande svar, avbokade han tiden.

Ägaren uppgav att det inte var förenligt med hans kristna tro att samarbeta med någon som är homosexuell.

DO: Det är diskriminering

DO skriver i en kommentar att ägaren har diskriminerat mannen med sitt agerande, samt att ägarens religion och egna tro saknar betydelse i en situation som denna.

– Var och en har en självklar rätt till sin tro, men rättspraxis klargör att själva utövandet av den religiösa tron kan begränsas om utövandet kommer i konflikt med något av de diskrimineringsförbud som finns i diskrimineringslagen, exempelvis förbudet mot diskriminering vid tillhandahållande av tjänster. Ett företag som erbjuder tjänster till allmänheten får därför inte med hänvisning till religion diskriminera mellan olika kunder som vänder sig till företaget, säger Johanna Fernlund tillförordnad chef för DO:s processenhet, i en kommentar.

DO begär att företaget ska betala ut 25 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen. Stämningen är inlämnad till Varbergs tingsrätt, som avgör ärendet.

Oscar Broström
Oscar Broström
[email protected]