Hoppa till huvudinnehåll
Diskriminering

Män löper större risk för etnisk diskriminering

Personer med utländskt klingande namn fick färre positiva svar på jobbansökningar än personer med svenskt klingande namn. Och särskilt diskriminerade blev män.
– Etnisk diskriminering förekommer på den svenska arbetsmarknaden, säger Anni Erlandsson, forskare vid Stockholms universitet.
Oscar Broström Publicerad 1 april 2022, kl 06:00
Man sitter framför dator med händerna i ansiktet.
I en studie från Stockholms universitet fick män med utländskt klingande namn betydligt färre positiva svar än personer med svensk klingande namn. Foto: Shutterstock.

I en ny studie undersökte forskare vid Stockholms universitet hur många svar personer med utländskt klingande namn fick jämfört med personer med svenskt klingande namn. I studien skickades 5 600 fiktiva jobbansökningar ut till utannonserande jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Resultatet blev en tydlig diskriminering av personer med utländskt klingande namn. Framför allt blev män förfördelade.

 Sökande med utländskt klingande namn får betydligt färre positiva svar än sökande med svenskt klingande namn. Vi ser också att män med utländskt klingande namn får färre svar än kvinnor med utländskt klingande namn, säger Anni Erlandsson, doktor i sociologi vid Stockholms universitet, som är den som skrivit studien.

Forskarna tog även in uppgifter på kontaktpersonens kön i jobbannonsen, för att se om män och kvinnor gjorde olika urval.

 Det är både manliga och kvinnliga rekryterare som diskriminerar ansökande med utländskt klingande namn, säger Anni Erlandsson.

De sökta jobben i avhandlingen fanns på hela arbetsmarknaden och Erlandsson berättar att tjänsterna delades in utifrån om de var kvinnodominerade, mansdominerade, könsbalanserade, låg- och högkvalificerade.

 I framför allt högkvalificerade yrken diskriminerar kvinnliga rekryterare män med utländskt klingande namn framför kvinnor med utländskt klingande namn. Manliga rekryterare diskriminerar på samma sätt men då i ansökningar till mansdominerade yrken.

Ser ni någon orsak till varför det är så här?

 Utifrån den här forskningen kan jag inte svara på det. Syftet med den här forskningen var att studera om det finns diskriminering. I framtida forskning skulle jag gärna titta på vilka mekanismer som ligger bakom diskriminering, säger Anni Erlandsson.

Diskriminering

Unionens a-kassa anmäld för diskriminering av blind

I början av året anmälde Ida Östlund som är blind Unionens a-kassa till Diskrimineringsombudsmannen. Orsaken är att hon inte kan använda deras hemsida för att söka ersättning.
Lina Björk Publicerad 13 maj 2024, kl 06:02
En fasad med texten Unionens a-kassa. Till vänster blindskrift.
Ida Östlund har anmält Unionens a-kassa till Diskrimineringsombudsmannen, då hon som blind inte kan använda deras hemsida för att söka ersättning. Foto: TT/ Steven Senne/ Mats Thorén

Ida Östlund som är blind, använder ett så kallat skärmläsningsprogram som läser upp innehållet på webbsidor hon använder. Men när hon skulle använda det för att söka ersättning hos Unionens a-kassa tog det stopp. 

– Deras webbsystem är inte byggt för att jag som blind ska kunna använda det. Jag kan varken söka ersättning eller ta del av mina handlingar på inloggat läge, vilket är väldigt frustrerande. 

Hon frågade då om handläggarna kunde hjälpa henne via telefonen men eftersom det krävs mobilt Bank-ID för att godkänna handlingar gick inte det. Att träffa en fysisk person på ett kontor gick inte heller. Ida Östlund valde då att anmäla Unionens a-kassa till Diskrimineringsombudsmannen med motivering att hon blivit diskriminerad på grund av sin funktionsnedsättning. 

– Det sista jag vill är att bråka med a-kassan. Men det är så viktigt att man har med sig funktionsvänligheten när man bygger ett webbsystem. Nu är det krångligt även för seende personer, säger Ida Östlund. 
 

Krav på tillgänglighet

I Sverige finns ett gäng lagar som styr tillgänglighet. Sedan 2018 finns även ett webbtillgänglighetsdirektiv som innebär att webbplatser, intranät och appar ska uppfylla krav på tillgänglighet. Det kan till exempel handla om att kunna navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning. Att texter är lätta att förstå och att det finns möjlighet till uppläsning. 

Den som äger sidan behöver inte själv bygga in funktioner för röststyrning och uppläsning. Sidorna behöver bara skapas så att webbläsare, telefoner och hjälpmedel går att användas på dem. Det är här Ida Östlund menar att Unionens a-kassa har mer att lära. Hon har fått besked om att DO startat ett ärende av hennes anmälan. 

– Det känns bra. Kanske det hjälper någon annan. 

Unionens a-kassa har nyligen fått ta del av anmälan och har till och med den 17 maj på sig att lämna ett svar till Diskrimineringsombudsmannen. Mer än så vill man inte kommentera i nuläget.