Hoppa till huvudinnehåll
Diskriminering

Julkalender Lucka 20: Diskrimineringslagen

Han är gammal
Hon går runt med slöja
Runt med slöja
Han är same
Hon pussas mest med tjejer
Mest med tjejer
Nej tack, nej tack
Här får ni inte jobba
Inget jobb

Men då kommer
Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen
Säger ”hörrni!”
Så får det inte vara
Inte vara
Nu så, nu så
Nu får alla jobba
Massa jobb
David Österberg Publicerad 20 december 2019, kl 08:36

Här har vi samlat alla luckor i Julkalendern

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter. Det är olagligt att diskriminera någon utifrån följande sju grunder: ön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Läs mer: Lagarna du bör ha koll på i arbetslivet

 

Kollegas julkalender

I Kollegas fackliga julkalender innehåller varje lucka ett fackligt begrepp, presenterat i form av ett julklappsrim.

Här har vi samlat alla luckor i Julkalendern

David Österberg
David Österberg
[email protected]