Hoppa till huvudinnehåll
Digitalisering

Olagligt att fota anställda med webbkamera

Chefen kan ha rätt att läsa dina mejl. Ibland kan det till och med vara tillåtet att läsa privata konversationer. Chefen får också kolla vilka webbsidor du har besökt – men inte ta bilder av dig via webbkameran.
David Österberg Publicerad 11 mars 2021, kl 09:51
Hur långt får arbetsgivaren gå när det gäller övervakning av anställda? Illustration: Bo Lundberg

Chefen kan ha rätt att läsa dina mejl och kolla vilka hemsidor du har varit inne på. Men gränsen mellan vad som är tillåtet och inte är inte glasklar. Kollega bad Pierre Dahlqvist, förbundsjurist på Unionen, att ge sin syn på saken.

Läs mer: "Övervakning av anställda ökar lavinartat"

Hur mycket får en arbetsgivare övervaka vad en medarbetare gör på jobbet?
– När en arbetsgivare genomför kontroller som innefattar automatisering sker en behandling av personuppgifter. Då är arbetsgivaren också skyldig att följa GDPR. Enligt GDPR ska en anställd informeras innan uppgifterna samlas in och det ska finnas laglig grund för insamlandet. En grundläggande princip i GDPR är att insamlandet ska vara ändamålsenligt samt inkräkta så lite som möjligt i den anställdes personliga integritet. Arbetsgivaren måste därför alltid undersöka om det finns mindre ingripande åtgärder för att uppnå samma mål. I det här fallet kan det betyda att man inte får samla in data för exempelvis IT-säkerhet och sedan använda den för att göra statistik av hur produktiv en arbetstagare är. Men det är svårt att säga generellt vad som är tillåtet, det blir en avvägning mellan arbetsgivarens intressen och arbetstagarens intresse av integritet.

Läs mer: TCO vill se skärpt lagstiftning

Är det tillåtet att kolla vem en anställd mejlar och vad det står i mejlen?
– Under vissa förhållanden, ja. E-postmeddelanden som handlar om arbetsuppgifter kan få läsas. Är det fråga om en vardaglig konversation mellan medarbetare är det sannolikt inte tillåtet för arbetsgivaren att läsa e-postmeddelandena. Om det finns en stark misstanke om brottslighet eller illojalitet kan arbetsgivaren även ha rätt att läsa e-post av privat natur. Det krävs under alla omständigheter att arbetsgivaren informerar på förhand om att e-post kan komma att läsas, annars är det i strid med GDPR. Om kontroller sker exempelvis av IT-säkerhetsskäl bör detta snarast kunna kontrolleras genom loggar utan att e-postmeddelandena som sådana läses.

Läs mer: Programmen som övervakar dig på jobbet

Får arbetsgivaren ta reda på vilka hemsidor en medarbetare har besökt?
– En arbetsgivare kan ha rätt att kontrollera det, exempelvis för att säkerställa att man inte får in skadlig kod i systemet. Men utgångspunkten är att kontroll som innebär bevakning i realtid är förbjuden såvida det inte krävs för arbetstagarnas säkerhet.

Är det tillåtet att använda ett program som visar hur mycket tid en anställd har lagt på olika arbetsuppgifter under en dag?
– Jag vågar inte svara på det ur ett generellt perspektiv. Man får göra en analys av varje situation.

Får arbetsgivaren ta bilder av en anställd via webbkameran?
– Nej, det är inte tillåtet.

Men om man som anställd har gett sitt samtycke till det?
– Styrkeförhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare är så skilda att det som utgångspunkt inte kan betraktas som ett giltigt samtycke. Därför skulle jag säga att det ändå kan bli tal om skadestånd om en arbetsgivare gör så.

Digitalisering

SAS satsar stort på AI – trots krisande bransch

Trots en krisande bransch satsar flygbolaget SAS hårt digitalt. CIO Charlotte Svensson vill dubblera it-avdelningen och utnyttja artificiell intelligens.
Linnea Andersson Publicerad 14 februari 2024, kl 06:00
Till vänster ett SAS-flygplan och till höger Charlotte Svensson, CIO på SAS.
SAS CIO Charlotte Svensson: "AI kan sänka bränsleåtgången och ge bättre service" Foto: Johan Nilsson/TT/SAS.

SAS har gått igenom några tuffa år, ändå växer er it-avdelning.

– Efter pandemin tvingades vi ställa om. Vår digitala ambition handlar om att satsa mer på AI, att optimera våra flygplan, avtal och sådant som bränsle. Tanken är att fördubbla vår digitala arbetskraft, i stället för att köpa tjänster externt. Fokus är att rekrytera och bygga kompetens.

Och det är inte anställda som försvinner när ni ställer om?

– Under pandemin drog vi ner till ”bare minimum”, många fick lämna.

Kan AI sänka bränsleåtgången?

– Ja, genom att ta fram väldigt bra data på hur mycket last vi tar ombord. Är det en lång flight är det mer bagage än det är tur och retur Arlanda–Oslo. Vi får data över hur mycket vatten som förbrukas, hur mycket mat som slängs och mängden produkter som tas ombord utan att användas. Det handlar om väldigt många små saker som sammantaget påverkar.

På vilka andra sätt använder ni AI?

– I stort sett inom alla delar av verksamheten. Men vi använder framför allt AI som beslutsstöd.

AI optimerar allt från bränsle till kundservice

Varför är det viktigt att vara ett digitalt flygbolag?

– SAS är inte ett särskilt stort flygbolag. Vi har en fördel av att vara på den skandinaviska marknaden där våra kunder är digitalt mogna – och dessutom väldigt tidseffektiva. I Sverige, Norge och Danmark förväntar man sig att få sköta saker själv, utan mänsklig kontakt. Om vår personal slipper sitta bakom en disk kan de vara mobila och hjälpa kunderna där de är, i stället för att kunden ska slussas runt.

Vad krävs av dig som chef i en sådan satsning?

– Som alltid – ett bra team. Och då menar jag inte bara mitt team, utan i ett bredare perspektiv. Ska man göra svåra saker handlar det alltid om människor. Om jag tar fram lösningar som inte fungerar för vår personal eller passagerarna kommer de inte att användas. Det handlar om att se en roll som min som en servicefunktion – jag ska se till att alla kan göra sitt jobb på ett enklare och bättre sätt.

Påverkas den digitala planen av att SAS har nya storägare?

– Det är denna plan de har valt. Att leverera på den kommer att bli viktigt.

CHARLOTTE SVENSSON

GÖR: CIO (it-chef) och vice vd på SAS sedan fyra år tillbaka.

ÅLDER: 56.

KARRIÄR: Senast ansvarig för affärsområdet brev och digitala tjänster på Postnord. Innan dess på Bonnier med flera höga befattningar. Utbildad systemvetare vid bland annat Chalmers och Stanford University.