Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Unionen: kollektivavtalet inte diskriminerande

Kollektivavtalet som slöts mellan Unionen och den svenska delen av SAS i fjol är könsdiskriminerande. Det anser 109 kabinanställda som nu begärt att DO ska utreda frågan.
- Vår uppfattning är att avtalet inte är diskriminerande, säger Unionens chefsjurist Martin Wästfelt.
Lina Björk, Lina Jonsson Publicerad 16 augusti 2013, kl 09:06
Förra hösten träffades ett kollektivavtal mellan SAS och Unionen om anställningsvillkor för kabinanställda med placering i Sverige. I avtalet ingick bland annat en förändring av pensionsvillkoren.
Både piloterna och de kabinanställda fick höjd pensionsålder. Däremot behöll piloterna sin intjänade pension.

- De här 109 kabinanställda som har lämnat in en anmälan, anser att de pengar som betalats in till pensioner är öronmärkta för dem och att de nu är blåsta på dem. Vår uppfattning är att man kan göra förändringar i pensionssystemen innan de anställda gått i pension. Och man måste också vara medveten om att vid förhandlingarna så handlade det om ett val mellan flera onda ting, bland annat ville man värna om jobben, säger Martin Wästfelt.

De kabinanställda har nu lämnat in två anmälningar om diskriminering till DO. Dels anser man att pensionsavsättningarna för anställda med bas i Stockholm är betydligt sämre än för dem med bas i Köpenhamn. Dels ifrågasätter man att piloterna, som är övervägande män, har fått ett bättre pensionsavtal än de kabinanställda, som är övervägande kvinnor.

- Jag tror att det blir svårt att driva. Man kan inte hävda en allmän rättvisebedömning mellan olika yrkesgrupper med olika kollektivavtal, det vore som att jämföra läkare och sjuksköterskor. Sedan jobbar många svenska kabinanställda på baser i Norge och Danmark och går efter deras regler, så etnisk diskriminering är också svår att hävda.

Unionen har gått igenom ärendet på begäran av de 109 kabinanställda, men inte funnit anledning att ompröva sitt ställningstagande. Nu väntar DO svar från facket om man vill företräda sina medlemmar i en eventuell tvist.

- Vår bedömning är att vi inte kommer att företräda dem. Visst kan ett förbund eller klubb bli pressad att ta beslut som går ut över en viss grupp, men det anser vi inte har hänt i det här fallet. Vi har aldrig haft något syfte att diskriminera. Det skulle motverka hela den fackliga idén.
Lina Jonsson