Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Så blev Sverige ett land som alla andra

För 20 år sedan började Sverige bekämpa arbetslösheten mer som andra länder i Europa. I stället för allmän ekonomisk politik fokuserade man på arbetsmarknadspolitik. Samtidigt parkerade arbetslösheten på en högre nivå.
Rickard Jakbo Publicerad 25 augusti 2010, kl 10:46

- Man ansåg länge att den skandinaviska välfärdspolitiken förutsatte en hög sysselsättning för att det skulle gå ihop ekonomiskt. Alla partier ställde upp detta, säger Johannes Lindvall, doktor i statsvetenskap på Oxford University.

Det fanns flera skäl till att låg arbetslöshet var en självklarhet. För att ha råd att betala höga ersättningar vid arbetslöshet och sjukdom så måste de flesta arbeta. Konflikterna blir också färre i ett samhälle med låg arbetslöshet. Ändå ändrade politikerna inställning i början av 90-talet. Man satte inte längre full sysselsättning högst på dagordningen.

- Politikerna trodde inte längre att de kunde styra ekonomin lika mycket, utan att det skulle få en negativ konsekvens för inflationen, säger Johannes Lindvall som för ett par år sedan kom ut med boken "Ett land som alla andra", som beskriver hur Sverige la om sin politik.

I rask takt gjorde sig politikerna av med de verktyg man hade använt på 70- och 80-talet.
- Man gick från en mer allmän ekonomisk politik till att försöka påverka hur arbetsmarknaden, välfärdsstaten och a-kassan fungerar.

I och med att man band kronan till euron kunde man inte heller använda växelkurspolitiken och skriva ned värdet på kronan. Politikerna avsade sig också det direkta inflytandet över räntan och överlät den till en oberoende riksbank. Att fortsätta att bygga ut den offentliga sektorn sågs inte heller som ett alternativ, eftersom skatterna redan var relativt höga.

Dessutom hade man redan på 80-talet slutat använda den expansiva finanspolitiken, ett slags frikostighet med statliga satsningar i dåliga tider. Johannes Lindvall menar att detta delvis berodde på att socialdemokraterna och mittenpartierna ändrade attityd. Det var inte längre lika viktigt med en aktiv och stark stat, inte ens för att garantera full sysselsättning.

Men säger inte de flesta politiker fortfarande att jobben är viktigast?

- Då var det annorlunda. Då var full sysselsättning något som man ville att staten skulle garantera. Nu tror jag att man väger detta mål mot andra mål, säger Johannes Lindvall.

De medel som Sverige har använt sig av sedan 1990 är olika former av arbetsmarknadspolitiska reformer, till exempel förändringar av arbetsmarknadsutbildningen, arbetsrätten och a-kassan. Denna inriktning har man delat med stora delar av västvärlden, enligt Lindvall.

2008 hände något som Lindvall betecknar som oväntat. I samband med krisen samordnade sig västvärldens ekonomier och började, åtminstone tillfälligt, att åter använda den expansiva finanspolitiken, den som man gjort sig av med på 80-talet.

- I de flesta rika länder handlar diskussionen idag om att dra tillbaka de expansiva finanspolitiska åtgärder som infördes 2008-2009. Det verkar alltså ha varit fråga om en tillfällig återkomst för sådan politik. Det var en reaktion på det omedelbara hotet om en mycket djup ekonomisk nedgång.

Arkiv

Sparkad Pridegeneral kräver skadestånd

I december fick festivalgeneralen för Malmö Pride sparken. Nu stämmer Unionen arbetsgivaren och kräver 150 000 kronor i skadestånd.
David Österberg Publicerad 15 april 2019, kl 15:44
Johan Nilsson/TT
Den avskedade festivalgeneralen tillbakavisar anklagelser om att ha misskött sin anställning. Johan Nilsson/TT

Föreningen Malmö Pride bildades 2015 och arrangerar den årliga Pridefestivalen i Malmö. En av grundarna, en nu 34-årig man, valdes till ordförande och året därpå blev han också general för festivalen.

Men förra året uppstod flera konflikter i föreningen. Festivalgeneralen fick bland annat kritik för att han både var ordförande för föreningen och anställd av den. Han kritiserades också för att förutom sin lön ha fått provision på intäkterna till Pridefestivalen och för att ha dålig koll på organisation och administration.

Föreningen och Malmö stad – en av festivalens största finansiärer – lät då en revisionsfirma granska hur föreningen hade skötts. Utredningen visade att styrelsen delvis misskött sitt arbete. Revisorn anmärkte bland annat på föreningens bokföring och på dess interna kontroll. 

Den sista oktober förra året höll Malmö Pride ett extra årsmöte och vid det byttes hela styrelsen ut. Då utsågs också en ny ordförande och 34-åringen fick fortsätta som festivalgeneral.

Kort därefter blev han dock avstängd från sin tjänst och i början av december fick han sparken. Styrelsen ansåg bland annat att han borde ha tecknat ett ramavtal med Malmö stad, att han brustit i sin rapportering till styrelsen och misskött organisation och administration.  

Men nu stämmer Unionen arbetsgivaren och vill att Arbetsdomstolen förklarar att avskedandet är ogiltigt. Unionen kräver också att föreningen betalar 34-åringen 150 000 kronor i skadestånd.

Enligt stämningsansökan tillbakavisar 34-åringen att han misskött sin anställning och påpekar att den gamla styrelsen inte hade några invändningar mot hur han skötte sitt arbete. Han anser också att den nya styrelsen blandar samman vad han gjort som ordförande med vad han gjort som anställd och att den främst fokuserar på saker som hänt innan den nya styrelsen tillträdde.