Hoppa till huvudinnehåll
Arbetstid

Var femte chef räknar med jobb vid vabb

Fler än nio av tio anställda tror att deras arbetsgivare förväntar sig att de läser jobbmejl samtidigt som de är hemma och vårdar sjukt barn. Och fler än var femte chef gör det också - förväntar sig att anställda som vabbar också jobbar.
Sandra Lund Publicerad 3 juni 2014, kl 13:44

Anställda som är hemma och tar hand om sjuka barn tror alltså att arbetsgivaren förväntar sig att de också jobbar. Det visar en undersökning från Manpower Work Life där närmare 4 500 personer, spridda över landet och olika yrkesgrupper, svarat på frågor om jobb, vabb och vobb.

- Det har i dag utvecklats en praxis att det är acceptabelt att åtminstone utföra enklare arbetsuppgifter under vabbperioden. Den anställda ska vara hemma och vårda sjukt barn utan påtryckningar att behöva jobba, säger Monica Längbo som är HR-direktör på ManpowerGroup i en kommentar till undersökningen.

91 procent av de tillfrågade tror att arbetsgivaren vill att de läser jobbmejl när de vabbar. 87 procent tror att chefen förväntar sig att man svarar på jobbsamtal. Och 79 procent tror att man också måste utföra mindre arbetsuppgifter under vabb-tiden.

Samtidigt visar undersökningen att det skiljer något mellan de anställdas förväntningar på att jobba när man vabbar, och hur det faktiskt är. På den mer generella frågan om anställda förväntas jobba samtidigt som de vårdar sitt sjuka barn svarar 22 procent av cheferna att det faktiskt är så, de förväntar sig det. Medan 31 procent av de anställda upplever att det finns en sådan förväntan.

Det är förbjudet att jobba med lön och samtidigt ta ut ersättning för vård av sjukt barn från Försäkringskassan.