Hoppa till huvudinnehåll
Arbetstid

Kortade arbetstiden – fick lika mycket gjort

Sex timmar i stället för åtta. Under 18 månader kortade personalen på Östersundshem sin arbetstid – och upplevde att de fick lika mycket gjort och mer tid för återhämtning. Men på måndag är allt som vanligt igen.
David Österberg Publicerad 29 augusti 2019, kl 11:36
Tobias Nykänen / TT
Under de första åtta-nio månaderna sjönk sjuktalen drastiskt på Östersundhem. Tobias Nykänen / TT

Vintern 2018 inleddes ett försök med arbetstidsförkortning på bostadsbolaget Östersundshem. Alla anställda fick, om de ansåg att det var möjligt, jobba sex timmar per dag i stället för åtta. Projektet avslutas den här veckan och har följts av forskare från Mittuniversitetet. Enligt deras delrapport går det att se flera positiva resultat.

– De största fördelarna var upplevelsen av ökat välbefinnande och bättre sömnkvalitet, säger Ingrid Zakrisson, professor vid institutionen för psykologi och socialt arbete och en av forskarna bakom studien.

Särskilt påtaglig var effekten för kvinnor.

– Vår studie ger ingen förklaring till varför det är så. Men annan forskning har visat att kvinnor ofta tar större ansvar för hemarbete, har högre sjukfrånvaro och upplever att de har mindre flexibilitet i livet.

Av resultaten går inte att utröna om de anställda verkligen fick lika mycket gjort som tidigare, men personalens uppfattning var att de hann med sitt arbete på kortare tid. En förklaring skulle kunna vara att de kortare arbetsdagarna medförde mer tid för återhämtning.

– Många av deltagarna poängterade att de hade möjlighet att återhämta sig och därför orkade jobba när de väl var på jobbet. Behovet att ta långa kaffepauser minskade till exempel, säger Ulrika Danielsson, lektor vid institutionen för psykologi och socialt arbete.

Ett av syftena med arbetstidsförkortningen var att få ner sjuktalen. Under de första åtta-nio månaderna sjönk också sjuktalen drastiskt, men ökade sedan igen. Förklaringen till ökningen är troligtvis den turbulens som funnits kring Östersundshem.

– Det är den mest rimliga förklaringen. Nedgången var stabil och siffrorna väldigt slående. I enkäterna svarade många att arbetstidsförkortningen gjorde att de trots allt orkade med jobbet under den jobbiga perioden, säger Ulrika Danielsson.

Att resultaten från Östersundshem pekar på positiva effekter av en kortare arbetsdag betyder inte att modellen passar alla företag, enligt forskarna.

– Det är väldigt svårt att avgöra vilken arbetstid som är rimlig, det beror helt på vilken verksamhet det handlar om. En förklaring till att försöket på Östersundshem blev lyckat var att personalen och ledningen hade gjort ett grundligt förarbete där de bland annat tittade på vilka uppgifter som kunde effektiviseras, säger Ingrid Zakrison.

Unionens representanter, Gunilla Nilsson och Maria Bergsten, är positiva till försöket. De är övertygade om att personalen fick lika mycket gjort på kortare tid.

– Jag tycker personligen att det har varit mycket lättare att hålla fokus en hel arbetsdag. Jag kan räkna antalet raster jag har behövt ta på ena handen. Men tar en snabb kopp kaffe och så kör man igen. Man orkar jobba när man väl är på jobbet. Och får tid för återhämtning, säger Maria Bergsten.

Försöket avslutas på måndag och då är det åttatimmarsdagar som gäller igen. Men projektet ska utvärderas internt och personalen hoppas på att arbetstidsförkortningen permanentas.

– Jag tror att utvärderingen kommer att visa fördel för sextimmarsdagen. Från personalens sida finns absolut ett önskemål om att fortsätta, men det är ju upp till ledning och styrelse, säger Gunilla Nilsson.

Även forskarna ska analysera materialet djupare.

Läs mer: Vad hände med debatten om förkortad arbetstid?

David Österberg
David Österberg
[email protected]