Hoppa till huvudinnehåll
Arbetstid

Ineffektiva möten stor tidstjuv

Tjänstemän i Sverige tillbringar fem veckor av sin årsarbetstid sittande i möten, varav bara åtta procent är effektiva. För ett företag med 50 anställda beräknas kostnaden för mötena vara minst 3,7 miljoner kronor per år.
Johanna Rovira Publicerad 16 september 2019, kl 10:58
Eric Gay
Fem veckor av vår årsarbetstid sitter vi i möten enligt en undersökning. Eric Gay

Undersökningen, som gjorts av företaget Mötesutveckling.se, visar att tjänstemän springer på möten i genomsnitt 4,7 gånger per vecka. Chefer  har det värre - deras möteskalendrar innehåller i snitt närmare sju bokningar i veckan. 15 procent av cheferna sitter i möte mer än två gånger per dag eller 10 gånger i veckan.

Ett standardmöte varar i snitt en timme och mötesföretaget har räknat ut att för ett företag med 50 anställda, ligger enbart personalkostnaden för mötestiden på 3,7 miljoner kronor per år, lågt räknat. Tillkommer eventuella kostnader för fikabröd och lokalhyra.

Ändå är drygt hälften av alla som svarat på undersökningen tveksamma till att alla på mötet förstått vad som beslutats. Bara åtta procent av de tillfrågade menar att samtliga möten de närvarar på är effektiva.

Bara en dryg fjärdedel av mötesdeltagarna i det privata näringslivet tycker, enligt undersökningen, att mötena de går på i regel är tråkiga. En tredjedel svarar varken eller på frågan om tråkiga möten och närmare 40 procent hävdar att deras möten inte alls är så trista.

Den dominerande faktor som gör ett möte mer lustfyllt är när beslut fattas, men drygt en fjärdedel av mötesdeltagarna uppskattar mest diskussionen med sina kollegor. 15 procent svarar att det som gör dem mest glada under ett möte är när de skrattar tillsammans medan sju procent blir mest uppåt när mötet slutar före utsatt klockslag.

Nästan lika många glädjs åt gott fika på mötet.

Johanna Rovira
[email protected]