Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsskada

Utslagen tand räknas inte som arbetsskada

Den skatterevisor som slog ut en tand när han spelade hockey under friskvårdstimmen har inte rätt till ersättning för arbetsskada. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och går därmed på Försäkringskassans linje.
Anita Täpp Publicerad 31 januari 2020, kl 13:17
Carina Johansen/NTB Scanpix/TT
Mannen får ingen ersättning för arbetsskada eftersom hans anställning som revisor inte ställde några särskilda krav på god fysik, enligt Högsta domstolen. Carina Johansen/NTB Scanpix/TT

Den som skadar sig på arbetstid är vanligtvis skyddad och försäkrad via arbetsskadeförsäkringen och kan exempelvis få ersättning för tandvård.

Men det gäller inte om du gör dig illa under friskvårdstimmen och har ett jobb som inte kräver särskilt god kondition. Det har både Förvaltningsrätten i Växjö och Kammarrätten i Jönköping slagit fast tidigare.

Bakgrunden är att en skatterevisor i februari 2016 skadade en tand när han spelade hockey under friskvårdstimmen.

Sedan Försäkringskassan nekat honom ersättning för arbetsskada har nu också avslaget prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. I domen konstaterar domstolen bland annat att även om olycksfallet inträffade i samband med en friskvårdsaktivitet som utövades på betald arbetstid så var deltagandet frivilligt och ägde rum utan arbetsgivarens inblandning.

Läs mer: Hockeyspelande revisor får nobben av kammarrätten

Dessutom ställde mannens anställning inga särskilda krav på god fysik för att han skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter, skriver domstolen och fortsätter:

”Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening saknades det samband mellan olyckan och arbetet som är en förutsättning för att skadan ska anses ha uppkommit till följd av ett olycksfall i arbetet”.

Läs hela domen här.

Fakta

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Huvuduppgiften är att skapa prejudikat, alltså vägledande avgöranden.

Arbetsskada

Olycksfall till jobbet med elsparkcyklar ökar

De senaste åren har det blivit allt vanligare med olyckor med elsparkcyklar. Om du skadar dig på väg till jobbet kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
David Österberg Publicerad 23 augusti 2022, kl 13:37
Person åker elsparkcykel
Det blir allt vanligare att människor råkar ut för olyckor när de tar elsparkcykel till jobbet. Foto: Christine Olsson/TT

Det kan vara farligt att ta sig till och från jobbet. Under 2019 och 2020 inträffade över 15 000 sådana färdolycksfall, enligt en rapport från Afa Försäkring. I statistiken ingår inte bil- eller motorcykelolyckor eftersom sådana täcks av trafikskadeförsäkringen.

Bland unga i åldern 16-25 år är hot och våld det vanligaste färdolycksfallet. Det beror på att de oftare jobbar i yrken där man går hem sent på kvällen. På andra plats kommer olyckor med elsparkcyklar, enligt rapporten.

– Denna orsak till ett färdolycksfall har ökat för varje år de senaste åren, och särskilt i den yngre åldersgruppen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Halt att ha skor med klack

Risken för att råka ut för ett färdolycksfall ökar med åren. Äldre råkar oftare ut för fallolyckor än yngre och skadar sig dessutom oftare när de ramlar. Det tar också längre tid för äldre att återhämta sig efter en olycka.

Kvinnor skadar sig oftare än män. Orsaken kan vara att de oftare går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet jämfört med män. Bland kvinnor är fallolyckor vanligare än cykelolyckor – bland män är förhållandet det omvända. Enligt Emil Askestad kan en förklaring till det vara att kvinnor oftare har hala skor med klackar.

Många cyklister i storstan

I storstadsregionerna är cykelolyckor vanligast, medan fallolyckor dominerar i övriga landet. Det är farligast att ta sig till jobbet i Stockholms län, med Västerbotten på andra plats. Det beror på att det ofta är halt där på vintern, enligt Emil Askestad.

Färre olyckor när fler jobbar hemifrån

Antalet färdolyckor varierar över åren. En förklaring till det kan vara att vissa år domineras av snö och halka, medan andra är mildare och torrare. I statistiken finns dessutom en tydlig pandemieffekt: År 2020 arbetade många hemifrån och då minskade antalet färdolyckor rejält jämfört med året innan.

Då kan du få pengar om du ramlar

  • Afa Försäkring ägs gemensamt av fack och arbetsgivare. Försäkringsbolaget har hand om de försäkringar som du har via ditt kollektivavtal.
  • En av försäkringarna är arbetsskadeförsäkringen. Den täcker olycksfall i arbetet, arbetssjukdom och olyckor på väg till och från jobbet.
  • Om du skadar dig på väg till eller från jobbet kan du få ersättning för:

- Kostnader för läkarvård, sjukgymnastik och läkemedel.

- Sveda och värk om du är sjukskriven i mer än 30 dagar.

- Bestående fysiska och psykiska besvär.

- Vanprydande ärr.

- Förlust av tand.