Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsskada

Skyddad påtår på kontoret - men inte hemma

Det kan bli knivigt att få ersättning för arbetsskada om olyckan är framme när du jobbar hemifrån på grund av corona. Arbetsgivarna är däremot skyddade mot skadeståndsanspråk.
Johanna Rovira Publicerad 17 juni 2020, kl 16:25
Colourbox
Snubblar du hemma när du hämtar kaffe omfattas du inte av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen. Colourbox

Från fackligt håll varnas för att många tjänstemän, som jobbar hemma på grund av pandemin är otillräckligt försäkrade om olyckan skulle vara framme. Den kollektivavtalade Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, TFA, är anpassad efter hur arbetsmarknaden såg ut på 1970-talet och är definitivt inte tänkt för distansarbete från hemmet – inte ens när det är beordrat att jobba hemma, som nu coronavåren 2020.

Läs mer: Färre olyckor till och från jobbet i spåren av corona

Halkar du exempelvis när du ska hämta kaffe i köket, gäller inte TFA, enligt Sofia Tengedal, försäkringsspecialist på AFA Försäkring.

– Om arbetsgivare vill att arbetstagarna ska vara försäkrade också när man tar kaffe i köket, så får de teckna en tilläggsförsäkring, säger hon.

Vissa privata bolag har börjat sälja försäkringar som ska täppa till hålen, men det finns ingen partsgemensam försäkring som skyddar arbetstagaren helt hemmavid. TFA skyddar däremot arbetsgivaren – anställda som drabbas av arbetsskada kan inte föra skadeståndstalan mot arbetsgivare som har tecknat TFA.

Privattjänstmannakartellen PTK inledde 2017 förhandlingar med LO och Svenskt Näringsliv för att utveckla TFA. Förhandlingarna återupptogs i mars i år.

Gäller hemma – i vissa fall

TFA gäller hemma också, menar Sofia Tengedal – under vissa förutsättningar.

– Det viktiga är väl att man verkligen håller på med sina arbetsuppgifter. Halkar du i köket på väg att hämta kaffe, ja då omfattas du inte eftersom du inte gör dig illa på grund av arbetet. På en arbetsplats är det starkare koppling till arbetet, då är vi mer generösa även om du halkar när du hämtar kaffe.

Men om man nu går runt i hemmet samtidigt som man har ett telefonmöte? Och slår i tån i en illa placerad tripp trapp-stol?
– Vi gör alltid en bedömning i det enskilda fallet och väger då in samtliga faktorer. I mina öron låter det som en sådan situation som inte skulle vara omöjlig att ersätta. Det är klart att man inte behöver sitta blixtstill på sin arbetsstol för att omfattas av försäkringen.

Att ha ett jobbsamtal på gång i mobilen när man förflyttar sig runt i lägenheten skulle kunna vara ett tips för den som vill försäkra sig om att vara försäkrad och vill multitaska. Men det funkar inte i alla situationer. Vill du sysselsätta händerna med exempelvis att stryka tvätt under telefonmötet, och skadar dig på strykjärnet, ligger du pyrt till.

– Du skulle inte omfattas. Då gör du dig inte illa på grund av arbetet. Syftet med försäkringen är ju att det betraktas som farligare att jobba än att vara i hemmet. Arbetsgivarens ansvar sträcker sig inte till när du stryker din tvätt, säger Sofia Tengedal.

Att bevisa att du faktiskt utförde arbete när hyllan ramlade ner och slog dig i huvudet kan bli svårt. På arbetsplatsen finns det ofta kollegor som kan bekräfta vad som hände, men hemma är det knepigare att styrka att olyckan skedde när du var i full färd att färdigställa ett pm.

– Vår utgångspunkt är att de försäkrade talar sanning. Det är klart att det finns många gråzoner och udda situationer. Med tanke på hur många som jobbar hemifrån nu kommer vi rimligtvis att få in fler ansökningar om arbetsskador som uppstått i hemmet.

– Men sen tror jag att färre skadar sig hemma än på jobbet, säger Sofia Tengedal. 

Exempel då TFA kan gälla hemma enligt AFA:

  • om du snubblar på datasladden till din jobbdator
  • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
  • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
  • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
  • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
  • det kan även vara vid ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta.

Lagstadgad försäkring
Den som drabbas av en arbetsskada kan ansöka om olika ersättningar från arbetsskadeförsäkringen. De vanligaste är livränta (ersättning för inkomstförlust) och ersättning för kostnader (för tandvård, särskilda hjälpmedel eller sjukvård utomlands).

TFA
De allra flesta har även kollektivavtalad Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), som ger extra ersättning om du skadar dig på jobbet, till eller från jobbet eller får en arbetssjukdom. TFA-avtalet är ett kollektivavtal som ger ekonomiskt skydd till den som råkar ut för en arbetsskada.

Arbetsskada

Olycksfall till jobbet med elsparkcyklar ökar

De senaste åren har det blivit allt vanligare med olyckor med elsparkcyklar. Om du skadar dig på väg till jobbet kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
David Österberg Publicerad 23 augusti 2022, kl 13:37
Person åker elsparkcykel
Det blir allt vanligare att människor råkar ut för olyckor när de tar elsparkcykel till jobbet. Foto: Christine Olsson/TT

Det kan vara farligt att ta sig till och från jobbet. Under 2019 och 2020 inträffade över 15 000 sådana färdolycksfall, enligt en rapport från Afa Försäkring. I statistiken ingår inte bil- eller motorcykelolyckor eftersom sådana täcks av trafikskadeförsäkringen.

Bland unga i åldern 16-25 år är hot och våld det vanligaste färdolycksfallet. Det beror på att de oftare jobbar i yrken där man går hem sent på kvällen. På andra plats kommer olyckor med elsparkcyklar, enligt rapporten.

– Denna orsak till ett färdolycksfall har ökat för varje år de senaste åren, och särskilt i den yngre åldersgruppen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Halt att ha skor med klack

Risken för att råka ut för ett färdolycksfall ökar med åren. Äldre råkar oftare ut för fallolyckor än yngre och skadar sig dessutom oftare när de ramlar. Det tar också längre tid för äldre att återhämta sig efter en olycka.

Kvinnor skadar sig oftare än män. Orsaken kan vara att de oftare går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet jämfört med män. Bland kvinnor är fallolyckor vanligare än cykelolyckor – bland män är förhållandet det omvända. Enligt Emil Askestad kan en förklaring till det vara att kvinnor oftare har hala skor med klackar.

Många cyklister i storstan

I storstadsregionerna är cykelolyckor vanligast, medan fallolyckor dominerar i övriga landet. Det är farligast att ta sig till jobbet i Stockholms län, med Västerbotten på andra plats. Det beror på att det ofta är halt där på vintern, enligt Emil Askestad.

Färre olyckor när fler jobbar hemifrån

Antalet färdolyckor varierar över åren. En förklaring till det kan vara att vissa år domineras av snö och halka, medan andra är mildare och torrare. I statistiken finns dessutom en tydlig pandemieffekt: År 2020 arbetade många hemifrån och då minskade antalet färdolyckor rejält jämfört med året innan.

Då kan du få pengar om du ramlar

  • Afa Försäkring ägs gemensamt av fack och arbetsgivare. Försäkringsbolaget har hand om de försäkringar som du har via ditt kollektivavtal.
  • En av försäkringarna är arbetsskadeförsäkringen. Den täcker olycksfall i arbetet, arbetssjukdom och olyckor på väg till och från jobbet.
  • Om du skadar dig på väg till eller från jobbet kan du få ersättning för:

- Kostnader för läkarvård, sjukgymnastik och läkemedel.

- Sveda och värk om du är sjukskriven i mer än 30 dagar.

- Bestående fysiska och psykiska besvär.

- Vanprydande ärr.

- Förlust av tand.