Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsskada

Hårt arbetsklimat ger färre arbetsskadeanmälningar

Antalet arbetsskadeanmälningar har minskat drastiskt de senaste tio åren och facken driver rekordfå rättsliga försäkringsärenden, skriver Arbetet. En konsekvens av en tuffare arbetsmarknad anser LO-TCO Rättsskydd.
Linnea Andersson Publicerad 25 februari 2014, kl 15:53

Förra året anmälde fackförbunden 1 045 fall till LO-TCO Rättsskydd, en minskning på 16 procent jämfört med året innan, enligt Arbetet. Allra mest har arbetssjukdomsfallen minskat. Från att domstolarna prövade 12 000 ärenden gällande belastningsskador år 2005 var det bara en tiondel, 1 200 fall, år 2012.

LO-TCO Rättsskydd driver en kampanj där man träffat fackförbundsföreträdare inom LO, TCO och Saco för att kartlägga varför anmälningarna minskar. Enligt Claes Jansson, enhetschef för försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd, beror minskningen bland annat på att många känner en uppgivenhet inför att anmäla arbetsskador eftersom man inte tror att det går att vinna, en bild som han menar är överdriven. Förutom det beror minskningen på att det blivit ett hårdare arbetsklimat och en hårdare stämning på arbetsplatserna.

- Det är inte populärt att gå till arbetsgivaren och anmäla en arbetsskada. Det har det väl i och för sig aldrig varit, men det har blivit en tuffare situation på arbetsmarknaden, säger Claes Jansson.

Enligt fackliga företrädare som LO-TCO Rättsskydd varit i kontakt med, finns det inom industrin ett system där man sett få antal anmälda skador som ett bevis för att arbetsgivaren och arbetsplatsen är bra. Claes Jansson tror visserligen att det har haft ett vällovligt syfte för att ha koll på arbetsmiljön, men att det fått andra biverkningar.

- Folk vågar inte anmäla de skador som finns, för då blir statistiken dålig och man kanske missar någon bonus eller någon annan trevlighetsgrej, säger han.

Att antalet anmälningar minskat på grund av att arbetsmiljön de facto blivit bättre tror Jansson inte på.

- Arbetsmiljöverket menade det för ett par år sedan, men det skrattar fackförbundsföreträdarna faktiskt lite hånfullt åt. Arbetsmiljön har definitivt inte blivit bättre, utan det har blivit en förskjutning mot mer stress.

Den ökade stressen gäller inte minst i bemanningsbranschen där få är tillsvidareanställda. Att många har tidsbegränsade anställningar gör enligt Claes Jansson att man kanske inte vill visa sig skröplig genom att anmäla en arbetsskada och därmed riskera att visstidsanställningen inte förlängs.

För att komma till rätta med obenägenheten att anmäla arbetsskador anser Claes Jansson att facken måste bli bättre på att hjälpa sina medlemmar. Problematiken ligger till stor del i okunskap, såväl hos medarbetare som hos arbetsgivare, om hur arbetsskadeförsäkringen fungerar. Många vet varken hur man ska skriva en anmälan eller till vem man ska lämna in den.

- Man baxnar ibland över den okunskap som finns. Folk vet inte ens om att det finns en arbetsskadeförsäkring. Även fackliga företrädare har oerhört grumliga uppfattningar om hur arbetsskadeförsäkringen eller socialförsäkringen fungerar. Det är ett komplicerat system som inte är helt lätt att ha koll på, säger Claes Jansson.

Enligt Arbetet var Kommunal det fackförbund som drev flest fall försäkringsärenden förra året, 223 stycken. Unionen hamnade på tredjeplats efter tvåan Handels, som drev färre än hälften så många som Kommunal.

Arbetsskada

Krock med barn inte en arbetsskada

När mannen skulle sätta i en sladd som lossnat från datorn krockade hans huvud med sin son som lekte under bordet. Men nu har högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt –  det räknas inte som arbetsskada.
Lina Björk Publicerad 26 april 2023, kl 10:09
Barnfingrar som rör ett tangentbord
Barn som leker under bord kan bli en arbetsmiljörisk. Det fick en tjänsteman erfara när hans 3-årige son orsakade honom en tandskada - som inte räknas som arbetsskada, enligt domstolen. Foto: Shutterstock

Även om du jobbar hemifrån har din arbetsgivare ansvar för sin arbetsmiljö. Men skulle du råka ut för en arbetsskada är ditt skydd betydligt svagare. Är du på kontoret så täcks i princip allt som sker på betald arbetstid och inom kontorets väggar. Jobbar du hemma måste olyckan ha skett i ”påtagligt och direkt samband med det arbete som utförs”, vilket är betydligt svårare att bevisa. Det fick en tjänsteman som hade beordrats hemmajobb under smittspridningen av covid-19 erfara.


Krockade med sonens huvud

Medan mannen jobbade lossnade strömkabeln till hans dator och föll i golvet. När han böjde sig ner för att sätta i den, reste sig hans treårige son som lekte under bordet och mannen fick hans huvud på hakan vilket orsakade en tandskada. Eftersom skadan uppstått när han jobbade anmälde han det som en arbetsskada och Försäkringskassan gav honom rätt till ersättning för tandvårdskostnader.

Ett ombud för socialförsäkringen överklagade beslutet och menade att olyckshändelsen inte kunde skyllas på jobbet - alltså inte en arbetsskada. Det hela gick hela vägen till högsta förvaltningsdomstolen som ändrade beslutet med motiveringen att olyckan hade med mannens privatliv att göra eftersom det var sin sons huvud han krockade med.

Lagstadgad försäkring

Den som drabbas av en arbetsskada kan ansöka om olika ersättningar från arbetsskadeförsäkringen. De vanligaste är livränta (ersättning för inkomstförlust) och ersättning för kostnader (för tandvård, särskilda hjälpmedel eller sjukvård utomlands).

TFA

De allra flesta har även kollektivavtalad Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), som ger extra ersättning om du skadar dig på jobbet, till eller från jobbet eller får en arbetssjukdom. TFA-avtalet är ett kollektivavtal som ger ekonomiskt skydd till den som råkar ut för en arbetsskada.