Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Blogga varsamt om jobbet

Det blir allt vanligare att blogga. Vem som helst kan skapa ett forum där man delar med sig av sina tankar och åsikter. Men att blogga om jobbet kan innebära att du sätter din anställning på spel.<br />
Publicerad 8 augusti 2006, kl 12:00
I USA har det blivit allt vanligare att arbetsgivare kollar upp om, och i så fall om vad, deras anställda bloggar, skriver Sydsvenska Dagbladet. Det kan bero på att så mycket som var tjugonde amerikan har en egen blogg. Men den som har bestämt sig för att dela med sig av sin arbetsvardag bör tänka sig för.
Har man skrivit under ett anställningsavtal innebär det att man gått med på att visa lojalitet med sin arbetsgivare.
- Det finns uppgifter som skulle kunna skada företaget om man skriver om dem på en blogg. Det är inte uteslutet att det skulle kunna vara skäl för uppsägning, säger Ingemar Hamskär, TCO:s chefsjurist.
Om man skriver om jobbet i allmänhet, utan att tumma på lojaliteten och allra helst inte avslöjar några företagshemligheter, kan man nog ändå känna sig ganska trygg med sitt bloggande, framhåller Ingemar Hamskär.
- Det finns ju yttrandefrihet, också via nätet. Där måste man kunna skriva kritiska artiklar, precis som i tidningar och insändare.
Han har ännu inte hört talas om något fall där en arbetsgivare i Sverige har sagt upp en anställd på grund av uppgifter i en blogg. Däremot tvingades en journalist på Dagens Nyheter sluta sedan hon anklagats för att ha kommenterat opublicerade artiklar på Alexander Bards omskrivna mejlinglista Elit.

LINDA SVENSSON
Arbetsrätt

Skyddsombud ifrågasatte arbetsmiljön – avskedades

Skyddsombudet påtalade brister i arbetsmiljön på maskinföretaget. Utan några varningar avskedades han i december med motiveringen att han hade samarbetssvårigheter.
Lina Björk Publicerad 10 april 2024, kl 13:04
Man i vit skjorta och slips samlar sina kontorstillhörigheter i en brun kartong.
Serviceteknikern avskedades. På grund av samarbetssvårigheter, menar arbetsgivaren. Felaktigt, menar Unionen och kopplar avskedet till mannens förtroendeuppdrag som skyddsombud. Foto: Colourbox.

Företaget som serviceteknikern jobbade på sysslade huvudsakligen med reparationer och installationer av städmaskiner. Det var ett tungt jobb och han försökte förbättra arbetsmiljön, framför allt sista året då han även var skyddsombud. 

I februari förra året inträffade en incident i företagets lokaler. En kollega till skyddsombudet och en person i ledande ställning hade en diskussion som utmynnade i handgripligheter. Kollegan anmälde händelsen till serviceteknikern i egenskap av skyddsombud och han upprättade en tillbudsanmälan efter att ha ringt och frågat Unionen om råd. 

Unionen stämmer: Kopplar avsked till uppdrag

I tillbudsanmälan råkade serviceteknikern av misstag kryssa i att anmälan gjordes av arbetsgivaren. Men i hela rapporten har han skrivit att det är han själv i egenskap av skyddsombud som skrivit. Arbetsgivaren ansåg att misstaget var allvarligt och valde att avskeda honom med motiveringen att han har samarbetssvårigheter. 

Unionen stämmer nu maskinföretaget och skriver i stämningsansökan att det finns en tydlig koppling mellan mannens roll som skyddsombud och avskedandet. Man begär därför 220 000 kronor i allmänt skadestånd samt utebliven lön och att avskedandet ska förklaras ogiltigt.