Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmarknad

Svajig ekonomi i Fränstaföretag

Stora kostnader och blygsamma inkomster. Så kan man sammanfatta ekonomin för de inblandade bolagen i Fränstastrejken. Hur det ser ut i dag vet vi inte - bolagens representanter fortsätter nämligen att tiga som muren.
Ola Rennstam Publicerad 10 februari 2014, kl 10:59

De anställda på callcentret Focus CRS i Fränsta arbetade med att ragga kunder åt sitt moderbolag Peak Partners AB, som sysslar med finansiell rådgivning. Peak Partners, som har sitt säte på Hamngatan i Stockholm, äger även bolagen Peak Kapitalförvaltning AB och Peak Kapitalrådgivning AB. Peak Partners ägs i sin tur av holdingbolaget EBD Holding AB. Tre personer förkommer på ledande poster i samtliga fem företag; Patrik Bergman, Dennis Engström och Per Djerf.

Företagsrepresentanterna har fått möjlighet att ge sin syn på strejken i Fränsta men har inte återkommit med svar på Kollegas frågor.

Kollega har gått igenom företagens senaste årsredovisningar som gäller verksamhetsåret 2012, med andra ord tiden före strejken i Fränsta, och de skvallrar om att varken Focus CRS eller Peak Partners AB gör speciellt bra affärer. 2012 är bolagens första verksamhetsår och kanske ska det inte dras allt för stora växlar på siffrorna eftersom nystartade företag behöver tid för få igång försäljning.

Enligt årsredovisningarna gick både Focus CRS och Peak Partners AB med stora förluster under 2012, inget av bolagen har någon egentlig försäljning, däremot en hel del kostnader.

Focus hade intäkter på 529 000 kronor, inklusive ett regionalt företagsstöd från länsstyrelsen på 356 000 kronor, samtidigt uppgick personalkostnaderna till drygt 2,9 miljoner. Förlusten landade på över 3 miljoner kronor. Företaget räddades från konkurs genom att moderbolaget Peak Partners tillfördes nytt kapital på 3,2 miljoner.

Men inte heller Peak Partners gick särskilt bra; intäkterna på 205 000 kronor täckte inte ens personalkostnaderna som bolaget bokfört trots att det inte hade några anställda. Även detta bolag hade i sin tur gått omkull om inte EBD Holding skjutit till pengar på 11,7 miljoner kronor.

EBD Holding AB tjänade däremot pengar genom att sälja delar av sitt aktieinnehav i Peak Partners, vilket gav en intäkt på 9,3 miljoner kronor. Även Peak Kapitalförvaltning AB samt Peak Kapitalrådgivning AB gjorde förluster på 2,2 miljoner kronor under räkenskapsåret 2012.