Hoppa till huvudinnehåll
Arbetslöshet

Fler unga får jobb

Arbetslösheten bland unga i åldersgruppen 15-24 år minskade med 2,6 procentenheter under 2015, enligt färsk statistik från SCB. Därmed bekräftas Arbetsförmedlingens rapport från början av månaden, som visar att ungdomsarbetslösheten nu är på den lägsta nivån sedan 2009.
Gabriella Westberg Publicerad 23 februari 2016, kl 15:31
Colourbox
Arbetslösheten bland unga, 15-24 år, minskar enligt både SCB och Arbetsförmedlingen. Colourbox

Arbetslösheten minskar också i hela befolkningen mellan 15 och 74 år, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) som presenteras i dag. Under 2015 var den genomsnittliga arbetslösheten 7,5 procent bland männen och något lägre bland kvinnorna, vilket är en minskning med cirka 0,5 procentenheter, eller 25 000 personer, jämfört med 2014.

Störst var minskningen bland ungdomar, 15-24 år. Enligt SCB låg arbetslösheten i den gruppen på 20,3 procent, 2015.  Även antalet långtidsarbetslösa ungdomar, den grupp som ofta pekas ut som den stora utmaningen på arbetsmarknaden vid sidan av lågutbildade nyanlända, minskade något under året som gick.

Bland utrikes födda uppgick arbetslösheten till 16 procent, enligt SCB.

Läs mer:

Gabriella Westberg